Top Posty
Top Wydarzenia
Top Miejsca

Komunikat nr 6 dot. przydatności wody do spożycia z ujęcia Zielona Góra - Zatonie

Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informują, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze w dniu 20.09.2017 r. na podstawie wyników badań próbek wody z wodociągu w Zatoniu stwierdził jej przydatność do spożycia, z wyłączeniem obiektu świetlicy w Raculi – Głogowska 64.

Od czwartku 14.09.2017 r. prowadzona jest ciągła dezynfekcja wody dostarczanej ze Stacji Uzdatniania Wody w Zatoniu, stąd zapach chloru w kranach. Dezynfekcja wody będzie prowadzona do odwołania.

Przepraszamy wszystkich Mieszkańców Sołectw Zatonie, Barcikowice, Drzonków, Racula, Sucha i Ługowo za utrudnienia w korzystaniu z wody.

źródło: http://www.zielona-gora.pl/PL/971/6425/Komunikat_nr_6_dot__przydatnosci_wody_do_spozycia_z_ujecia_Zielona_Gora_-_Zatonie/

20-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 20-09-2017 14:09:39

Zielona Góra

Hokej na rolkach w Zielonej Górze

Gdy jazda na rolkach to za mało :) Polecam zobaczyć filmik :)

20-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 20-09-2017 11:34:15

Zielona Góra

Trwa nabór do Lubuskiej Akademii Rozwoju

Od organizatora:
Misją Akademii jest dostarczenie najnowszej wiedzy o teorii i praktyce wynikającej z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz płynących z tego tytułu korzyści dla samorządów i przedsiębiorstw. Pokazanie, że działania firmy i lokalnego samorządu oraz regionu to powiązane ze sobą organizmy gospodarcze. Ważnym celem jest bardziej solidarny, zrównoważony rozwój do inwestowania nie tylko w dużych miastach, ale także w mniejszych ośrodkach.

Akademia zostanie podzielona na bloki tematyczne dotyczące szeroko rozumianej polityki regionalnej. Będą one obejmowały takie zagadnienia jak np.: wykorzystanie środków unijnych, ponadto sprawy społeczne, ochrony zdrowia, zagadnienia ochrony środowiska i rolnictwa, infrastruktury transportowej oraz wsparcia przedsiębiorczości, innowacji oraz promocji marek produktowych. Dodatkowo po każdych zajęciach przeprowadzimy ankietę, która pozwoli nam zbadać potrzeby słuchaczy i pozwoli określić tematy, którymi dodatkowo zajmiemy się na kolejnych zajęciach.

Zaplanowaliśmy 9 zjazdów (w tym 7 sesji wykładowych, sesję inauguracyjną, sesję absolutoryjną), jeden zjazd w miesiącu w terminie od 04.10.2017r.do 08.06.2018 roku. Zajęcia będą odbywać
się w piątki,

Każdy słuchacz Lubuskiej Akademii Rozwoju otrzyma indeks, który będzie stanowił potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach a także będzie podstawą zaliczenia końcowego testu i otrzymania certyfikatu ukończenia LAR. Dla słuchaczy z najlepszymi wynikami testu końcowego oraz najlepszą frekwencją przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody.

Serdecznie zapraszamy do dołączenia do słuchaczy Akademii!

Terminarz Lubuskiej Akademii Rozwoju: http://akademia.lubuskie.pl/files/terminarz.pdf

Regulamin Lubuskiej Akademii Rozwoju: http://akademia.lubuskie.pl/files/regulamin.pdf

Formularz zgłoszeniowy: http://akademia.lubuskie.pl/files/formularz.pdf

Więcej informacji na stronie: http://akademia.lubuskie.pl/

20-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 20-09-2017 09:25:20

Zielona Góra

Lubuska Nagroda Innowacji - zgłoszenia do 30 września 

Do 30 września można przesyłaś zgłoszenia do plebiscytu „Lubuska Nagroda Innowacji” – nagrody marszałka dla najbardziej innowacyjnych mikro, małych i średnich firm. W konkursie zostaną nagrodzone MŚP, które konsekwentnie poszukują i wdrażają innowacyjne rozwiązania, osiągając dzięki temu sukcesy biznesowe oraz wpływają na przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego naszego regionu. Na zwycięzców czekają nagrody o wartości 20 tys. zł.

Udział w plebiscycie jest BEZPŁATNY. Laureaci mogą wygrać vouchery o wartości 20 tys. zł na dowolną kampanię promocyjną. Nagrody w czterech kategoriach zostaną wręczone na uroczystej Gali Konkursu podczas V Kongresu Przedsiębiorczości – Lubuskie 2017 w Zielonej Górze 26 października.

Wyróżnimy MMŚP w następujących kategoriach:

1) Innowacyjny produkt – W tej kategorii zostanie nagrodzony najbardziej innowacyjny produkt, który został wdrożony na rynek i skomercjalizowany.

2) Innowacyjna usługa - W tej kategorii zostanie nagrodzona najbardziej innowacyjna usługa, która została wdrożona na rynek i skomercjalizowana.

3) Innowacyjny start-up – Ta kategoria została przewidziana dla młodych firm, które jeszcze nie wdrożyły swojego produktu/technologii na rynek, ale mają świetny pomysł i chcą go zrealizować. Dajemy szansę młodym firmom na zaistnienie w branży, na wykorzystanie swojego potencjału!

4) Innowator Roku – dla firmy lub osoby, która swoją działalnością wpłynęła na promocję idei innowacyjności. W kategorii „Innowator Roku” Kapituła Konkursu może przyznać nagrodę za wyjątkowe na tle pozostałych przedsiębiorstw osiągnięcia w dziedzinie innowacji i rozpowszechniania wiedzy o innowacjach, a także komercjalizacji nowoczesnych rozwiązań na skalę krajową.

W plebiscycie mogą brać udział firmy z siedzibą na terenie województwa lubuskiego o statusie mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Osobna kategoria będzie dedykowana start-upom, które dopiero wdrażają na rynek swoje pomysły i potrzebują ochrony patentowej. Konkurs ma pomóc im w zrealizowaniu swojego pomysłu i zaistnieniu w branży.

W konkursie ocenie podlegają wyłącznie rozwiązania i inicjatywy podjęte i/lub realizowane w okresie / po dniu 01 stycznia 2015 roku.

Więcej informacji: http://lubuskie.pl/news/21672/806/Lubuska-Nagroda-Innowacji/

20-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 20-09-2017 09:05:40

Zielona Góra

Konferencja prasowa po półfinale Stal - Falubaz

https://youtu.be/kn47WQIN8D8

20-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 20-09-2017 07:17:45

Stadion Żużlowy

Komunikat nr 5 dot. przydatności wody do spożycia z ujęcia Zielona Góra - Zatonie

Nadal obowiązuje Decyzja Nr 1736 NS-HK/2017 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze ze wszystkimi ograniczeniami w poprzednich komunikatach i utrzymywane będą punkty z zastępczymi źródłami wody w dotychczasowych lokalizacjach.

Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informują, że w próbkach wody pobranych w dniu 18 września br. tj. w poniedziałek, ze Stacji Uzdatniania Wody w Zatoniu, z instalacji wewnętrznej Przedszkola przy ulicy Racula – Głogowska 65 oraz z instalacji wewnętrznej w Szkole przy ul. Drzonków - Szkolna 2 nie stwierdzono bakterii Escherichia coli, ani bakterii grupy coli.

Trwa badanie próbki wody pobranej z instalacji wewnętrznej świetlicy przy ul. Racula – Głogowska 64, gdyż wyniki wstępne budzą wątpliwości.

Wprowadza się dodatkową lokalizację zastępczego punktu poboru wody przy ul. Racula – Dzieci Wrzesińskich w rejonie skrzyżowania z ul. Korczaka.

W dniu jutrzejszym podamy informację o wynikach badania wody pobranej dziś, tj. we wtorek, 19 września br.

Od czwartku 14.09.2017 r. prowadzona jest ciągła dezynfekcja wody dostarczanej ze Stacji Uzdatniania Wody w Zatoniu, stąd zapach chloru w kranach.

Przepraszamy wszystkich Mieszkańców Sołectw Zatonie, Barcikowice, Drzonków, Racula, Sucha i Ługowo za utrudnienia w korzystaniu z wody.


Źródło: http://www.zielona-gora.pl/PL/971/6424/Komunikat_nr_5_dot__przydatnosci_wody_do_spozycia_z_ujecia_Zielona_Gora_-_Zatonie/

19-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 19-09-2017 16:34:03

Zielona Góra

Ruszyły zapisy na XVII edycję spotkań biegowych ZGZB

Stowarzyszenie Zielona Góro Zacznij Biegać od wielu lat organizuje spotkania biegowe dla początkujących :)

7 paździenika startuje kolejna już XVII edycja której uczestnicy po 6 tygodniach treningów będą mieli za cel przebiec 30 minut bez zatrzymywania się.

Dowiedzą się również co jest najważniejsze w bieganiu i co należy jeść by dobrze się czuć w ruchu. Jest to też doskonała okazja aby nawiązać nowe biegowe znajomości :)

Koszt całkowity 20 zł

Zapisy na: http://pulsarsport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=827

Wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/1792732160755354/

19-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 19-09-2017 13:54:08

Zielona Góra

Weekend za pół ceny już 6 - 8 października, warto złożyć rezerwacje wcześniej ;)

Polską Organizację Turystyczną organizuje 3 edycją akcji "Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny". Założeniem Akcji jest stworzenie banku ofert produktów i usług turystycznych w atrakcyjnych, obniżonych cenach, które będą oferowane w dniach 6 - 8 października 2017 r. na terenie całego kraju.

W województwie lubuskim do akcji włączyły się:

Hotel Bukowy Dworek*** Geovita S.A.
http://geovita.pl/hotel-bukowy-dworek/

Agroturystyka Strużka
"Podczas weekendu 6-8 października w naszym gospodarstwie oferujemy zakwaterowanie z 50% rabatem na 17 miejsc noclegowych w 5-ciu przytulnych pokojach. Cena noclegu w akcji “Weekend za pół ceny” to 20 zł/os/doba."
http://xn--agroturystykastruka-ree.pl/?page_id=931

Pałac Wiechlice
http://www.palacwiechlice.pl/weekend_za_pol_ceny

Park Narodowy "Ujście Warty""W okresie 6-8 października 2017 r., w ramach Akcji,  oferujemy bezpłatny wstęp do Przyrodniczego Ogrodu Zmysłów oraz na wieżę widokową w Chyryznie. Serdeczne zapraszamy!"
https://www.pnujsciewarty.gov.pl/

Muzeum Ziemi Lubuskiej
"Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zwiedzania wystaw stałych i czasowych korzystając z bardzo dogodnej oferty cenowej.– zwiedzanie ekspozycji stałych i czasowych 5 zł (osoby dorosłe)– zwiedzanie ekspozycji stałych i czasowych 0 zł  (dzieci i inne osoby upoważnione do zniżki)."
http://mzl.zgora.pl/2017/10/07/7-8-10-2017-weekend-za-pol-ceny/

Park Trampolin SKOKOLOCO
"Każdy TURYSTA, który zdecyduje się w tym czasie odwiedzić Zieloną Górę i wypełnić swój wolny czas FIKANIEM, BRYKANIEM i SALTAMI na naszych TRAMPOLINACH nabędzie bilet wstępu w wyjątkowej cenie 15 złotych (zamiast standardowych 30 zł)!"
https://skokoloco.pl/blog/polska-zobacz-wiecej-weekend-za-pol-ceny/

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie
"Już kolejny raz WOSiR Drzonków weźmie udział w akcji „Polska zobacz więcej  - Weekend za pół ceny” organizowanej przez Polską Organizację Turystyczną, która w tym roku odbędzie się w terminie 6-8 października 2017 r. Tym razem w nasza oferta obejmie korzystanie z pływalni krytej, jazdy konnej z instruktorem, nauki gry w tenisa ziemnego z instruktorem/ wynajęcia kortów tenisowych, jaskini solnej, strzelnicy pneumatycznej w atrakcyjnych, obniżonych o 50% cenach!* Rezerwacja usług w obniżonych cenach będzie możliwa od 18 września 2017 r."
http://drzonkow.pl/PL/424/909/WEEKEND_ZA_POL_CENY_2017/k/

Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodnicze
"W dniach 6-8 października zapraszamy do Centrum Nauki Keplera za pół ceny! Bilet normalny do Centrum Przyrodniczego w cenie 5 zł, a ulgowy za jedyne 3,5 zł. To doskonała okazja by zobaczyć Centrum Przyrodnicze dla osób, które jeszcze u nas nie były lub chcą przyjść jeszcze raz."
http://centrumprzyrodnicze.pl/weekend-pol-ceny/

Centrum Nauki Keplera - Planetarium Wenus
"W dniach 6-8 października 2017 r. wszystkie osoby odwiedzające Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus mogą zakupić bilet na seans 2D w cenie 5 zł, a na seans 3D w cenie 7 zł. Ceny dotyczą biletów na seanse odbywające się w dniach 6-8 października. Zapraszamy do korzystania z oferty!"
http://planetariumwenus.pl/weekend-pol-ceny/

Źródło: https://polskazobaczwiecej.pl/

19-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 19-09-2017 09:34:04

Zielona Góra

Uważajcie podczas samotnych wybiegań na Wzgórzach Piastowskich 

Pani Prezes stowarzyszenia Zielona Góro Zacznij Biegać Karolina Michalczak przekazała dzisiaj informację iż w miniony czwartek na Wzgórzach Piastowskich w okolicach Jagodowego Wzgórza została napadnięta pewna biegaczka. Ktoś się tam czaił i gonił ją przez 300 metrów. Sprawa została zgłoszona na Policję.

Prośba o ostrożne wypuszczanie się w te okolice na samotne wybiegania.

Źródło: https://www.facebook.com/groups/377254292371836/permalink/1371328386297750/

18-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 18-09-2017 11:51:30

Zielona Góra

Wypowiedzi po meczu Stal Gorzów - Falubaz Zielona Góra: Krzysztof Kasprzak, Bartosz Zmarzlik, Zdzisław Tymczyszyn

https://youtu.be/Ovzk4B4p-44

18-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 18-09-2017 08:02:35

Stadion Żużlowy

Stal Gorzów - Falubaz Zielona Góra - wszystkie biegi

Falubaz przegrał ten mecz 52 - 38, więc chyba możemy zapomnieć z brązowym medalu...

Tutaj wyniki poszczególnych zawodników: http://zuzel.falubaz.com/post/stal-gorzow-falubaz-zielona-gora-5238

18-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 18-09-2017 08:00:15

Stadion Żużlowy

Planowane wyłączenia prądu w tym tygodniu w Zielonej Górze 

Poniedziałek, 8:00 - 11:15
Miejscowości Zielona Góra ul. Jedności 44, 44A, 44C, 46, 48, 52, 54, 58, 60, 62A, 62D, 66, 68, 70A

Poniedziałek, 8:30 - 11:00
Miejscowości Zielona Góra ul. Łężyca - Murarska 2A, 2B, 4, 4A, 4B, 5, działki 361/68, 361/74, Łężyca - Różana działka 361/77

Poniedziałek, 11:30 - 14:00
Miejscowości Zielona Góra ul. Łężyca - Geodetów 15, 17, działka 361/11, Łężyca - Inwestycyjna 20A, 20B, działka 471/2

Wtorek, 8:00 - 11:15
Miejscowości Zielona Góra ul. Jana III Sobieskiego 2 do 12 (parzyste), Kasprowicza 2, Lisowskiego 1, 2A, 3, 5, 6, 8, 10A, 14, 18, Mariacka 7, Pod Filarami 1, Powstańców Wielkopolskich 10, Stary Rynek 13, 17, 19, 22, 24A, 25, Żeromskiego 2

Środa, 8:00 - 11:15
Miejscowości Zielona Góra ul. Konstytucji 3-go Maja 1, 1A, 3 do 9 (nieparzyste), pl. Słowiański 6, 9, 10, 11

Czwartek, 8:30 - 11:30
Miejscowości Zielona Góra ul. Błękitna, Fioletowa, Granatowa 17, działki 737, 738, Kremowa 11, działki 535, 537, 538, 551, 552, Niebieska 28, Oliwkowa, Popielata, Seledynowa 9, 11, 17, 19, 20, 22, 32, działki 682, 683, 686, 687, 702, 705/2, Srebrna 27, 31 do 41 (nieparzyste), 34, 47, Złota 58, 66

Czwartek, 9:00 - 12:00
Miejscowości Zielona Góra Al. Wojska Polskiego 41

Czwartek, 12:30 - 14:30
Miejscowości Zielona Góra ul. Fabryczna 14 (dotyczy działki nr 215/22), ul. Ogrodowa zasilanie sieci C A T V

Piątek, 8:00 - 11:00
Miejscowości Zielona Góra ul. Strumykowa 28A do 28H

Piątek, 9:00 - 14:00
Miejscowości Zielona Góra ul. Raculka 3, 4, 5, 7, 8, 8B, Tarpanowa 2, 6, 8, działka 580/2

Piątek, 10:45 - 13:30
Miejscowości Zielona Góra ul. Anny Jagiellonki 13 (warsztat samochodowy), 19D do 19F, Elektronowa 6A do 6E, 8A, 8B, 9, 10A do 10E, działki 48/24, 180

źródło: https://www.wylaczenia-eneaoperator.pl/index.php?page=unpl&page_nr=0

18-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 18-09-2017 07:45:56

Zielona Góra

Relacja z 3 PKO Biegu Charytatywnego

Co tu dużo pisać było fajnie :) Dziękuję mojej drużynie :)

Wyniki są tutaj: http://live.sts-timing.pl/pko2017/?dystans=11

https://youtu.be/hK862hEWCXU

16-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 16-09-2017 20:41:21

Zielona Góra

Skomentowany przez Grzegorz Osuchowski dnia 18-09-2017 11:03:53

Pomyślę. Jednakowoż busa już nie załatwię :-)

Skomentowany przez Wojtek Kościesza dnia 18-09-2017 11:17:32

Może Żółwik nam pożyczy Multiple :P

Osobówką też można tylko klimę trzeba będzie podkręcić ;)

2 Charytatywny Bieg Gladiatora - wyniki, zdjęcia i filmik

Do mety dotarło 275 osób :)

Klasyfikacja wśród mężczyzn:
1. Adam Marysiak
2. Dawid Romanowski
3. Krzysztof Blacha

Kobiety:
1. Iwona Suchowiecka
2. Anna Respondek
3. Paulina Prządka

Tutaj pełne wyniki: http://super-sport.com.pl/wyniki/wyniki-2017/1483-2-charytatywny-bieg-gladiatora.html

Galeria zdjęć autorstwa Ryszarda Ryspyta: https://photos.app.goo.gl/KikCfJgPreqg3cPo1

Galeria zdjęć autorstwa Piotra Jędzury:
https://photos.app.goo.gl/mh1mnCHLVtjo191n1

https://youtu.be/u27yw1CzMJE

16-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 16-09-2017 18:00:44

Zielona Góra

Trening Falubazu przed meczem o brąz w Gorzowie

Walczyć trenować Falubaz musi Panować! :)

https://youtu.be/4KJuIvkyCH0

16-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 16-09-2017 15:27:14

Stadion Żużlowy

Komunikat Urzędu Miasta dot. przydatności wody do spożycia z ujęcia Zielona Góra - Zatonie

Nadal obowiązuje Decyzja Nr 1736 NS-HK/2017 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze ze wszystkimi ograniczeniami opisanymi w komunikacie nr 2 i utrzymywane będą punkty z zastępczymi źródłami wody w dotychczasowych lokalizacjach.

Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informują, że w próbkach wody pobranej w dniu 14 września br. z instalacji wewnętrznej Przedszkola przy ulicy Racula – Głogowska 65 nie stwierdzono bakterii Escherichia coli, natomiast nadal występują bakterie grupy coli w ilości 3 (1-10) jtk/100 ml. Natomiast w próbkach wody pobranej z instalacji wewnętrznej w Szkole przy ulicy Drzonków – Szkolna2 nie stwierdzono bakterii Escherichia coli i grupy coli.

W dniu jutrzejszym podamy informację o wynikach badania wody pobranej w piątek, 15 września br. Natomiast woda ze Stacji Uzdatniania Wody Zatonie jest czysta pod względem bakteriologicznym.

Beczkowozy z wodą pitną są w dotychczasowych miejscach.

Przepraszamy wszystkich mieszkańców sołectw Zatonie, Barcikowice, Drzonków, Racula, Sucha i Ługowo za utrudnienia w korzystaniu z wody.

źródło: http://www.zielona-gora.pl/PL/971/6420/Komunikat_nr_2_dot__przydatnosci_wody_do_spozycia_z_ujecia_Zielona_Gora_-_Zatonie/

16-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 16-09-2017 15:20:08

Zatonie

3 PKO Bieg Charytatywny oraz Charytatywny Bieg Gladiatora już w tę sobotę :)

Bieg PKO startuje o godz. 11:00 na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Sulechowskiej, a Bieg Gladiatora o godz. 12:00 z parkingu Renaul Anabo przy Szosie Kisielińskiej :)

Przyjdzie pokibicować :)

15-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 15-09-2017 12:44:24

Zielona Góra

Lokalizacja punktów zastępczych poboru wody

Lokalizacja punktów zastępczych poboru wody do celów pitnych:
1. Racula - świetlica, ul. Głogowska 64
2. Drzonków - Szkoła, ul. Szkolna 2
3. Zatonie, Marzęcin - przy skrzyżowaniu ul. Zielonogórskiej i Księżnej Doroty
4. Barcikowice - pętla autobusowa
5. Sucha - remiza OSP
6. Ługowo - plac zabaw

Źródło: http://www.zwik.zgora.pl/index_komunikaty.php

15-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 15-09-2017 12:21:15

Zatonie

Komunikat Urzędu Miasta Zielona Góra w sprawie braku przydatności wody do spożycia

Tutaj treść komunikatu: http://www.zielona-gora.pl/PL/971/6419/Brak_przydatnosci_wody_do_spozycia_z_wodociagu_zbiorowego_zaopatrzenia_w_wode_Zielona_Gora-_Zatonie/#

15-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 15-09-2017 08:46:05

Zatonie

Ostatni dzień budki z lodami przy Dworcu PKP Pana Henryka

Po ponad 32 latach działalności budka z lodami przy Dworcu PKP znika z powodu budowy Centrum Przesiadkowego, ale jeszcze nie wszystko stracone ;)

Jest szansa, że jak tylko Urząd Miasta wyznaczy nowe miejsce, to wrócą też i lody od Pana Henryka i Pani Teresy :)

Na szczeście załapałem się na waniliowo-waniliowego loda i przy okazji nakręciłem filmik :)

https://youtu.be/WdfSDQzNelM

14-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 14-09-2017 20:06:26

Zielona Góra

Brak przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zielona Góra-Zatonie

Treść komunikatu:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze informuje, że w dniu 14.09.2017 r. wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zielona Góra- Zatonie, ze względu na stwierdzoną w wodzie w sieci obecność bakterii z grupy coli w ilości 3 i 4[jtk/100ml] i Escherichia coli w ilości 3 [jtk/100 ml].

Bakterie grupy coli i Escherichia coli są wskaźnikiem kałowego zanieczyszczenia wody. Stwierdzenie ich obecności w wodzie sugeruje nieodpowiednie jej uzdatnianie, wtórne zanieczyszczenie lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie.

Woda z w/w wodociągu nie nadaje się do spożycia, ale może być wykorzystywana do celów gospodarczych.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zielona Góra-Zatonie produkuje wodę w ilości 739,4 m3/d i zaopatruje w wodę Zieloną Górę, ul. Zatonie; Zielona Góra, ul. Sucha; Zielona Góra, ul. Drzonków; Zielona Góra, ul. Ługowo; Zielona Góra, ul. Racula; Zielona Góra, ul. Marzęcin; Zielona Góra, ul. Barcikowice. Ogółem z wody korzysta 5020 osób.

Właściciel w/w wodociągu został powiadomiony o zaistniałej sytuacji i podjął działania naprawcze.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze po otrzymaniu prawidłowych wyników zawiadomi o zmianie jakości wody kolejnym komunikatem.

źródło: http://edu.wsse.gorzow.pl/zielonagora/index.php?option=com_k2&view=item&id=513%3Akomunikat&Itemid=480

14-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 14-09-2017 18:57:35

Zatonie

Rozbudowa Regionalnego Centrum Animacji Kultury przy Sienkiewicza 11

Nowości które się pojawią po rozbudowie: inkubator przemysłów kreatywnych, realizacja autorskich programów edukacyjnych i animacyjnych w Województwie Lubuskim, Human service & design, projektowanie działań w obszarze kultury i ekonomii społecznej, MEDIALAB, czyli pierwsza w regionie pracownia badawczych i edukacyjnych działań na pograniczu sztuki, designu i technologii wykorzystująca media cyfrowe do badania zasobów kulturowych. Ponadto SOCLAB, czyli program badań w kulturze służący podnoszeniu umiejętności lubuskich kadr kultury, to tylko namiastka tego, co czeka w najbliższym czasie RCAK.

Tutaj prezentacja prezentująca plany rozbudowy: http://lubuskiekultura.pl/wp-content/uploads/2017/09/Rozbudowa-RCAK.pdf

A poniżej film z konferencji prasowej, która odbyła się 13 września

https://youtu.be/ir7yJKgIlvM

13-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 13-09-2017 18:12:15

Zielona Góra

Konkurs na najlepszą relację z Półmaratonu Zielonogórskiego :)

Od organizatora:
Ogłaszamy konkurs na najlepszą relację z biegu. Jeżeli napisaliście, napiszecie lub czytaliście już jakąś relację z połówki wrzućcie w komentarz. Zwycięzca ma gratisowy start w połówce w 2018 r. z pełnym pakietem :) Na zgłoszenie czekamy do końca dnia 20 września 2017 r.

Link do posta na facebooku: https://www.facebook.com/ZielonogorskaPolowka/posts/1542967239080489

13-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 13-09-2017 17:56:20

Zielona Góra

Likwidacja magazynu z książkami - ceny od 1 do 5 zł

Antykwariat Księgarski Piastun likwiduje magazyn - ponad 30 000 tytułów książek. Cena symboliczna od 1 zł do 5 zł. Akcja trwa od dziś do końca września. Większość to książki naukowa, akademicka wszystkich dziedzin - dużo medycyny, literatura techniczna, poradniki fachowe trochę beletrystyki. Ksiażki do nabycia na ul. II Armii 30-40 (nad Pocztą Polską). Telefon: 669675150.

źródło: https://www.facebook.com/groups/ZG.miastodzieci/permalink/661206054089131/

13-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 13-09-2017 08:38:11

Zielona Góra

Reportaż z półfinału Falubaz Zielona Góra - Unia Leszno

https://youtu.be/-kNZqiKP0nE

12-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 12-09-2017 21:20:47

Stadion Żużlowy

Odkrycie podczas budowy trasy aglomeracyjnej

Budowlańcy natrafili na szczelinę przeciwlotniczą :)

Tutaj artykuł na TVZG z filmikiem z zewnątrz: https://tvzg.pl/nieodkryta-zielona-gora/

A tutaj filmik bunkrowo.pl ze zwiedzania: https://www.facebook.com/bunkrowo/videos/1656787067688090/

12-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 12-09-2017 06:20:35

Zielona Góra

Wszystkie biegi: Falubaz Zielona Góra vs Unia Leszno

https://youtu.be/jT-z3gHfW0o

10-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 10-09-2017 20:44:43

Stadion Żużlowy

VI Novita Półmaraton Zielonogórski przebiegł do historii :)

Bieg ukończyło 1071 osób :)

Wśród mężczyzn najszybsi byli:
1. Adam Nowicki
2. Kamil Karbowiak
3. Andrzej Rogiewicz

Wśród kobiet:
1. Paulina Kaczyńska
2. Izabela Trzaskalska
3. Monika Andrzejczak

Pełne wyniki: http://pulsarsport.pl/wynik/vi-novita-polmaraton-zielonogorski/

Galeria zdjęć: https://photos.app.goo.gl/pjjpm5L7nyptOvTj2

https://youtu.be/DtKFBHCDH1Q

10-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 10-09-2017 20:04:37

Zielona Góra

Nowy odcinek "LOOK NA KULTURĘ"  :)

W programie:
- Kamil "Wrathu" Kwiatkowski
- Wkręceni/Zakręceni
- Agressiva 69
- 9 Solanin Film Festiwal
- Nowosolska Galeria Bezdomna
- Sonda - Winobranie 2017

https://youtu.be/aNAbt51CqVE

10-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 10-09-2017 19:34:47

Zielona Góra

Konferencja prasowa po półfinale z Unią Leszno

https://youtu.be/wZ7Z3KEyQQ8

10-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 10-09-2017 18:40:17

Stadion Żużlowy

Korowód Winobraniowy

Mi najbardziej podobała się platforma w stylu Mad Maxa wydająca dziwne metaliczne dzwięki (na filmie od 3:20) i reprezentacja UKS AS Akrobatyka (5:20) :)

Korowód był dosyć długi, więc na filmiku jest tylko mała jego część ;)

https://youtu.be/ErTqU9Suh2s

09-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 09-09-2017 14:28:11

Zielona Góra

Patryk Dudek przed półfinałem z Unią Leszno

- Patryk, parę dni już minęło po pierwszym półfinale w Lesznie, jakie są twoje przemyślenia właśnie tak już na chłodno pare dni po tym, te 10 punktów, jak to widzisz?
- trzeba zdobyć 50 punktów i tak to widzę

:)

09-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 09-09-2017 13:42:13

Stadion Żużlowy

Komputer poszukiwany

Poszukuję laptopa, w dobrej cenie i w dobrym stanie, może być używany, najchętniej wycofany z jakiejś firmy. Może ktoś wie, gdzie w Zielonej (lub okolicach) takowego można szukać i znaleźć? Dzięki za ewentualną pomoc.

09-09-2017

Utworzony przez Grzegorz Osuchowski dnia 09-09-2017 11:27:36

Zielona Góra

Skomentowany przez Grzegorz Osuchowski dnia 12-09-2017 10:20:01

Spoko. PS znalazłem w sieci też cp24.pl, tylko za "Chiny" nie mogę ich znaleźć w "realu" :-P Może coś Ci o nich wiadomo?

Skomentowany przez Wojtek Kościesza dnia 12-09-2017 13:43:07

W stopce jest niby ich adres: ul. Boh. Westerplatte 11/1A/2

Coś mi się kiedyś o nich obiło o uszy, ogólnie wyglądają na wiarygodną firmę :)

Winobraniowe koncerty - Sobota

Scena winobraniowa (parking przy Filharmonii)
20:00 - Koncert Kayah

Scena miasteczka winiarskiego (Stary Rynek przy Ratuszu)
16:40 - 17:00 - Koncert orkiestry Marchingband Black Diamonds Soltau
17:30 - 18:30 - Koncert zespołu Foliba, zainspirowani brzmieniem afrykańskiej muzyki
19:00 - 20:00 - Koncert zespołu Dubska, energia reagge, dub i ska
21:00 - 22:00 - Koncert zespołu Singin Birds, swing&roll czyli piosenki z grającej szafy

Wstęp na koncerty jest bezpłatny

09-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 09-09-2017 09:17:40

Zielona Góra

Winobraniowe koncerty - Piątek

Scena winobraniowa (parking przy Filharmonii)
20:00 - Koncert Kamila Bednarka

Scena miasteczka winiarskiego (Stary Rynek przy Ratuszu)
15:30 - 16:30 - Koncert zespołu Eddy's Rock & Blues Band
17:15 - 18:15 - Koncert zespołu Zdrowa woda, blues z rockowymi riffami
19:00 - 20:00 - „Cygański Tabor” koncert w wykonaniu Cygańskiego Teatru Muzycznego Terno
20:15 - 22:00 - Koncert zespołu Beltaine, world music z celtycką nutą

Wstęp na koncerty jest bezpłatny

08-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 08-09-2017 08:01:15

Zielona Góra

Trwa Festiwal Teatrów Plenerowych

Dzisiaj można było zobaczyć spektakl "Poza Czasem" w wykonaniu Teatru Akt:
To metafora podróży w czasie i przestrzeni, która prowadzi w nieznane, w głąb własnej wyobraźni. Podejmujemy ją nieświadomie każdego dnia, poszukując wartości i dociekając sensu istnienia. Podróżując doświadczamy, poznajemy, pokonujemy słabości, a potem nigdy nie pozostajemy już tacy sami. Zderzają się tu nowe doświadczenia z refleksją nad przemijaniem. Wędrówka poza czasem to chwila, w której możemy się zatrzymać i dostrzec drugiego człowieka obok nas.

Spektakle odbywają się na parkingu przy Palmiarnii, poniżej program na dwa ostatnie dni:

8 września (piątek)
18:00 - Interdyscyplinarna Grupa Teatralna ASOCJACJA2006, „Poszukiwacze św. Pawła”
22:00 - Teatr Snów„Pokój”
23:00 - Interdyscyplinarna Grupa Teatralna ASOCJACJA2006, IMPERIUM DOBRAWA – In bivio – Chrzest 1050 Rocznica Chrztu Polski

9 września (sobota)
22:00 - Teatr Snów, „Wyspa”
23:00 - Terminus A Quo, „Czarownice”

Organizatorzy: Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze, Zielonogórski Ośrodek Kultury

Wstęp bezpłatny

https://youtu.be/xj1-ShVZVIA

07-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 07-09-2017 21:56:57

Zielona Góra

Kulisy półfinału Unia Leszno - Falubaz Zielona Góra

PGE Ekstraliga wrzuciła fajny filmik z meczu Falubazu z Unią Leszno.

https://youtu.be/LUZ_KSLRQgw

07-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 07-09-2017 15:24:38

Stadion Żużlowy

Hip-hop Falubaz

Raper Idyla Vinyla nagrał kawałek "K.S. Falubaz", poniżej teledysk wyprodukowany przez ZOOM studio :)

https://youtu.be/7sVCWYG6fDQ

07-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 07-09-2017 15:21:38

Stadion Żużlowy

Jarek Hampel przed półfinałem w Zielonej Górze

https://youtu.be/dIcRbRuspG0

07-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 07-09-2017 13:09:13

Stadion Żużlowy

Marek Cieślak przed półfinałem w Zielonej Górze

https://youtu.be/6FSGQvbOez0

07-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 07-09-2017 13:08:29

Stadion Żużlowy

Winobraniowe koncerty - Czwartek

Scena winobraniowa (parking przy Filharmonii)
19:00 - GrubSon

Scena miasteczka winiarskiego (Stary Rynek przy Ratuszu)
17:30 - 18:30 - Koncert Weroniki Juszczak i Bartka Kaszuba, młodzieżowi idole z YouTube
19:15 - 20:00 - „Tribute to Ryszard Riedel” koncert zespołu Jam Band, największe przeboje zespołu Dżem
21:00 - 22:00 - Koncert „Cadillac gra Led Zeppelin”
Wstęp na koncerty jest bezpłatny

07-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 07-09-2017 07:20:20

Zielona Góra

55. Mityng Winobraniowy

Mityng odbył się 5 września, poniżej zapis biegu na 1500 metrów :)

https://youtu.be/psIW2ikoS6M

06-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 06-09-2017 11:46:48

Stadion MOSiR

Winobraniowe koncerty - Środa

Scena winobraniowa (parking przy Filharmonii)
19:00 - Red Lips

Scena miasteczka winiarskiego (Stary Rynek przy Ratuszu)
19:00 - 20:00 - Autofire, vintage metal z charyzmatyczną wokalistką
20:45 - 22:00 - Omni Modo, rockowy kalejdoskop

Wstęp na koncerty jest bezpłatny

06-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 06-09-2017 07:07:10

Zielona Góra

Reportaż z meczu Unia Leszno - Falubaz Zielona Góra

Trochę melancholijny :)

https://youtu.be/hAeeOYmyQGY

05-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 05-09-2017 18:30:09

Stadion Żużlowy

Winobraniowe koncerty - Wtorek

Program na wtorek:

Scena winobraniowa (parking przy Filharmonii)
19:00 - Illusion, szeroko pojęta muzyka rockowa

Scena miasteczka winiarskiego (Stary Rynek przy Ratuszu)
17:30 - 18:30 - Vanessa & Sorba
19:15 - 20:15 - Zagrali i Poszli, piosenka drogi z domieszką bluesa, folku i country
21:00 - 22:00 - Broker, hity muzyki polskiej i zagranicznej

Wstęp na koncerty jest bezpłatny

04-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 04-09-2017 22:26:12

Zielona Góra

Gadające Winogronko, czyli mapping na Winobraniu

https://youtu.be/zkf4mBCuwvw

04-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 04-09-2017 22:20:18

Zielona Góra

Konferencja prasowa po meczu w Lesznie

https://youtu.be/8mNfllKEJBE

04-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 04-09-2017 08:25:26

Stadion Żużlowy

Zebranie Sołectwa Zatonie

Sołtys Zatonia zaprasza na zebranie:

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Zatonie zwołuję Zebranie Wiejskie w Sołectwie Zatonie na dzień 13 września 2017 r. godz. 18.00 w budynku oddziału przedszkolnego przy ul. Zatonie-Zielonogórska 72.

Proponowany porządek zebrania:
- ustalenie zadań do wykonania ze środków funduszu sołeckiego przyznanych na rok 2018. Uchwalenie wniosku,
- sprawy różne.
 
Uwaga:
W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 18.15 z powyższym proponowanym porządkiem obrad.
 
SOŁTYS SOŁECTWA ZATONIE
Krzysztof Sadecki

03-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 03-09-2017 22:45:28

Zatonie

Półfinał Fogo Unia Leszno vs Ekantor Falubaz Zielona Góra - wszystkie biegi

Wynik jest jaki jest, ale że to dwumecz, to Falubaz może to jeszcze odrobić, choć szanse są raczej małe.

Szkoda, że sędzia Paweł Słupski popełnił błąd wykluczając Thorssell w pierwszym biegu.

https://youtu.be/mBLK6UsOuhY

03-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 03-09-2017 21:51:50

Stadion Żużlowy

Winobraniowe koncerty - Poniedziałek

W poniedziałek będzie można usłyszeć:

Na scenie winobraniowej (parking przy Filharmonii)
19:00 - Mrozu

Na scenie miasteczka winiarskiego (Stary Rynek przy Ratuszu)
17:30 - 18:30 - Yellow
19:15 - 20:15 - Bezsensu, rock alternatywny
21:00 - 22:00 - Natalia Lubrano, rytmiczne neo-soul

Wstęp na koncerty jest bezpłatny

03-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 03-09-2017 21:41:55

Zielona Góra

Wyniki VIII Drużynowego Biegu o Puchar LOTTO

Po raz kolejny nie było mocnych na drużyny jednostek wojskowych i tak na podium staneły następujące drużyny:

1. 10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie
- Mateusz Demczyszak
- Kamil Makoś
- Jarosław Druciarek

2. 34 Brygada Kawalerii Pancernej
- Dawid Klaybor
- Adam Marysiak
- Radosław Bialic

3. 4 Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy II
- Krzysztof Szymanowski
- Michał Kumolka
- Piotr Mikołajczak

Organizator pominął klasyfikację drużyn składających się wyłącznie z kobiet, ale ja pozwolę sobie takową stworzyć:

1. 4 Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy I
- Milena Tomaszyk
- Ewa Pachurka
- Anna Fiedorowicz

2. Zaginione w akcji
- Dominika Kozłowska
- Ewa Kosiorek
- Angelina Szkudlarek

3. Gazele Streamsoftu
- Anna Malorny
- Patrycja Atlak
- Patrycja Ziółek

https://youtu.be/zOyL93_nJ4M

03-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 03-09-2017 20:24:07

Zielona Góra

32. Nocny Bieg Bachusa - wyniki i filmik

Wśród meżczyzn najszybsi byli:
1. Biwot Wycliffe Kipkorir
2. Demczyszak Mateusz
3. Kimutai Willy Korir

Warto dodać, że drugie miejsce dla Polaka zdobyte po bardzo ładnej walce na finishu :)

A wśród kobiet:
1. Kipchoge Pamela Jemeli
2. Jackiewicz Monika
3. Drozd Patrycja

Tutaj pełne wyniki: http://super-sport.com.pl/wyniki/wyniki-2017/1459-32-nocny-bieg-bachusa.html

https://youtu.be/MKvzjCz1vak

02-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 02-09-2017 18:39:12

Zielona Góra

Zaczynamy Winobranie!

Klucze do miasta są już w posiadaniu Bachusa, któremu się trochę schudło ;)

https://youtu.be/CRm821pos98

02-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 02-09-2017 16:37:05

Zielona Góra

Ruszyły zapisy na 3 PKO Bieg Charytatywny

Żeby się zapisać dla każdego członka drużyny trzeba podać:
- imię i nazwisko
- rok urodzenia
- miejscowość
- rozmiar koszulki

W Zielonej Górze na tę chwilę zapisało się 56 drużyn (limit na lokalizację wynosi 70 drużyn).

Link do zapisów: http://www.pkobiegcharytatywny.pl/index.php/zapisy

02-09-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 02-09-2017 10:32:35

Zielona Góra

Konferencja prasowa przed meczem w Lesznie 

Panowie trochę pożartowali :)

https://youtu.be/t7HoAfZ99Pw

31-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 31-08-2017 18:11:01

Stadion Żużlowy

134 drużyny na liście startowej do VIII Drużynowego Biegu Winobraniowego o Puchar LOTTO

O puchar zawalczą między innymi Baby z Budowy, Czeska Szyszka, Urządzenia Peryferyjne, Gang Rolkarek, Bambosze, Mongolscy Przemytnicy Rzeżuchy, Bezhabitowy Zakon Ojca Mariana, Złodzieje Oklasków, Pogromcy Fit Misia, Srogie Sumy, Sąsiadki czy Nananananananananan :)

Start biegu już w sobotę o godz. 16:00 przy Domu Harcerza :)

Aktualna lista startowa do biegu:
1. RUBEN I
2. RUBEN II
3. RUBEN III
4. RUBEN IV
5. ELECTRIC FLASH TEAM
6. 3MAJFORME LUBSKO
7. POL-PLUS I
8. POL-PLUS II
9. POL-PLUS III
10. POL-PLUS IV
11. HARPAGAN ZIELONA GÓRA I
12. HARPAGAN ZIELONA GÓRA II
13. HARPAGAN ZIELONA GÓRA III
14. BIEGAM BO LUBIĘ GŁOGÓW
15. ZINTEGROWANI
16. MOSIR
17. EXPONDO
18. MCH TEAM I
19. MCH TEAM II
20. MCH TEAM III
21. ITS INTERNATIONAL
22. WSTAWAJ RAFAŁ
23. KB WIKON NOWA SÓL I
24. KB WIKON NOWA SÓL II
25. KB WIKON NOWA SÓL III
26. KB WIKON NOWA SÓL IV
27. KB WIKON NOWA SÓL V
28. OCZKO
29. ASTEC WARRIORS I
30. ASTEC WARRIORS II
31. ASTEC WARRIORS III
32. UESA AUTOMATION TEAM
33. UESA TEAM
34. BABY Z BUDOWY
35. CENTRUM METAMORFOZ
36. CZORTY ULI
37. FOCZKI
38. MAMUŚKI
39. CZESKA SZYSZKA
40. PRECELKI
41. PATISONIAKI
42. LEJDIS CROSS
43. MELACO TEAM
44. EB4EVER
45. DZIDA!
46. BAD WITCHERS
47. GOOD WITCHERS
48. MASTERS OF DISASTERS
49. PĘDZĄCE WIEPRZE
50. PSS TEAM
51. PIĘKNA I BESTIE
52. BOSCY MARSZAŁKOWSCY
53. EVER FIT TEAM VOLVO
54. KLUB ZDROWEGO STYLU I
55. KLUB ZDROWEGO STYLU II
56. GOMET
57. TURBO I DUŻO KONI
58. URZĄDZENIA PERYFERYJNE
59. GLADIATORZY
60. AGENCI
61. GANG ROLKAREK
62. BAMBOSZE
63. PANTOFLE
64. Z SHIRE DO MORDORU
65. SPRINTEM NA DĘBOWĄ
66. JASTRZĄB TEAM
67. ENOCEONE
68. ELACZKI
69. JAKUBEUSZ TEAM
70. ZROBIMYTO!
71. CALCENTERKI
72. FRELE
73. SPRYCIULE
74. SPRYCIARZE
75. BLUE DRAGON I
76. BLUE DRAGON II
77. BLUE DRAGON III
78. ALFA TEAM
79. THE BEST OF STREAMSOFT
80. FIRMINO
81. DE CZAKERS
82. GAZELE STREAMSOFTU
83. WŁADCY MORDORU
84. MONGOLSCY PRZEMYTNICY RZEŻUCHY
85. STREAMSOFT I
86. STREAMSOFT TEAM
87. GWIAZDY PSLU
88. BEZHABITOWY ZAKON OJCA MARIANA
89. LUG TEAM
90. R&DERS
91. FASTER THAN LIGHT
92. AR MICHAŁ NAS SPOWALNIA
93. APATORRECTOR WOLNI I SPOKOJNI
94. RECTOR S KADRA
95. ZŁODZIEJE OKLASKÓW
96. BZG GRANDA
97. PLACEPARK ZIELONA GÓRA
98. WEKPOL
99. SĄD REJONOWY ŻARY
100. PIP INDUSTRY TEAM
101. POGROMCY FIT MISIA
102. LOTTO TEAM ZIELONA GÓRA
103. TESTOSTERON
104. ZABIEGANI
105. 4ZPPLOT I
106. 4ZPPLOT II
107. GREGOR
108. SROGIE SUMY
109. REKINY PÓŁNOCY
110. SKOŃCZEŃCY
111. ANIOŁKI CHARLIEGO
112. OGNIK
113. TRASY-BIEGOWE.PL
114. PHU ELKA
115. ARCHIWIŚCI
116. 34BKPANC
117. SĄSIADKI
118. GRUPA BIEGOWA PKS ZG
119. DWAPLUSJEDEN
120. NANANANANANANANANAN
121. LUGSTORPEDA
122. CINKCIARZ.PL "ZARAZ DONIEGNIEMY"
123. CINKCIARZ.PL SEKUNDECZKA
124. CINKCIARZ.PL MANATY
125. CINKCIARZ.PL LEJ
126. CINKCIARZ.PL NOKAUT
127. CINKCIARZ.PL SOM SZYBKIE
128. 10 BRYGADA KAWALERII PANCERNEJ ŚWIĘTOSZÓW I
129. 10 BRYGADA KAWALERII PANCERNEJ ŚWIĘTOSZÓW II
130. FALUBAZ 2009 RODZICE I
131. FALUBAZ 2009 RODZICE II
132. ZAGINIONE W AKCJI
133. BIEGANIE ZIELONA GÓRA
134. 5LUBUSKI PUŁK ARTYLERII

31-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 31-08-2017 10:53:44

Zielona Góra

Darmowy wstęp dla dzieci i młodzieży na odkryty basen w Drzonkowie

W ten piątek dzieci i młodzież szkolna do 18 roku życia będzie mogła wejść na odkryty basen w Drzonkowie za darmo :)

Odkryta basen będzie czynny jeszcze tylko do 3 września 2017 (włącznie) w godzinach 10.00-18.00.

źródło: http://www.drzonkow.pl/PL/424/915/OSTATNI_DZIEN_WAKACJI/k/

31-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 31-08-2017 08:53:56

Zielona Góra

"Drogi zawsze prowadzą do ludzi" - El'mirka

El'mirka to inspirująca miłośniczka winyli pochodząca z Zielonej Góry. Jej muzykę będzie można usłyszeć między innymi 30 września w zielonogórskim klubie OBIEKT podczas Babskiego GraNia :)

Polecam jej fanpage na facebooku: https://www.facebook.com/djelmirka/

Klub Obiekt: https://www.facebook.com/ObiektKlub/

Cytat - Antoine de Saint-Exupéry
Zdjęcia i montaż: Paweł Zalejski
Produkcja: Jakub Goleniewski
Muzyka: Id Ensemble - PM (Original Mix) 

www.PanPablo.pl

https://www.youtube.com/watch?v=nxMWOmG9_jE

30-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 30-08-2017 10:06:32

Zielona Góra

Tancbuda - Centrum Działań Kreatywnych wyróżnione w XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku

W uzasadnieniu napisano:
"Budynek zaprojektowany w duchu modernizmu, oszczędny w formie
i detalu. Remont przywrócił mu sprawność techniczną ale tez podkreślił
prostą surową formę pierwotnego projektu. Zachowano
charakterystyczny detal i typografię. Przywrócono miejscu dawną
funkcję kultury nauki związanych przede wszystkim z muzyką i tań-
cem. Dzięki aktywnym działaniom, przy wsparciu budżetu obywatelskiego, powstała prężnie działająca, skupiająca młodych energicznych ludzi przestrzeń spotkań."

Tutaj zdjęcia przed i po modernizacji: http://www.sttrans.pl/aktualnosci/2017/modernizacja-roku-tancbuda

A tutaj pełne wyniki konkursu: http://www.modernizacjaroku.org.pl/File/Blog/file/romdom-38_pop2.pdf

https://youtu.be/O_zj5EIhXgw

30-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 30-08-2017 09:41:37

Zielona Góra

Głosowanie na nazwy pociągów

PKP Intercity zorganizowała na facebooku konkurs na nazwy swoich pociągów.

Dla pociągu TLK kursującego na trasie Olsztyn – Zielona Góra można głosować na:
- Gietrzwałd
- Grunwald
- Niegocin

Link do ankiety: https://www.facebook.com/events/480802315631775/permalink/480804392298234/

A dla pociągu TLK kursującego na trasie Zielona Góra – Warszawa na:
- Zielonogórzanin
- Lubuszanin
- Mużak

Link do ankiety: https://www.facebook.com/events/480802315631775/permalink/480803842298289/

Głosować można do 4 września :)

30-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 30-08-2017 08:08:50

Zielona Góra

Bachusikowa rodzinka znowu się powiększyła

Tym razem o Skarboniusza :)
W okolicy ratusza pojawiła się też już winobraniowa scena oraz uliczne dekoracje :)

https://youtu.be/4aW_ffJ0BuU

29-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 29-08-2017 15:27:19

Zielona Góra

Kończą się zapisy na VI NOVITA Półmaraton Zielonogórski 

Zapisy elektroniczne zostaną zamknięte w najbliższy czwartek o północy. Kto się spóźni będzie mógł się zapisać już tylko w dniu zawodów. Do czwartku wpisowe wynosi 65 zł (możliwość dokupienia koszulki za 35 zł). W dniu zawodów wpisowe będzie wynosić 90 zł.

Zapisy tutaj: http://pulsarsport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=786

Więcej informacji o Półmaratonie: http://www.placepark.com/zielona-gora/event/vi-novita-polmaraton-zielonogorski

28-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 28-08-2017 06:59:38

Zielona Góra

Filmik z rajdu na przystań w Bobrownikach

Zrobiliśmy około 50 km. Po drodze zbieraliśmy grzyby, widzieliśmy wąwóz, rozegraliśmy szybki meczyk w piłkę nożną i ogólnie było super :)

Informacja o kolejnych rajdach będzie oczywiście na placeparku ;)

https://youtu.be/2V4ZqmXKKts

27-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 27-08-2017 20:13:47

Zielona Góra

Skomentowany przez Grzesiu Herman dnia 27-08-2017 20:19:51

Najlepszy był meczyk ⚽

Skomentowany przez Wojtek Kościesza dnia 27-08-2017 20:27:15

Szkoda, że taki krótki :) Chętnie się jeszcze raz tam przejadę, żeby obczaić ten wąwóz i Białą Górę

Repertuar kina NEWA od 25 do 31 sierpnia

Dwie kobiety
Reż. Martin Provost
Kraj: Francja, dramat, 120 min, przedział wiekowy: od 12 lat
6,6 na filmwebie - http://www.filmweb.pl/film/Dwie+kobiety-2017-765876

Królewicz Olch
Reż. Kuba Czekaj
Kraj: Polska, dramat, 100 min, przedział wiekowy: od 12 lat
5,2 na filmwebie - http://www.filmweb.pl/film/Kr%C3%B3lewicz+Olch-2016-694879

25 - 27 sierpnia
18:00 - Dwie kobiety
20:00 - Królewicz Olch

28 - 30 sierpnia
18:00 - Królewicz Olch
20:00 - Dwie kobiety

31 sierpnia
17:00 - Dwie kobiety
19:00 - Królewicz Olch

Bilety: ulgowy 11 zł, normalny 13 zł

26-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 26-08-2017 21:07:34

Kino Newa

Muzyka, leżaki i foodtrucki 

Trwa 3 edycja organizanizowanego przez firmę Reprezentuj.com Food Truck Fest. Impreza potrwa do niedzieli do godz. 21:00 :)

https://youtu.be/2yc1O5Omucw

26-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 26-08-2017 17:10:00

Zielona Góra

Basen CRS od 1 do 12 września br. będzie nieczynny

Jako powód podano przerwę technologiczną.

źródło: http://mosir.zgora.pl/aktualnosci/2017/06/26/przerwy-technologiczne-na-obiektach-mosir?tag=

25-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 25-08-2017 10:01:12

Zielona Góra

Lasy zielonogórskie - film promocyjny

Fajnie się ogląda i można się przy okazji dowiedzieć kilka fajnych rzeczy.
Na filmiku widać też Geościeżkę "Dawna kopalnia Babina", która znalazła się wśród "7 Nowych Cudów Polski" National Geographic Traveler.

Tutaj mapka: https://www.traseo.pl/trasa/geosciezka-dawna-kopalnia-babina-leknica-nowe-czaple

https://youtu.be/a1KlT8yUeEs

24-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 24-08-2017 09:41:15

Zielona Góra

Skomentowany przez Piotr Poźniak dnia 24-08-2017 09:42:43

"tutaj w lubuskim" jaaajć!!! a już taki podjarany chciałem chwalić :D

Nie no dobra, i tak spoko, lajkowałbym :)

Skomentowany przez Wojtek Kościesza dnia 24-08-2017 10:31:27

Hmm czyli, że powinno być "tutaj w lubuskiem? W google nie znalazłem jednocznacznej odpowiedzi, czy forma "w lubuskim" jest niepoprawna ;)

Filmik zacny :)

Relacja z XIII rundy DMPJ w Zielonej Górze

Transmisja realizowana przez http://livetoshow.tv/ przy współpracy z internetowym kantorem wymiany walut https://ekantor.pl/

https://youtu.be/y0m8m3HMmSE

23-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 23-08-2017 10:35:37

Stadion Żużlowy

Przygotowania do Winobrania

W ruch poszła między innymi rozwijana trawa :)
Wzgórze Winne też już ładnie wykoszone. Miejmy nadzieję, że do Winobrania trawa zbytnio nie urośnie ;)
https://youtu.be/1M_JuKXcSfM

23-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 23-08-2017 10:09:27

Zielona Góra

Przedłużony termin zgłaszania drużyn do Biegu Lotto

Wstępnie termin miał minąć dzisiaj, ale organizatorzy przedłużyli go do 28 sierpnia. Formularze można wrzucać do skrytki pocztowej nr 9 w siedzibie TKKFu przy al. Niepodległości 16/9.

Tutaj więcej info o biegu: http://www.placepark.com/zielona-gora/event/viii-druzynowy-bieg-winobraniowy-o-puchar-lotto

23-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 23-08-2017 09:28:26

Zielona Góra

BuskerBus - dzień pierwszy

Fajnie było dzisiaj na deptaku, co chwilę można było zobaczyć jakiś występ :) Jutro też będzie ciekawie - występy odbywają się między 12 a 21, tutaj rozpiska: http://www.buskerbus.com/wp-content/uploads/BuskerBus2017-Program-ZielonaGora.pdf

Pamiętajcie, żeby mieć przy sobie jakieś drobne do kapelusza ;)

https://youtu.be/rF6hYL6_UEM

22-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 22-08-2017 20:30:33

Zielona Góra

Festiwal Sztuki Ulicznej BuskerBus już w ten wtorek i środę

W najbliższy wtorek i środę w godzinach od 12 do 21 na zielonogórskim deptaku zagości sztuka uliczna.

Występy artystów będą się odbywały na 5 "przystankach":
1) Obok Lubuskiego Teatru
2) Obok Pomnika Bachusa
3) i 4) Obok Baru Kawowego Niger
5) Przed Biedronką obok Ratusza

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

Artyści, którzy wystąpią:
1. Boris Voutsinos' Portable One Seater Orchestra (Muzyka: Grecja)
2. CHISHA (Balony, Japonia)
3. Georg ViktorEmmanuel (Muzyka: Beatbox, Austria)
4. Guga Morales (Żonglerka, Brazylia)
5. Henrik Jespersen/Ricardo Rósh (Muzyka: Trance, Dania/ Meksyk)
6. Ian Deadly(Komedia, żonglerka, Wielka Brytania)
7. IgnisDraconis.vienna (Pokaz ognia, Austria)
8. Matthias Goed (Rolla bolla, Nowa Zelandia)
9. Maurizio Presidente! (Muzyka, Francja, Portugalia, Włochy)
10. MiMi orientalmermaid (Taniec- pokaz dzienny, pokaz ognia- pokaz
wieczorem, Japonia)
11. Pan Ząbek (Iluzja, Polska)
12. Philip Fairweather (Muzyka: operetka, Wielka Brytania)
13. Remi & the road (Muzyka: folk, country, indie rock, Grecja)
14. Ruach (Muzyka: żydowska, Polska, Niemcy)
15. Kacper Wydmański (Cyrk, Polska)
16. SoldiersCrew (Breakdance, Węgry)
17. Studium Instrumentów Etnicznych (Muzyka: psychofolk, Polska)
18. Sylvain POMME(Żonglerka, Francja)
19. Trattofon (Cyrk/ pokaz dla dzieci,Szwecja)
20. Tribal Fusion gypsy dancer Lucy(Taniec brzucha,Czechy)
21. Lucky McDermott (Żonglerka, Nowa Zelandia)
22. Umami Dancetheatre (Teatr tańca, Francja/ Hiszpania)
23. Zaktakular (Koło Cyra, Nowa Zelandia)
24. Timmas (Muzyka, Wielka Brytania)
25. Daniel Georgiev(Muzyka, Bułgaria)

Szczegółowy program: http://www.buskerbus.com/wp-content/uploads/BuskerBus2017-Program-ZielonaGora.pdf

21-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 21-08-2017 20:58:04

Zielona Góra

Wypowiedzi zawodników Falubazu po wygranej ze Spartą

https://youtu.be/7ayyZw9fmjY

21-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 21-08-2017 09:25:54

Stadion Żużlowy

Konferencja prasowa po meczu ze Spartą

https://youtu.be/A8Pb1mpX3es

21-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 21-08-2017 08:57:12

Stadion Żużlowy

Podziękowania po meczu we Wrocławiu :)

Miło się na to patrzy :) Super, że się udało wygrać rundę zasadniczą, ale jak wiadomo apetyt rośnie w miarę jedzenia ;)

https://youtu.be/mQ3gWxDdTLI

21-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 21-08-2017 08:53:44

Stadion Żużlowy

Sparta Wrocław vs Falubaz Zielona Góra - wszystkie biegi

https://youtu.be/qiQXoJ6d0CM

20-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 20-08-2017 22:05:41

Stadion Żużlowy

Skołowali Pomoc 

Hestyjne Centrum Wolontariatu zorganizowało po raz czwarty charytatywny rajd rowerowy "Skołuj Pomoc". Dzięki licznemu udziałowi rowerzystów udało się zebrać około 4500 zł, które zostaną przekazane osobom potrzebującym leczenia, rehabilitacji oraz na konieczny do tego sprzęt :)

Nagrałem krótki filmik z tego wydarzenia :)
https://youtu.be/yIm9bT27AtI

20-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 20-08-2017 20:45:56

Zielona Góra

Skomentowany przez Grzesiu Herman dnia 21-08-2017 07:35:07

Super filmik Panie reżyserzu i nawet mnie widać :)

Skomentowany przez Wojtek Kościesza dnia 21-08-2017 07:38:56

Dzięki :) Twoje zdjęcia/filmik też wyszły fajnie

Letnie Wieczory przy fontannie 2017

W tym roku nowością była muzyka z gier komputerowych i tak "Bachus Classic Orchestra" zagrała między innymi muzykę z gry "Heroes might and magic 3" i z "Super Mario Bros". Było też "Despacito" i "Przez twe oczy zielone" :) Kolejna edycja już za rok :)

https://youtu.be/Fez3kWzuzKs

20-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 20-08-2017 03:31:42

Zielona Góra

Repertuar kina NEWA od 16 do 24 sierpnia

Milczenie (2016)
Reż. Martin Scorsese
Kraj: Japonia, Meksyk, USA, Włochy, dramat historyczny, 160 min, przedział wiekowy: od 12 lat
6,9 na filmwebie: http://www.filmweb.pl/film/Milczenie-2016-278033

Paryż na bosaka (2016)
Reż. Dominique Abel, Fiona Gordon
Kraj: Belgia, Francja, komedia, 90 min, przedział wiekowy: od 12 lat
6,0 na filmwebie: http://www.filmweb.pl/film/Pary%C5%BC+na+bosaka-2016-750630

GRAFIK PROJEKCJI

18 - 21 sierpnia
17:30 - Milczenie
20:10 - Paryż na bosaka

22 - 23 sierpnia
18:30 - Paryż na bosaka
20:00 - Milczenie

24 sierpnia
17:30 - Paryż na bosaka
19:00 - Milczenie

https://youtu.be/pAiZkwInXCk

18-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 18-08-2017 20:52:53

Kino Newa

Fajne darmowe wydarzenia w ten weekend w Zielonej

Sobota:
11:00 - Dożynkowy Rajd Rowerowy: http://www.placepark.com/zielona-gora/event/dozynkowy-rajd-rowerowy
20:00 - Potańcówka u Jadźki: http://www.placepark.com/zielona-gora/event/tanczyc-kazdy-moze-milonga
21:00 - Koncert przy fontannie: http://www.placepark.com/zielona-gora/event/letnie-wieczory-przy-fontannie
20:00 - Impreza z cyklu Electric Flash: http://www.placepark.com/zielona-gora/event/electric-flash-camp-kapielisko-ochla

Niedziela:
10:00 - Rajd rowerowy Skołuj Pomoc: http://www.placepark.com/zielona-gora/event/skoluj-pomoc-2017

W razie czego możecie liczyć na video relacje z tych wydarzeń na placeparku ;)

18-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 18-08-2017 20:02:32

Zielona Góra

Reportaż z Derbów :)

https://youtu.be/zD1ux7o40l4

18-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 18-08-2017 18:07:57

Stadion Żużlowy

Trzeci trening półmaratonu zielonogórskiego

Trzeci oficjalny trening Półmaratonu zielonogórskiego już dziś o 19:00. Startujemy z Wyspiańskiego 13, spod Flow Centrum Rozwoju, gdzie Bartek Borowiec przeprowadzi rozgrzewkę. Potem każdy swoim tempem jedno okrążenie po trasie biegu. Zapraszamy!

17-08-2017

Utworzony przez Ewa Przygoda dnia 17-08-2017 10:39:03

Zielona Góra

Skomentowany przez Wojtek Kościesza dnia 17-08-2017 10:48:58

Będę :) do zobaczenia mam nadzieję :)

Ostatnia szansa, aby zapisać się na 2 Charytatywny Bieg Gladiatora

Bieg odbędzie się 16 września (sobota) o godz. 11:00 w Parku Poetów w Zielonej Górze. Opłata startowa wynosi 40 zł, a tak wygląda koszulka, która znajduje się w pakiecie: http://i.imgur.com/IL8CSMe.jpg

Zapisy tutaj: http://super-sport.com.pl/zapisy-formularze/1099-2-charytatywny-bieg-gladiatora.html

17-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 17-08-2017 09:16:32

Zielona Góra

Wyjść poza ramy

Przy ulicy Nowej ni stąd ni zowąd pojawiła się tajemnicza rama, obraz też jakby jakiś jest :)

https://youtu.be/2pzI4lf-RYA

16-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 16-08-2017 19:02:07

Zielona Góra

Czy ktoś ma od odsprzedania/wypożyczenia na miesiąc aparat cyfrowy albo lustrzankę?

Zapisałem się na zajęcia fotograficzne i potrzebuję czymś pstrykać. Jak mi się spodoba, to wtedy kupię coś dopasowanego do moich potrzeb, a póki co może to być jakiś starszy aparat :)

16-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 16-08-2017 10:14:24

Zielona Góra

Pomysły na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego

Do 30 września można zgłaszać swoje propozycje zadań do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Zadania są podzielone na 2 rodzaje:
- ogólnomiejskie - maksymalny koszt 1.000.000 zł
- okręgowe - maksymalny koszt 200.000 zł

Do rozdysponowania jest 6.000.000 zł.

Więcej informacji na stronie miasta:
http://zielonagora.pl/PL/971/6390/Budzet_Obywatelski_2018_____ruszyly_konsultacje/

Powstał też dedykowany fanpage:
https://www.facebook.com/BO2018ZG/

Może macie jakieś pomysły co w ramach tych pieniędzy możnaby w naszym mieście zrobić? :)

Dla inspiracji ostatnie wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w innych miastach:

Warszawa: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/votingResult/selectMainRegion?taskGroupId=4

Wrocław:
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/wbo2016/wyniki-glosowania-wbo-2016

Kraków:
http://agd.um.krakow.pl/publikacja/view.php?id_publikacji=653

Poznań:
https://budzet.um.poznan.pl/pbo2017/wp-content/uploads/2016/12/PBO_LISTA_WYNIKI_V2.pdf

16-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 16-08-2017 08:33:27

Zielona Góra

Dzień Zatonia już w najbliższą sobotę :)

Tak wygląda program:
15.00 - poświęcenie oraz uroczyste otwarcie siłowni na powietrzu
15.30 - część oficjalna oraz przywitanie gości
16.00 - występ zespołu biesiadnego z Łężycy
17.00 - występ zespołu Górali Źródełko z Wichowa
17.30 - 20.00 - gry i zabawy, pokazy strażackie OSP Jarogniewice, występy dzieci i młodzieży
20.00 - 3.00 - zabawa taneczna

Impreza odbędzie się na boisku sportowym :)

14-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 14-08-2017 14:26:04

Zatonie

Falubaz Zielona Góra vs  Stal Gorzów - wszystkie biegi

https://youtu.be/Dwnz2sx0yOM

14-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 14-08-2017 12:31:18

Stadion Żużlowy

Patryk Dudek po 92. Derbach Ziemi Lubuskiej

https://youtu.be/6V84_IyApFI

14-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 14-08-2017 11:15:33

Stadion Żużlowy

Konferencja prasowa po 92. Derbach Ziemi Lubuskiej

https://youtu.be/ONv_9Hc6cGw

13-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 13-08-2017 21:39:13

Stadion Żużlowy

Doping i oprawa na Derbach Ziemi Lubuskiej

https://youtu.be/yYGvhg98PdU

13-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 13-08-2017 20:44:12

Zielona Góra

Mini relacja z Mistrzostwa Polski Młodych Koni w skokach przez przeszkody

Pierwszy raz byłem na takich zawodach i było super :) Zwróćcie uwagę jak przystrojone w kwiaty są niektóre przeszkody oraz jak zwycięski koń się cieszy na dekoracji :)

https://youtu.be/dDdO3orZB3I

13-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 13-08-2017 15:51:17

Zielona Góra

Skomentowany przez Grzegorz Osuchowski dnia 14-08-2017 05:53:43

Niestety wybrali kiepski termin, nie udało mi się zobaczyć takiej imprezy na żywo (po raz pierwszy). Filmik przedni. Dzięki za relację :-)

Skomentowany przez Wojtek Kościesza dnia 14-08-2017 11:07:54

Luzik :) Widzów było rzeczywiście mało jak na tę rangę zawodów. Ogólnie jeździectwo, to jeden z niewielu sportów, gdzie człowiek i zwierzę są razem w drużynie :) Z innych sportów przychodzi mi jeszcze do głowy Polo i Wyścigi psich zaprzęgów :)

Dodatkowa pula biletów na Derby :)

Do sprzedaży trafiło dodatkowe 650 biletów na sektor H1 (wejście w drugi łuk) gdzie dotychczas była umieszczona reklama firmy ekantor.pl

Zapowiada się świetny mecz przy pełniuśkich trybunach :)

źródło: http://zuzel.falubaz.com/post/dodatkowa-pula-biletow-na-derby

11-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 11-08-2017 19:55:00

Stadion Żużlowy

Szukamy chętnych do Drużynowego Biegu Winobraniowego o Puchar LOTTO

Bieg się odbędzie 2 września w sobotę o godz. 16:00, do pokonania jest tylko 2,4 km. Bieg jest całkowicie darmowy, a drużyny składają się z 3 zawodników.

Na ten moment mamy chyba 7 chętnych, więc brakuje nam 2 osób, żeby wystawić 3 sztafety. Dajcie znać w komentarzach, gdybście chcieli pobiec :) Wszystkie formalności związane ze zgłoszeniem drużyny załatwiam ja :)

Więcje informacji o biegu: http://www.placepark.com/zielona-gora/event/viii-druzynowy-bieg-winobraniowy-o-puchar-lotto

Poniżej filmik z ostatniej edycji biegu
https://youtu.be/O9mRfAfqOFM

11-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 11-08-2017 13:12:28

Zielona Góra

Skomentowany przez Grzegorz Osuchowski dnia 12-08-2017 20:11:15

Dokładnie tak jak mówisz Wojtku:P Co do podpisów, w przyszłym tygodniu jakoś je załatwię i jakoś się zgadamy co do przekazania ich Tobie. Dopiero w czwartek będę w kraju :-)

Skomentowany przez Wojtek Kościesza dnia 13-08-2017 08:10:36

ok :)

Kończą się bilety na Derby Ziemi Lubuskiej

Klub podał przed chwilą informację, że w sprzedaży zostało jeszcze około 1000 biletów :)

W sprzedaży są jeszcze bilety na sektory: K2-K4, K6, K7-K9, E-G, VIP 
Sektory wyprzedane: A1, A2, B, C, I, J, K1, K4, K5, K6, K10

Przypomnę, że stadion Falubazu ma około 14 000 miejsc siedzących :)

źródło: http://zuzel.falubaz.com/post/czas-na-derby-bilety-na-mecz-ze-stala-gorzow-w-sprzedazy

11-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 11-08-2017 11:19:48

Zielona Góra

Marek Cieślak przed 92. Derbami Ziemi Lubuskiej

https://youtu.be/CLTbBg7IGcA

11-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 11-08-2017 10:06:19

Stadion Żużlowy

Kwartał Grottgera

Na youtube pojawił się ciekawy filmik prezentujący koncepcję zagospodarowania okolic ulicy Grottgera w Zielonej Górze. Może coś z tego będzie :)

https://youtu.be/mfL_vttOzHk

09-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 09-08-2017 20:54:13

Zielona Góra

W sobotę o 21:00 kino letnie w Ogrodzie Botanicznym

Będzie można zobaczyć animację pt. "Mały Książę", poniżej zwiastun :)
https://youtu.be/UsJeSwkJKP4

09-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 09-08-2017 19:29:32

Zielona Góra

Rusza rekrutacja do misji gospodarczej do USA :)

Urząd Marszałkowski organizuje wyjazd do Stanów Zjednoczonych, w planach jest odwiedzenie Doliny Krzemowej w San Francisco oraz targów Consumer Electronics Show (CES) w Las Vegas :)

Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców z kategorii MŚP posiadających siedzibę w Województwie Lubuskim. Firmy zakwalifikowane do udziału w misji gospodarczej pokrywają 15% kosztów organizacji wyjazdu w przeliczeniu na jednego uczestnika, szacowany koszt ok. 3900 zł netto.

Wnioski można składać do 15 września.

Więcej informacji o rekrutacji tutaj: http://lubuskie.pl/news/21534/806/Misja-gospodarcza-do-USA-rusza-rekrutacja/d,news-bootstrap/

09-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 09-08-2017 11:57:56

Zielona Góra

Jutro otwarcie Jadłodzielni w Zielonej Górze

Jadłodzielnia to miejsce w którym każdy może się podzielić jedzeniem z innymi. Dzielenie i częstowanie się jedzeniem jest całkowicie bezpłatne. Dzieląc lub częstując się produktami zapobiegasz marnowaniu jedzenia.

Jadłodzielnia mięście się przy ulicy Moniuszki 35 przy Polskim Komitecie Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Otwarcie nastąpi 10 sierpnia (czwartek) o godz. 11:00.

Poniżej mała ściąga jakim jedzeniem można, a jakim nie można się dzielić:

Do Jadłodzielni możesz przynieść:
- produkty, które sam mógłbyś zjeść,
- produkty, które przekorczyły datę minimalnej trwałości - "najlepiej spożyć przed", ale nie przkroczyły terminu przydatności do spożycia - "należy spożyć do"
- produkty zapakowane lub w pojemnikach
- wyroby własnne, np. ciasto lub zupa starannie i szczelnie zapakowane, z naklejonym opisem potrawy i datą przygotowania
- produkty suche, napoczęte - starannie zapakowane, np. torebka ciastek, słój mąki czy ryżu
- produkty, które wymagają schłodzenia dostarcz w prznośnej lodówce lub torbie termicznej. Takie produkty są opisane na etykiecie, przechowywać od +2 do +8 °C" lub "orzechowywać w warunkach chłodniczych". To także: sałatki, ciasta z kremem, śmietaną albo innym podatnym na zepsucie nadzieniem

Tych produktów nie zostawiaj w Jadłodzielni:
- surowefo mięsa
- zawierających surowe jaja, w tym budynie, kremy, domowe majonezy itp.
- wyrobów z niepasteryzowanego mleka (ale można zostawiać sery, jogurty, twarogi)
- otwartych puszek czy słóików z przetworami lub konserwami, itp.
- produktów wymahających warunków chłodniczych, które przebywały poza lodówką dłużej niż 30 minut
- które przekorczyły termin przydatności do spozycia - "należy spożyć do"
- z oznakami popsucia, nietypowym zapachem lub kolorem, nadgniłych, z wydętym wieczkiem
- które miały kontakt z pleśnią lub odpadami spożyczymi, komunalnymi

Pamiętaj, że korzystasz z żywności na własną odpowiedzilność. Zwróć uwagę, aby lodówka lub szafka była zawsze zamknięta, Na samym dole trzymaj produkty brudzące np. ziemniaki. Razem dbajmy o Jadłodzielnię.

źródło: https://www.facebook.com/jadlodzielnia/posts/1765108926850875

09-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 09-08-2017 08:27:43

Zielona Góra

Reportaż FalubazTV: Falubaz Zielona Góra - ROW Rybnik 56:34, 06.08.2017

https://youtu.be/le6BKsgsvWM

08-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 08-08-2017 20:02:43

Stadion Żużlowy

Skrzypek na deptaku

Posłuchajcie :)

https://youtu.be/UzMTkrjra9Y

08-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 08-08-2017 13:46:04

Zielona Góra

Do soboty kawa za nic w BWA

Gdybyście się przechadzali deptakiem około 12:30, to polecam zahaczyć o BWA i napić się darmowej kawy :)

https://youtu.be/6zNYeNvcf_E

08-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 08-08-2017 13:09:37

Zielona Góra

Szukamy chętnych do pobiegnięcia w 3 PKO Biegu Charytatywnym 

Bieg odbędzie się w sobotę 16 września na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Sulechowskiej i potrwa od godziny 11:00 do 12:00. Bieg ma charakter sztafety. W sztafecie biorą udział wyłącznie 5-osobowe drużyny. Każdy z zawodników musi pokonać co najmniej jedno okrążenie (400 metrów) w trakcie godzinnego biegu.

Aktywność biegaczy biorących udział w biegu zostanie przeliczona na złotówki, a uzyskana w ten sposób kwota przekazana będzie przez
Fundację PKO Banku Polskiego dla potrzebujących dzieci z ubogich rodzin w 12 województwach, w których odbędzie się bieg.

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale. Pakiet startowy zawiera: numer startowy, agrafki, koszulkę
pamiątkową (techniczną) i napój.

Projekt medalu: http://www.pkobiegcharytatywny.pl/index.php/testy-informacje/749-medale-3-pko-biegu-charytatywnego

Projekt koszulki: http://www.pkobiegcharytatywny.pl/index.php/testy-informacje/751-koszulka-3-pko-biegu-charytatywnego

Wpisowe na jednego uczestnika wynosi 10 zł.

Na ten moment nasza sztafeta wygląda tak:
1. Ewa Kosiorek
2. Grzegorz Osuchowski
3. Wojtek Kościesza
4. Grzesiu Herman
5.

Brakuje nam 1 zawodnika, kto chciałby z nami pobiec? :) Zgłaszać można się w komentarzach albo na mojego maila wojciech.kosciesza@gmail.com

Więcej info o biegu: http://www.pkobiegcharytatywny.pl/

08-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 08-08-2017 09:33:33

Zielona Góra

Skomentowany przez Wojtek Kościesza dnia 12-08-2017 07:03:48

Napisałem do niego :) Dzięki za info Grzesiek

edit/ Grzesiek odpisał, że ma kontuzje i dopiero w listopadzie wróci do biegania

Skomentowany przez Grzegorz Osuchowski dnia 12-08-2017 20:12:38

Ech, to lipa. Ale niech szybko wraca do zdrowia. A my szukajmy dalej:-)

Fotograficzna Fabryczna zaprasza na zajęcia fotograficzne

Od organizatora:
Zainteresowanych fotografią zapraszamy na cykliczne zajęcia praktyczne i teoretyczne. Na zajęciach można dowiedzieć się więcej o swojej fotografii. Jak poprawić kompozycję zdjęcia, ale też jak poradzić sobie w różnych warunkach fotograficznych. Można dowiedzieć się, co zrobić żeby zdjęcia były lepsze pod względem technicznym, ale również jak uniknąć banału w fotografii. Dużo uwagi poświęcamy ukierunkowaniu, patrzeniu i myśleniu fotograficznemu.

Dodatkowo zajęcia obejmują naukę posługiwania się cyfrowymi aparatami fotograficznymi i pracę w studio fotograficznym.

Spotkania/zajęcia prowadzą: Paweł Janczaruk /Związek Polskich Artystów Fotografików i Artysta Fotoklubu RP/ i Marek Lalko /wykładowca Uniwersytetu Zielonogórskiego/.

Spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu w poniedziałki w godzinach 18.00 – 20.00. Zapisy i dodatkowe pytania prosimy kierować na 601584764@interia.pl, lub telefonicznie 601 58 47 64.

W ramach pracowni uczestnicy będą mają również indywidualny dostęp do studia fotograficznego. Planujemy również organizację kilku jednodniowych plenerów fotograficznych. Na zajęciach będziemy zapoznawać uczestników z nowymi oraz starymi technologiami i technikami. Będziemy przeprowadzać różnego rodzaju ćwiczenia, będziemy też zadawać zadania – a to wszystko w celu żeby lepiej i sprawniej fotografować. Planujemy również organizację wystawy uczestników spotkań.

źródło: https://besaofotografii.wordpress.com/2017/08/03/zapisy-na-zajecia-fotograficzne-3/#more-2148

07-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 07-08-2017 11:03:50

Zielona Góra

Woodstock (2017.08.02 środa)

Filmowe migawki od: Krzysztof Olbi
https://youtu.be/_SDx_EfFihs

07-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 07-08-2017 08:17:14

Województwo lubuskie

Konferencja prasowa po meczu Falubaz - ROW Rybnik

https://youtu.be/97cn0MpaPyc

06-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 06-08-2017 20:16:40

Stadion Żużlowy

Szymon Godziek przeskoczył nad Tour de Pologne :)

https://youtu.be/X8TLp2t8bJI

05-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 05-08-2017 21:09:18

Polska

I jeszcze jeden materiał z Falubazowej przejażdżki rowerem

Tym razem trochę więcej ujęć z toru :)
https://youtu.be/dF5XUpxVcW0

05-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 05-08-2017 19:33:34

Zielona Góra

2 Falubazowy Rajd Rowerowy (5.08.2017)

Poniżej filmik od FalubazTV :)

https://youtu.be/qoTbH6mOGAI

05-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 05-08-2017 19:12:45

Zielona Góra

Falubaz Zielona Góra przed meczem z ROW Rybnik

https://youtu.be/lDUSTLO1uQg

04-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 04-08-2017 18:30:41

Stadion Żużlowy

2 Falubazowy Rajd Rowerowy

Przejazd ulicami miasta z żużlowcami i trenerem Falubazu. Jutro w sobotę start o godz.15 przy W69 a meta na stadionie przy ul. Sulechowskiej. Dystans 15 km. Tempo familijne. Każdy rower da radę a nawet hulajnoga :) Mile widziane rodziny z dziećmi. Ale i wszyscy inni mieszkańcy. Bijemy rekord rajdu. W roku ubiegłym brało udział 1000 rowerów. Po rajdzie o godz. 17. Uczestnicy mogą obejrzeć mecz 1 kolejki 3 ligi Piłkarski Falubaz- Ruch Zdzieszowice.

04-08-2017

Utworzony przez Grzesiu Herman dnia 04-08-2017 07:27:12

Zielona Góra

Skomentowany przez Grzesiu Herman dnia 04-08-2017 07:43:33

I nagrasz filmik. Mam nadzieję że mnie na nim ujmiesz :)

Skomentowany przez Wojtek Kościesza dnia 04-08-2017 07:44:45

Taki jest plan :) Będę pamiętał, żeby Cię było dobrze widać :)

Filmik z treningu do Półmaratonu Zielonogórskiego

Ciężko było tam być i nie pobiec (bo kamerowałem) ale jakoś dałem radę. Kolejny trening już za tydzień w czwartek o 19:00, zbiórka w tym samym miejscu :)

https://youtu.be/qKhIii42ySU

03-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 03-08-2017 20:04:01

Zielona Góra

Look Na Kulturę - lubuski magazyn kulturalny

W programie:
- Cezary Bednarczyk
- Laszlo Print
- Trawnik BWA: kawa za nic
- Coffee Tea Trip
- Gorzów w różowych okularach

https://youtu.be/imUz43ECrt4

03-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 03-08-2017 19:52:05

Zielona Góra

Tomasz Walczak przed meczem z ROW Rybnik

https://youtu.be/54t-68cFmCY

03-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 03-08-2017 12:14:05

Stadion Żużlowy

Wyniki konkursu na plakat Winobrania

Tutaj galeria z plakatami, od lewej zwycięski projekt oraz dwa wyróżnione: https://goo.gl/photos/pVdtwUFE3mqdCL9GA

Ktoś skomentował zwycięską pracę "Wino i branie" :)

Na facebooku pojawiło się trochę nieprzychylnych komentarzy o tym plakacie i jestem je w stanie zrozumieć :)

Trzeba pamiętać, że to był konkurs i jury wybrało ten plakat z nadesłanych prac (nagroda główna 4000 zł, wyróżnienia po 1000 zł), a z konkursami jest tak, że nie są one zbytnio atrakcyjne finansowo dla grafików - oni preferują zlecenia, bo mają wtedy pewność, że ich praca zostanie wynagrodzona.

Zwycięski plakat jest interesujący pod względem artystycznym, jako obraz, ale jako plakat użytkowy informujący o Winobraniu jest moim zdaniem słabym projektem:
- jest nieczytelny,
- nie informuje gdzie można znaleźć więcej informacji np. o programie Winobrania,
- nie wpisuje się w szerszą identyfikację wizualną Winobrania, choć takowa zdaje się nie istnieje.

Ogólnie uważam, że miastu brakuje strategii marketingowej dla Winobrania - nie ma nawet jednego obowiązującego logotypu, a to powinna być podstawą.

Osobna kwestia to prawa do marki "Winobranie" i zdaje się, że miasto o nie nie zadbało o czym świadczy np. to, że domena winobranie.pl należy do prywatnej firmy.

Można mieć tylko nadzieję, że za rok będzie lepiej :)

03-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 03-08-2017 09:06:53

Zielona Góra

Skomentowany przez Piotr Poźniak dnia 04-08-2017 08:32:36

Ah Ci artyści, wychodzi na to, że jestem całkowitym ignorantem sztuki.

A patrząc na to co się dzieje w soszal mediach odnośnie plakatu, to mogę powiedzieć, że odniósł sukces- może się podobać, może się nie podobać ale nikt nie pozostaje obojętnym :)

Skomentowany przez Wojtek Kościesza dnia 04-08-2017 10:21:25

Always look on the bright side of life :)

Moim zdaniem trochę niewłaściwie nazwali ten konkurs, bo to nie powinien być "Konkurs na projekt plakatu winobraniowego" tylko np. "Konkurs plastyczny na projekt koszulki winobraniowej" i wtedy te projekty mogą być artystyczne i dodatkowo można sfinansować nagrody dla artystów ze sprzedaży koszulek. Ja bym chętnie kupił taką oficjalną koszulkę Winobrania :)

VI runda DMPJ w Zielonej Górze (1 sierpnia 2017 r.)

Falubaz zajął 2 miejsce w tych zawodach, poniżej zapis wszystkich biegów.
https://youtu.be/8vtFcOXYads

02-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 02-08-2017 12:27:00

Stadion Żużlowy

Godzina "W" - Warszawa 1 sierpnia 2017

https://youtu.be/Xf6CCreqrHo

01-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 01-08-2017 20:35:44

Polska

Czwartek 19:00 biegamy

Witajcie. Już w czwartek o 19:00 zapraszam na pierwszy oficjalny trening półmaratonu zielonogórskiego. Zbiórka na ul. Wyspiańskiego 13, tuż koło ronda na Sulechowskiej i Wyspiańskiego. Jest tu siedziba Flow Centrum Rozwoju. Pobiegniemy jedną pętlę, czyli 10,5km. Będą osoby, które będą prowadziły i na tempo poniżej 5min/km jak i 6,7min/km. Zapraszam będzie fajnie. Do zobaczenia

01-08-2017

Utworzony przez Bartek Borowiec dnia 01-08-2017 19:08:11

Zielona Góra

Skomentowany przez Wojtek Kościesza dnia 01-08-2017 21:12:08

Fajnie, że są te treningi :) Do zobaczenia Bartek i dzięki za dodanie info tutaj na plejsie :)

Dzisiaj o 17:00 godzina "W"

Pamiętajcie, aby w miare możliwości o tej godzinie na chwilkę przystanąć i oddać tym samym hołd Powstańcom Warszawskim.

https://youtu.be/BGb6f0xw3f8

01-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 01-08-2017 10:05:19

Zielona Góra

Włókniarz Częstochowa - Falubaz Zielona Góra - cały mecz

https://youtu.be/Z9wfzvUieV4

01-08-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 01-08-2017 07:13:21

Stadion Żużlowy

Konferencja prasowa po meczu Włókniarz - Falubaz

https://youtu.be/f81vwYgTdQE

31-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 31-07-2017 12:00:38

Stadion Żużlowy

Smart ławki na zielonogórskim deptaku

Na razie są trzy:
1. Obok ratusza
2. Obok ogródka piwnego warki
3. Obok fontanny na Placu Bohaterów

Każda ławeczka ma dwa porty USB dzięki którym można np. podładować telefon. Można się też połączyć z siecią wifi i darmowym internetem, ale ja miałem z tym problem, więc chyba jeszcze trwają nad tym prace.

Postawienie ławek zostało sfinansowane z budżetu obywatelskiego.

aha ja musiałem chwilkę poczekać aż ładowanie załapie, ale u mnie działa ;)

https://youtu.be/IzoGMY-1Aw4

31-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 31-07-2017 11:02:57

Zielona Góra

Skomentowany przez Wojtek Kościesza dnia 02-08-2017 13:52:00

Pytanie, czy te ławki są rzeczywiście warte swojej ceny. Ja akurat nie noszę ze sobą ładowarki do telefonu, a internet i tak mam nieograniczony w telefonie, więc zbytnio nie skorzystam z tych dodatkowych możliwości jakie dają te ławki.

Na plus zaliczyłbym promowanie energii słonecznej i nowych technologii w przestrzenii miejskiej :)

Skomentowany przez Piotr Poźniak dnia 03-08-2017 10:17:44

Jeszcze z technicznej strony, pytanie jakiej jakości prąd płynie do urządzenia, czy ma odpowiednie parametry. Ładowanie urządzenia lichej jakości prądem może niekorzystnie wpływać na baterię ale chyba lepiej mieć możliwość podładowania się niż jej nie mieć :)

A poza tym uważam, że prąd powinien być z powietrza :)

Parada Garbusów w Zielonej Górze

Jak widać na filmiku do Garbusów dołączyli motocykliści i krewni z rodziny vw :)

https://youtu.be/-nA4cTQJxwk

29-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 29-07-2017 11:37:45

Zielona Góra

Garbobranie - godziny dla zwiedzających

Gdyby ktoś chciał zobaczyć garbuski na żywo to :
29 lipca 2017 r. (sobota) o godz. 11.30 rozpocznie się parada Garbusów do centrum Zielonej Góry w asyście motocyklistów. Następnie po godz. 13.30 na terenie Ośrodka w Drzonkowie odbędzie się pokaz samochodów zabytkowych z Lubuskiego Ruchu Klasyków. 

Godziny dla zwiedzających:
Piątek (28.07.br.) - godz.: 16-20
Sobota (29.07.br.) - godz.: 11-20
Niedziela (30.07.br.) - godz.: 9-14

28-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 28-07-2017 22:50:18

Zielona Góra

Finał Festiwalu Folkloru w Amfiteatrze

Niestety przegrałem z lenistwem i zostałem w domu, ale fragmenty koncertu galowego można zobaczyć na poniższym filmiku przygotowanym przez Regionalne Centrum Animacji Kultury :)

https://youtu.be/y--6_Nfq_58

28-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 28-07-2017 21:53:31

Zielona Góra

Piżama party.

W Lubsku chcą byś oryginalni i jutro czyli 29 lipca zapraszają na dyskotekę plenerową, na której strojem obowiązkowym ma być piżama.
Organizator nawet te stroje chce oceniać i przyznać za to nagrodę.
Impreza rozpocznie się o godzinie 21 nad Zalewem " Nowiniec ".
Pisze o tym , bo pomysł wart powielenia, chociaż nie wszystkim uda się zorganizować disco nad zalewem, bo go nie mają. Ale ci co mają, to powinni bawić się do rana.

28-07-2017

Utworzony przez Halina Kościesza dnia 28-07-2017 20:30:13

Żary

Skomentowany przez Wojtek Kościesza dnia 28-07-2017 20:47:37

Gdybym miał prawko i auto to bym się wybrał :)

Wywiad z Jarosławem Gowinem

Jest mowa między innymi o zawetowanej przez Prezydenta ustawie o Sądzie Najwyższym, polecam:
http://www.polskatimes.pl/opinie/wywiady/a/jaroslaw-gowin-gdybym-glosowal-przeciw-nasz-rzad-by-upadl-wywiad,12313243/

28-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 28-07-2017 18:21:30

Polska

W najbliższy wtorek o godz. 17:00 zawyją syreny alarmowe

Powodem są obchody 73. rocznicy Powstania Warszawskiego, tutaj więcej informacji o tym wydarzeniu: http://www.placepark.com/zielona-gora/event/73-rocznica-powstania-warszawskiego

28-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 28-07-2017 17:58:27

Zielona Góra

Dzisiaj Koncert Galowy Festiwalu Folkloru

Koncert odbędzie się o godzinie 19:00 w Amfiteatrze Zielonogórskim.
Wstęp darmowy :)

28-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 28-07-2017 11:33:28

Zielona Góra

Tak się teraz sprzedaje samochody :)

Firma Karlik dealer marki Volvo zorganizowała prezentację nowego modelu Volvo XC60 na dachu Galerii Grafitt :)

https://youtu.be/JbHL7zNxndg

27-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 27-07-2017 18:22:30

Zielona Góra

Skomentowany przez Grzegorz Osuchowski dnia 27-07-2017 22:32:52

Wojciechu, taki niewinny żarcik:-) A filmik z ciekawością obejrzałem, nawet kilka razy.PS fajnie, że w tym jednym miejscu można znaleźć tyle różnych rzeczy :-)

Skomentowany przez Wojtek Kościesza dnia 29-07-2017 08:30:32

Jeszcze dużo pracy, żeby placepark się przyjął, ale dzięki za miłe słowa Grzesiek :)

Ścieżka rowerowa na trasie północnej w naprawie

Po ostatniej ulewie ścieżka trochę ucierpiała... Na szczęście na miejscu są już odpowiednie służby, które zagłębiają sie w temat jej odbudowy.

https://youtu.be/9Jevsqi3UkY

27-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 27-07-2017 14:49:30

Zielona Góra

Reportaż z meczu Falubaz Zielona Góra - GKM Grudziądz

Dla przypomnianie Falubaz wygrał 31:17 :)
https://youtu.be/L65qcrHbOWo

26-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 26-07-2017 18:42:26

Stadion Żużlowy

Konferencja prasowa przed 23. Przystankiem Woodstock

https://youtu.be/KPzGnrgfJMs

26-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 26-07-2017 11:54:32

Województwo lubuskie

Umowa dotycząca budowy kanalizacji dla Zatonia

Jak poinformował Prezydent Janusz Kubicki umowa na budowę kanalizacji dla Zatonia zostanie dzisiaj podpisana:

Janusz Kubicki:
"Dziś podpisujemy kolejną umowę dotycząca budowy kanalizacji tym razem dla Zatonia. Cieszę się, bo dotrzymałem słowa i deklaracji wynikających z połączenia miasta z gminą. Termin realizacji do 30 września 2019r. Wartość robót kilkanaście milionów złotych. Oczywiście dofinasowanie na zadanie jest z środków z UE. Radość jest tym większa, bo nie było łatwo. Po raz kolejny się udało, po raz kolejny dotrzymałem słowa. Miłego dnia :)"

26-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 26-07-2017 10:41:27

Zatonie

Skomentowany przez Halina Kościesza dnia 27-07-2017 20:13:12

Kanalizacja to fajna sprawa.Wygoda, ale koszty to czasami są przerażające. Mam nadzieję, że nie będziecie płacić, po 20zł-25 /m3. To generalnie droga usługa.

Inauguracja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Oblicza Tradycji w Ochli

Regionalne Centrum Animacji Kultury udostępniło filmik z otwarcia festiwalu "Oblicza Tradycji". Festiwal potrwa do soboty :)

Tutaj program: http://facesoftradition.pl/pl/program/program-festiwalu-oblicza-tradycji-2017/

https://youtu.be/8eEB_ZgpQrQ

25-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 25-07-2017 13:05:52

Zielona Góra

Konferencja prasowa po meczu Falubaz Zielona Góra - GKM Grudziądz, 24.07.2017

https://youtu.be/ggQ3SD9HWsk

24-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 24-07-2017 21:20:03

Stadion Żużlowy

Koncepcja odnowienie parku w Zatoniu

Około 3 lata temu w Łączniku Zielonogórskim został opublikowany artykuł prezentujący koncepcję odnowienia parku w Zatoniu. Ponieważ udało się zdobyć pieniądze na zrealizowanie tego planu poniżej wklejam treść tego artykułu.

___

Wystarczą dwa lata, żeby park zmienił swój wygląd i zaczął
zachwycać - uważa Agnieszka Kochańska.

Żeby możliwe było odnowienie zabytkowego parku w Zatoniu, np. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, najpierw
musi powstać koncepcja jak to zrobić. I właśnie nad taką koncepcją, na zlecenie miasta, pracuje architekt krajobrazu Agnieszka Kochańska.

- To jeden z najciekawszych i najcenniejszych parków w województwie, założony według wskazówek Petera Josepha Lenne’go - mówi A. Kochańska. - Istotne jest zarówno samo założenie parkowe, jak i osoba właścicielki Zatonia, księżnej Doroty. Przecież ona utrzymywała
kontakty z całą elitą XIX-wiecznej Europy.

Park zajmuje powierzchnię 52,37 ha. Podzielony jest na dwie części. Starszą, zachodnią, z pałacem i oranżerią - o charakterze krajobrazowym oraz wschodnią, porośniętą lasami. Osnową spajającą dwie części parku jest aleja lipowa, biegnąca wzdłuż południowej granicy - od bramy wjazdowej do mostku granicznego.

Natomiast najważniejszym elementem kompozycyjnym parku jest Łąka Joanny, zlokalizowana na wschód od pałacu. W jej centralnej części znajduje się dąb Talleyranda.

Pracując nad programem, A. Kochańska korzystała ze starych map i zdjęć lotniczych, robionych z drona. - Układ parku, ścieżki i najważniejsze drzewa prawie w całości pokrywają się z pierwotnymi założeniami. Park jest taki, jakim go półtora wieku temu zaprojektowano, wystarczy tylko go odsłonić - tłumaczy pani architekt.

Czyli? Wyciąć ok. 500 drzew (w parku jest ich ok. 12 tysięcy). Głównie niewiele wartych samosiejek. - Dzięki temu damy odetchnąć starym, cennym drzewom, które są teraz przytłumione. Będą miały lepsze warunki do egzystencji a park zyska na pięknych widokach. To one są w nim najcenniejsze. Do tego trzeba odnowić sieć istniejących tu kiedyś ścieżek. Ich ślady zachowały się do dzisiaj - tłumaczy A. Kochańska. - Musi powstać niezbędna infrastruktura parkowa, altany, ławki, mostki. Już po dwóch latach będzie widać pierwsze duże zmiany. To tak jak w ogrodzie, gdy skosimy wybujałą trawę, zaraz wszystko wygląda inaczej. Lepiej.

Kochańskiej marzy się też powrót ścieżek do pierwotnego, niebieskiego koloru. Brał się on od barwy wysypanej tu szlaki z hut szkła. Nadal można ją zobaczyć w parku.

Rośliny powinny dojść do siebie po siedmiu latach, ale na przywrócenie całości do pierwotnej świetności trzeba ok. 30 lat. Parków nie robi
się w pięć minut.

___

W ramach rewitalizacji odnowiony zostanie staw oraz wyspa Marii z położonym tam kamieniem pamiątkowym. Na wyspę prowadzić będzie specjalny mostek.

Fontanna z rzeźbą Młody faun z łabędziem (replika dzieła Teodora Kalidego) stanie przed głównym wejściem do pałacu. Jest jedną z trzech parkowych fontann.

Przy dawnej bramie wjazdowej oraz nieistniejącym domu ogrodnika znajdzie się parking i toalety dla turystów odwiedzających park.

Znajdująca się obok pałacu oranżeria zostanie odbudowana w stylu klasycystycznym, z ozdobnymi kolumnami w stylu korynckim. W budynku znajdą się: sala wystawiennicza, zaplecze socjalne z toaletą i niewielkim pomieszczeniem biurowym. Projekt zakłada obok budowę trejażu - jako podpory dla pnączy, gdzie znajdzie się miejsce do wypoczynku.

Wzgórze różane to główny punkt obserwacyjny z widokiem na pałac. Zostaną odbudowane: drewniana altana na wzgórzu oraz niewielki taras, znajdujący się nad romantyczną grotą. Z tarasu można oglądać grupę dębów pomnikowych oraz fontannę z rzeźbą dzika.

___

Odnowienie parku. Głównym zabiegiem będzie odsłonięcie licznych osi
widokowych. W zakres prac wchodzą:
- odrestaurowanie budynku oranżerii,
- odtworzenie trzech fontann parkowych wraz z rzeźbami,
- odbudowa dwóch pawilonów parkowych,
- oczyszczenie stawu parkowego i odbudowa mostków na strumieniu,
- wykonanie nowych dróg parkowych w dawnym przebiegu, które są częściowo zbieżne z istniejącymi,
- wyposażenie parku w ławki, oświetlenie, stojaki na rowery, drogowskazy kierunkowe, parkingi i toalety,
- nowe nasadzenia odtwórcze na podstawie analiz historycznych i badań terenowych.

Mapkę parku można zobaczyć na stronie 4 i 6 tutaj: http://www.lzg24.pl/sites/default/files/lz-nr080-2014-06-27.pdf

24-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 24-07-2017 20:37:00

Zatonie

Park Zielony Przystanek

Przy ulicy Nowej w Zielonej Górze powstał nowy park - Zielony Przystanek. Oficjalne otwarcie parku nastąpi podczas pikniku 29 lipca - http://www.placepark.com/zielona-gora/event/rodzinne-otwarcie-parku-zielony-przystanek-piknik

W parku znajduje się między innymi ścieżka przyrodniczo-edykacyjna oraz wieża widokowa (widoczna na filmie od 2:28).

https://youtu.be/7e8YjO5qeyo

23-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 23-07-2017 21:35:59

Zielona Góra

Zielonej Górze się ostatnio powodzi...

To już druga taka ulewa w ostatnim czasie nad Zieloną Górą. Poniżej filmik z okolic Rektoratu i Dworca PKP autorstwa "KifuZG".
https://youtu.be/mWgQ7s_SHBc

23-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 23-07-2017 11:08:46

Zielona Góra

Skomentowany przez Grzesiu Herman dnia 24-07-2017 08:14:01

Pan prezydent Kubicki zamiast budować wieżę widokową niech lepiej zainwestuje w melioracje. Bo po większej burzy i opadach miasto jest zalewane to już drugi raz w ciągu miesiąca i pewnie nie ostatni.

Focus Mall zalany...

https://youtu.be/zfb9T2KMDZ8

22-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 22-07-2017 19:19:22

Zielona Góra

Skomentowany przez Wojtek Kościesza dnia 22-07-2017 20:07:56

Deptak prawie jak w Wenecji: https://youtu.be/zjN3461zm5Q

Zalane okolice dworca PKP w Zielonej

Coś jest ewidentnie nie tak z systemem odprowadzającym wodę w naszym mieście...

https://youtu.be/YdsZDAi4RfA

22-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 22-07-2017 19:18:04

Zielona Góra

Rowerowa wycieczka do Kosobudza.

Jutro czyli w niedziele jedziemy do Kosobudza. Dystans 110 km. Zbiórka chętnych o godz.9 przy Pomniku na Boh. Westerplatte.

22-07-2017

Utworzony przez Grzesiu Herman dnia 22-07-2017 15:08:52

Zielona Góra

Skomentowany przez Wojtek Kościesza dnia 22-07-2017 19:24:25

Fajna propozycja, pytanie tylko jaka będzie pogoda :)

Skomentowany przez Grzesiu Herman dnia 24-07-2017 08:09:30

Pogoda była ok. Burzy nie było

Oddaj krew - otrzymaj za darmo bilet na mecz żużlowy Falubaz - ROW Rybnik 

W najbliższy wtorek 25 lipca od 9:00 do 14:00 przed Urzędem Marszałkowskim będzie można oddać krew. Każdemu kto w ramach tej akcji odda krew Zielonogórski Klub Żużlowy Falubaz podaruje bilet na mecz żużlowy z ROW Rybnik (6 sierpnia), a Marszałek dołoży do tego pomidory.

Tutaj szczegóły akcji: http://zuzel.falubaz.com/post/oddaj-krew-u-marszalka-dostaniesz-bilet-na-zuzel

22-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 22-07-2017 10:52:00

Zielona Góra

Repertuar kina NEWA od 21 do 27 lipca

Mężczyzna imieniem Ove
Reż. Hannes Holm
Kraj: Szwecja, dramat, 120 min, od 12 lat
7,6 na filmwebie:
http://www.filmweb.pl/film/M%C4%99%C5%BCczyzna+imieniem+Ove-2015-729996

Olli Mäki. Najszczęśliwszy dzień jego życia 
Reż Juho Kuosmanen
Kraj: Finalndia, Niemcy, Szwecja, dramat, 90 min, od 12 lat
6,7 na filmwebie: http://www.filmweb.pl/film/Olli+M%C3%A4ki.+Najszcz%C4%99%C5%9Bliwszy+dzie%C5%84+jego+%C5%BCycia-2016-766607

GRAFIK PROJEKCJI

21 - 23 lipca
18:00 - Mężczyzna imieniem Ove
20:00 - Olli Mäki. Najszczęśliwszy dzień jego życia

24 - 26 lipca
18:30 - Olli Mäki. Najszczęśliwszy dzień jego życia
20:00 - Mężczyzna imieniem Ove

27 lipca
17:00 - Mężczyzna imieniem Ove
19:00 - Olli Mäki. Najszczęśliwszy dzień jego życia

28 lipca - 3 sierpnia
KINO NIECZYNNE

22-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 22-07-2017 09:48:57

Kino Newa

Szatnia na boisku

Za stowarzyszeniem Nasze Zatonie:
"Sołtys Zatonia Krzysztof Sadecki otrzymał w końcu długo oczekiwany projekt budynku szatni, jaka ma stanąć na naszym kompleksie sportowym.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem, nad którym będziemy debatować na zebraniu sołectwa i podejmować decyzję nad finansowaniem jego budowy."

Projekt: https://photos.app.goo.gl/2ONabJhiEzttBJAz2

22-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 22-07-2017 09:38:46

Zatonie

Słodko/gorzki biegowy weekend ;)

HEJ, jeśli ktoś ma ochotę na gorzką sobotę zapraszam na stadion na godzinę 10:00 (w planie 6 x 1km (przerwa 400m). Niedziela na słodko, czyli wybieganie 14-16 km. Propozycje? :)

21-07-2017

Utworzony przez MARCIN JAWORSKI dnia 21-07-2017 06:58:29

Zielona Góra

Skomentowany przez Wojtek Kościesza dnia 21-07-2017 15:54:23

Ja sie pisze na wybieganie w niedziele jak pogoda bedzie w miare :) Trase moge ulozyc jak cos

Wieża widokowa na Wzgórzach Piastowskich wraca jak bumerang :)

Po tym jak Pani Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak zapowiedziała, że nie sfinansuje budowy wieży z funduszy europejskich, prezydent Janusz Kubicki zaprosił Panią Marszałek oraz dziennikarzy na wycieczkę na wyspę Rugia w Niemczech, aby zobaczyć tamtejszą wieżę widokową.

Ja zapraszam do obejrzenia filmiku prezentującego wieżę widokową w "Bad Wildbad" również w Niemczech. Wejście kosztuje 9.50 €.

Tutaj więcej informacji o tej atrakcji: http://www.baumwipfelpfad-schwarzwald.de/schwarzwald-en/

https://youtu.be/Zu8-co7ufrY

20-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 20-07-2017 08:39:46

Zielona Góra

Skomentowany przez Wojtek Kościesza dnia 21-07-2017 08:44:44

Piotr, ale jesteś przeciwny samej idei takiej wieży widokowej na Wzgórzach Piastowskich? Czy bardziej jesteś na nie ze względu na koszt budowy/sposób finansowania/protesty części mieszkańców?

Skomentowany przez Piotr Poźniak dnia 24-07-2017 15:19:47

Haha, Wojtek, bierzesz mnie pod włos :) Za długo by pisać dlaczego jestem na nie.

Po aktywności magistratu widać, że konstrukcja ma charakter czysto propagandowy.

https://www.youtube.com/watch?v=uPZj1p_smCA

Potrzebna pomoc w parku

Stowarzyszenie Nasze Zatonie szuka chętnych do pomocy:
"Jak informowaliśmy wcześniej w parku trwają prace archeologiczne. Niestety trzeba wykopać sporo dołków sondażowych i to najlepiej jednocześnie, żeby zlokalizować przebieg dawnych alejek parkowych. Dlatego w czwartek (20 lipca) o godz. 17.00 przed pałacem, jeżeli ktoś może pomóc i przyjść z łopata, to zrobimy to szybko i sprawnie. Pan archeolog Jarosław Lewczuk czeka na ludzi, ale tylko ze szpadlami."

19-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 19-07-2017 19:17:19

Zatonie

Złoty medal dla Polski na mistrzostwach świata niepełnosprawnych w lekkiej atletyce

Joanna Mazur wraz ze swoim przewodnikiem Michałem Stawickim, zdobyła złoty medal na 1500 metrów :)

https://youtu.be/ZpQxBPP3RnM

19-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 19-07-2017 15:16:17

Polska

Koncert pieśni żydowskich

W ramach Lata Muz Wszelach przed Galerią Pro Arte odbył się koncert Pani Cindy Paley :)

https://youtu.be/EEm9rU93wQQ

19-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 19-07-2017 14:09:09

Zielona Góra

Protest przed Sądem Rejonowym w Zielonej Górze przeciwko ustawie o Sądzie Najwyższym

Jak widać na filmiku przyszło całkiem sporo ludzi. Niestety bateria w telefonie mi się skończyła i nie udało mi się nagrać przemówień. Protestujący ułożyli ze świeczek napis "BASTA".

https://youtu.be/tc2y8Bbmu4I

18-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 18-07-2017 20:32:48

Zielona Góra

Skomentowany przez Karola Michalczak dnia 28-07-2017 06:01:03

Czy na tej stronie można używać takich obraźliwych określeń w stosunku do innych osób?

Skomentowany przez Wojtek Kościesza dnia 28-07-2017 08:58:10

Hej Karola, posty i wydarzenia są moderowane pod tym kątem, dodatkowo każda zalogowana osoba ma możliwość zgłoszenia danego posta/wydarzenia jako nadużycie wybierając tę opcję z menu widocznego po kliknięciu ikonki trzech kropek w prawym górnym rogu każdego posta/wydarzenia.

Jeżeli chodzi o komentarze, to sprawa się trochę komplikuje. Moderatorzy mają opcję do usuwania niestosownych komentarzy, ale jest to raczej walka z wiatrakami i wzorem facebooka wolałbym ingerować tylko w skrajnych przypadkach.

Jeżeli ktoś używa obraźliwych określeń, to moim zdaniem bardziej szkodzi sobie i "pozycjonuje" siebie jako osobę z którą nie warto wchodzić w dyskusję.

Gdybyśmy kasowali takie obraźliwe komentarze, to w zasadzie byłaby to dla tych osób z naszej strony przysługa, a nie kara ;)

Filmik z Nocy Nenufarów w Lubrzy

A tutaj relacja i galeria zdjęć:
http://rcak.pl/2017/07/18/noc-nenufarow-2017/

https://youtu.be/7CCpSPo7LVg

18-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 18-07-2017 16:24:31

Województwo lubuskie

Pałacyk

Jak się okazuje pałac w Zatoniu, to nie jedyny pałac w naszym mieście :) Wypatrywałem księżniczki uwięzionej w którejś z wież, ale na próżno.

https://youtu.be/rYd_hH_9248

17-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 17-07-2017 21:24:56

Zielona Góra

Skomentowany przez MARCIN JAWORSKI dnia 21-07-2017 06:59:40

;)

Skomentowany przez Agnieszka Węgier dnia 21-07-2017 07:43:40

Bo to trzeba do wieży się wdrapać, może spała? ;)

3. Zielonogórski Festiwal Filmu i Teatru za nami :)

Poniżej filmik przygotowany przez zespół Biblioteki Norwida
https://youtu.be/msH6_p7ke5g

16-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 16-07-2017 19:23:01

Zielona Góra

Skomentowany przez Wojtek Kościesza dnia 16-07-2017 19:26:50

Ktoś kojarzy zwierzątko w 2:14? :)

Akcja charytatywna "Zumbimy dla Agaty"

Obok fontanny odbyła się dzisiaj akcja charytatywna podczas której zbierane były pieniądze na leczenie Agaty Wieczorek-Toś. Tutaj informacje o walce Agaty z chorobą: https://goo.gl/JKExKh

Numer konta na które można wpłacać pieniądze na leczenie Agaty: 18114018500000209664001058

https://youtu.be/i-dhlgO11o0

16-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 16-07-2017 17:31:52

Zielona Góra

Samolotem z Babimostu do Warszawy za 52,74 zł

Może nie wszyscy wiedzą, ale od tego roku Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost obsługuje LOT. Bilet kupiony z wyprzedzeniem z Babimostu do Warszawy kosztuje 52,74 zł, a z Warszawy do Babimostu 95,25 zł. Lot trwa 1 godzinę, a bilety można kupować przez stronę http://www.lot.com/pl/pl/

Dzięki ofercie LOT można się dostać z Babimostu na jednym bilecie:
- do Paryża w 4 godz. 10 min.
- do Brukseli w 3 godz. 45 min.
- do Amsterdamu 3 godz. 50 min.
- do Monachium w 3 godz. 20 min.
Podobny jest czas powrotu.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://airport.lubuskie.pl/

16-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 16-07-2017 15:01:17

Zielona Góra

Skomentowany przez MARCIN JAWORSKI dnia 16-07-2017 17:35:36

Same bramki kosztują okolo 80 zl w jedna stronę, wiec jest to super arternatywa :)

Skomentowany przez Wojtek Kościesza dnia 16-07-2017 19:38:14

Dzięki za info Marcin, na pewno skorzystam w przyszłości z tego połączenia :)

Wizyta na torze wyściogowy WallraV Race Center w Starym Kisielinie

Akurat biegaliśmy z kolegą w pobliżu i ryk silników nas zwabił w to miejsce :)

Więcej info o torze można znaleźć na stronie http://www.wallravracecenter.com/

https://youtu.be/6ixP7HIJI6I

16-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 16-07-2017 12:59:41

Zielona Góra

Skomentowany przez MARCIN JAWORSKI dnia 16-07-2017 17:36:21

Było super ;)

Konkurs na najpiękniejszy balkon

Urząd Miasta w Żarach ogłosił konkurs na najpiękniejszy ogród, balkon, taras lub podwórko. W tym wypadku to należy już zabrać się do pracy, bo ten fragment naszej zieleni może nie nabrać pożądanych kształtów, aby zdobyć pożądane trofeum.
Regulamin i informacje na http://www.zary.pl/ lub na https://www.facebook.com/urzad.miejskizary
Termin zgłaszania propozycji upływa 18 sierpnia 2017

15-07-2017

Utworzony przez Halina Kościesza dnia 15-07-2017 21:41:44

Żary

Skomentowany przez Wojtek Kościesza dnia 16-07-2017 07:21:21

Super akcja :) Mozna by ja powtorzyc w ZG :)

Chętni do sztafety na 3.PKO Bieg Charytatywny

16 września w sobotę o 11:00 na stadionie MOSiRu startuje charytatywny bieg sztafetowy. Sztafeta składa się z 5 osób, każdy z zawodników musi przebiec minimum jedno okrążenie (400 metrów), opłata za druzynę wynosi minimum 50 zł (wychodzi 10 zł od osoby). Każdy z uczestników otrzyma koszulkę (techniczną).

Więcej informacji o biegu: http://www.pkobiegcharytatywny.pl/

Kto chciałby pobiec?

15-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 15-07-2017 13:33:23

Stadion MOSiR

Skomentowany przez ewa kosiorek dnia 16-07-2017 17:38:07

i ja

Skomentowany przez Grzegorz Osuchowski dnia 16-07-2017 18:08:24

Danuty niestety nie

Dłuuuuugie wybieganie

Hej, ze znajomą wybieramy się jutro na dłuższe wybiegania tak koło 28 kilometrów z Zielonej Góry na Przytok i z powrotem. Jak coś, to zapraszamy :)

Zbiórka jutro (niedziela) o 10:00 przy Biedronce przy Szosie Kisielińskiej - https://goo.gl/maps/WB2grJc4H1B2

15-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 15-07-2017 12:22:38

Zielona Góra

Skomentowany przez MARCIN JAWORSKI dnia 15-07-2017 14:18:09

jaka trasa? jest szansa, żebym zrobił z wami 14-16 km kończąc w pkt startu?

Skomentowany przez Wojtek Kościesza dnia 15-07-2017 14:46:32

Nie wiem jak Ania chce dokładnie biec, ale do Przytoku jest około 8 km od tej biedronki, więc mógłyś z nami tam dobiec i potem byś zawrócił

Trwa zlot food trucków przy Focus Mall

Zlot potrwa do niedzieli do godz. 20:00, wiec jest jeszcze trochę czasu, żeby spróbować np. choco kebaba ;)
https://youtu.be/28BuA2pHC_o

15-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 15-07-2017 12:01:09

Zielona Góra

Repertuar kina NEWA od 14 do 20 lipca

Ostatni w Aleppo
Reż. Firas Fayyad
Kraj: Dania, Syria, dokumentalny, 100 min, przedział wiekowy: od 12 lat
7,2 na filmwebie - http://www.filmweb.pl/film/Ostatni+w+Aleppo-2017-776434

Aquarius
Reż. Kleber Mendonça Filho
Kraj: Brazylia, dramat, 144 min, przedział wiekowy: od 12 lat
Bilety: ulgowy 11zł, normalny 13zł
7,2 na filmwebie - http://www.filmweb.pl/film/Aquarius-2016-763051

14 lipca
18.30 - Ostatni w Aleppo
20.30 - Aquarius

15 - 17 lipca
18.00 - Ostatni w Aleppo
20.00 - Aquarius

18 - 19 lipca
18.00 - Aquarius
20.30 - Ostatni w Aleppo

20 lipca
17.00 - Aquarius
19.30 - Ostatni w Aleppo

Bilety: ulgowy 11 zł, normalny 13zł

15-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 15-07-2017 08:01:55

Kino Newa

10 milionów złotych na rewitalizację parku w Zatoniu!

Za stroną http://www.naszezatonie.org.pl:
"Wczoraj w stolicy Brandenburgii Poczdamie zostały podpisane dokumenty zakończenia konkursu na projekty współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020.  Wśród 8 wybranych do realizacji jest: Rewitalizacja Parku w Zatoniu w ramach projektu "Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu”.  To wspólna inicjatywa, która będzie realizowana po obu stronach granicy z parkiem w Branitz.

Na ten cel Miasto Zielona Góra otrzyma ok.2,4 mln euro czyli ok 10 mln zł. To znacząca chwila nie tylko dla mieszkańców Zatonia ale również dla mieszkańców całego miasta. Nie jest przesadą w tym miejscu napisać również, że w granicach naszego miasta jest to jedyny taki kompleks parkowo-pałacowy, rozpoznawalny za granicą i identyfikowany z wielkimi postaciami jakie w nim przebywały.

Cieszyć musi również fakt, że trwające prace archeologiczne i przygotowywany projekt wraz z pozwoleniami budowlanymi i uzgodnieniami przez wrocławską firmę ESKO-CONSULTING Sp.z o.o.  idą w dobrym tempie. Zakończenie ich to konieczny warunek otrzymania przyznanych funduszy.

O decyzji jaka zapadła w Poczdamie dzisiaj poinformował oficjalnie starający się o fundusze Z-ca Prezydenta Miasta Zielona Góra Krzysztof Kaliszuk. Podziękowania należą się zarówno jemu jak i pani Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich UM Iwonie Skowrońskiej oraz pracownikom wydziału, którzy przygotowywali dokumentację projektową na konkurs. Nawet przebywający na wczasach Prezydent Miasta Janusz Kubicki zamieścił wpis na swoim facebook-u. wyrażający radość z rozstrzygnięć konkursowych.

Jeszcze dwa miesiące temu mieszkańcy Zatonia z niecierpliwością czekali na decyzje i pisali list do prezydenta w obawie, że może się nie udać pozyskanie funduszy. Były ku temu podstawy, bo jak się śledziło informacje, to konkurencja podczas konkursu była bardzo duża. Dodatkowo irytowały ludzi nieustanne informacje o kolejnych zielonogórskich parkach, które mają być rewitalizowane, gdy o Zatoniu było dziwnie cicho. Dzisiaj kiedy jest już decyzja i możemy się wszyscy cieszyć z rozstrzygnięć trzeba przyznać, że władze miasta słowa dotrzymały."

13-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 13-07-2017 20:14:35

Zatonie

Skomentowany przez Wojtek Kościesza dnia 24-07-2017 20:41:00

Pożyjemy zobaczymy :) Natomiast co do odnowienia samego parku, to powstała konkretna koncepcja już 3 lata temu, tutaj szczegóły: http://www.placepark.com/zatonie/post/koncepcja-odnowienie-parku-w-zatoniu

Skomentowany przez Piotr Poźniak dnia 25-07-2017 19:29:17

Popieram inicjatywę odnowienia parku :)

Tak wygląda Kino Rektorat ;)

W tym tygodniu będą się tam odbywały seanse w ramach Festiwalu Filmu i Teatru Kozzi Cybulski Wilhelmi. Żeby obejrzeć seans trzeba było odebrać bezpłatne wyjściówki, ale jeżeli ktoś sie pojawi bez takowej, to myślę, że też się załapie na seans. Tutaj program festiwalu: http://www.placepark.com/zielona-gora/event/3-zielonogorski-festiwal-filmu-i-teatru-kozzi-cybulski-wilhelmi

https://youtu.be/0C25M6hNuIU

13-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 13-07-2017 17:07:29

Zielona Góra

Spotkanie z Ewą Błaszczyk i Piotrem Machalicą

Pan Piotr wspominał między innymi współpacę z Krzysztofem Kieślowskim :)

https://youtu.be/dl9WwPQx4TI

12-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 12-07-2017 21:55:07

Galeria Focus Mall

Pałac w Zatoniu widziany z góry :)

Taki filmik znalazłem :)
https://youtu.be/7J-YRxeRGnQ

12-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 12-07-2017 09:33:33

Zatonie

Można zgłaszać swoje propozycje wykonawców, których chcielibyśmy usłyszeć podczas Winobrania

Zgłaszać można zarówno wokalistów, jak i zespoły muzyczne, znane gwiazdy, a także mniej znanych artystów. Jak co roku, na zielonogórskim deptaku staną dwie sceny: Scena Miasteczka Winiarskiego i Scena Winiobraniowa.

Zgłoszenie można przesyłać drogą elektroniczną na adres media@zok.com.pl do 20 lipca 2017r.

Ewentualnie możecie dodać komentarz z propozycją pod tym postem, a ja potem wyślę zbiorczego maila ;)

12-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 12-07-2017 07:40:58

Zielona Góra

Miejscówka do trenowanie podbiegów :)

Gdyby ktoś szukał miejsca w centrum Zielonej Góry na trenowanie podbiegów, to polecam ulicę Zarugiewicza obok parkingu przy Palmiarnii, mnie można tam spotkać we wtorki o 20:00
https://youtu.be/f4BuiqfwXyc

11-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 11-07-2017 20:49:37

Zielona Góra

Skomentowany przez MARCIN JAWORSKI dnia 15-07-2017 14:22:45

super miejsce :) ja polecam https://www.google.pl/maps/@51.9497498,15.4917275,567m/data=!3m1!1e3?hl=pl

USA, Polska (Intermarium), Niemcy i Rosja

Poniżej fragment przemówienia George Friedmana podajże z 3 lutego 2015 roku. Polecam obejrzeć w kontekście niedawnej wizyty Donalda Trumpa w Polsce :)

Szczególnie ciekawy jest moim zdaniem ten fragment:
"Sposobem w jaki Brytyjczycy byli w stanie doprowadzić do tego by pewne europejskie potęgi nie zbudowały floty było upewnienie się, że bądą sobie skakały do gardeł"

https://youtu.be/UccLAgszLE8

11-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 11-07-2017 07:28:08

Polska

25 bieg sztafetowy "Od ratusza do ratusza" za nami

Dla tych co nie wiedzą - w biegu biorą udział 5 osobowe sztafety (obowiązkowo 1 uczestnik powyżej 50 lat i minimum 1 kobieta), do przebiegnięcia jest łącznie 100 kilometrów jakie dzieli ratusz w niemieckim Cottbus od ratusza w Zielonej Górze, kierunek biegu co roku się zmienia, a trasa jest podzielona na 15 odcinków o różnej długości (od 2,8 km do 14,1 km).

Super było się przemieszczać busem na kolejne odcinki, wypatrywać swoich na zmianach, kibicować polskim i niemieckim drużynom i po prostu bawić się z w bieganie. Polecam każdemu udział w tym biegu :)

Galeria zdjęć autorstwa Ryszarda Pytko: https://goo.gl/photos/VxywiiVAh9SiJzfU7
Filmik ze startu: https://youtu.be/i1MVxx663Os

10-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 10-07-2017 09:05:22

Zielona Góra

Hello Techno na Wzgórzach Piastowskich

Oby było coraz więcej takich imprez na otwartym powietrzu w zg :)

Podziękowania dla:
BLACKBEARD - https://www.facebook.com/ObiektKlub/
BUFO - https://www.facebook.com/hell0techno/
DRZEEWO - https://www.facebook.com/DecybelleStudio/
EL'MIRKA - https://www.facebook.com/plugandplay.official/
ILLECTRO - https://www.facebook.com/hell0techno/
JUST.ME - https://www.facebook.com/outSIDEpl/ / https://www.facebook.com/dirrtypnts/ / Lubin
MODULAR SYSTEMS - Advanced Induxtrial rec / Berlin
QBA - Zielona Góra
URTUR - https://www.facebook.com/hell0techno/

https://youtu.be/LeYIiXwmobE

09-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 09-07-2017 20:23:43

Zielona Góra

Stadion-Sobota

Jesli ktoś chętny na mocniejsze akcenty to zapraszam dzisiaj o 10:00 na stadion :)

08-07-2017

Utworzony przez MARCIN JAWORSKI dnia 08-07-2017 05:38:34

Zielona Góra

Skomentowany przez Wojtek Kościesza dnia 08-07-2017 14:16:43

Ja bede w czwartek o 19:00 na stadionie jak cos

Wieczorek taneczny w Galerii Sztuki Jadwiga Bocho-Kokot

Miło było posłuchać i popatrzeć. Kolejny wieczorek taneczny już za tydzień 14 lipca :)
https://youtu.be/ZFMtvfCjpcs

07-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 07-07-2017 21:48:01

Zielona Góra

Odsłonięcie nowego Bachusika - Canishuberticusa

To już piąty myśliwski Bachusik - wszystkie są zlokalizowany przy ulicy pod Filarami. Myśliwi zdradzili również, że marzy im się w okolicy tej ulicy pomnik jelenia.

Poniżej filmik z wydarzenia z fragmentem odczytu listu od Bachusa, który z powodu misji dyplomatycznej na San Escobar nie mógł sie pojawić osobiście.
https://youtu.be/8gpROZb-5M0

07-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 07-07-2017 19:30:08

Zielona Góra

Bezpłatne wejściówki na Festiwalu Filmu i Teatru Kozzi – Cybulski – Wilhelmi

Wejściówki można odbierać w Informacji Katalogowej Biblioteki Norwida dzisiaj od 15:00 do 17:00 oraz od poniedziałku w godzinach 10.00-17.00.

źródło: http://www.wimbp.zgora.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9162:wejsciowki-na-festiwal-filmu-i-teatru&catid=12:wydarzenia&Itemid=390

W ramach festiwalu można zobaczyć między innymi film "Sztuka Kochania", "Pokot", czy "Wołyń" ;)

Tutaj program festiwalu: http://www.placepark.com/zielona-gora/event/3-zielonogorski-festiwal-filmu-i-teatru-kozzi-cybulski-wilhelmi

07-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 07-07-2017 13:40:55

Zielona Góra

Skomentowany przez Wojtek Kościesza dnia 07-07-2017 16:36:06

Gdyby ktoś był zainteresowany, to wejściówki dostaje się na pojedyncze seanse filmowe, więc trzeba wiedzieć na co chce się iść. Jedna osoba może odebrać wejściówki dla dwóch osób.

Przygotowania do Półmaratonu Zielonogórskiego

Hej, gdyby ktoś chciał razem potrenować do półmaratonu, to w czwartki o 19:00 robię na stadionie następujacy trening:

1) 3,2 km truchtem (8 kółek)
2) 4 razy po 100 metrów w czasie 25/26 s
3) 10 razy 1 km 4:12/4:16 z przerwami (2:40/2:50 w truchcie) po 1 km (2:40/2:50 w truchcie)
4) Rozciąganie

Dodatkowo we wtorki robię z grupą Bieganie Zielona Góra wybieganie 10 km tempem około 6:00 - start o 19:00 na schodach do Palmiarnii od ulicy Wrocławskiej + podbiegi 10 razy 200 metrów 49/51 s powrót w truchcie 1:50/2:00 min.

W weekend wybieganie 18 km po 5:50/6:05

Cel to dobrze pobiec w Półmaratonie Zielonogórskim ;)

06-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 06-07-2017 22:38:46

Stadion MOSiR

Skomentowany przez Wojtek Kościesza dnia 07-07-2017 19:11:26

Damy rade :)

Skomentowany przez MARCIN JAWORSKI dnia 08-07-2017 05:42:41

No no no, ambitnie ;) gdybym tylko mógł...

Jak to na stadionie

Ludzie biegają, maszerują, nic ciekawego ;) No może z wyjątkiem Adama Marysiaka bez koszulki, ale to bardziej atrakcja dla kobiet ;)
https://youtu.be/FUU1u7ulv4k

04-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 04-07-2017 19:16:33

Stadion MOSiR

Skomentowany przez Adam Marysiak dnia 08-07-2017 07:27:27

Musisz do roboty sie zabrac;)

Skomentowany przez Wojtek Kościesza dnia 08-07-2017 18:46:30

Dzisiaj miałem zawody, łącznie 23,29 km zrobiłem w 1:38:10 z dwoma przerwami - https://goo.gl/photos/oWSBBPsN5o8ag2rc7

Lato Muz Wszelakich - program na lipiec 2017 :)

5 lipca, środa
11.00 - 13.00 - Zabytki sakralne Zielonej Góry, spacer z przewodnikiem Janem Frydrykiem, miejsce zbiórki pl. Bohaterów - godz. 10.45

6 lipca, czwartek
19.00 - Dla Pań i Panów recital Roberta Moskwy, amfiteatr im. Anny German

7 lipca, piątek
11.00 - Mały Książę, Teatr Mer z Łodzi, amfiteatr im. Anny German
20.00- Koncert zespołu Dikanda, Klub Piekarnia Cichej Kobiety, bilety 10 i 20 zł

8 lipca, sobota
13.00 - 16.00 - Spotkanie z zielonogórskimi grupami i szkołami tańca, podwórko Galerii u Jadźki

12 lipca, środa
11.00 - 13.00 - Perełki kulturalne Zielonej Góry, spacer z przewodnikiem Janem Czachorem, miejsce zbiórki pl. Bohaterów - godz. 10.45
12.00 - Wystawa plenerowa Związku Nauczycielstwa Polskiego i Grupy Babie Lato, deptak
17.00 - Malowidła, wystawa prac rysunku i malarstwa Jacka Frąckiewicza - wernisaż, Muzeum Ziemi Lubuskiej

13 lipca, czwartek
19.00 - Nie odbierzesz mi radości, recital Izabelli Olejnik i Czesława Majewskiego, amfiteatr im. Anny German

14 lipca, piątek
11.00 - Kurnik Kultury, Lalka w Tarasie z Zielonej Góry, amfiteatr im. Anny German
20.00 - Koncert zespołu Sama River Blues, Klub Piekarnia Cichej Kobiety, bilety 15 i 20 zł

15 lipca, sobota
12.00 - 16.00 - Otwarcie parku Leśny Przystanek, edukacyjny piknik rodzinny dla dzieci, Park ul. Lechitów, Nowa i Władysława Orkana
13.00 - 16.00 - Spotkanie z zielonogórskimi grupami i szkołami tańca, podwórko Galerii u Jadźki
20.00 - Osiedlowe Kino Letnie, Słoneczne Boisko, osiedle Łużyckie

16 lipca, niedziela
17.00 - Koncert promenadowy, Orkiestra Dęta Zastal, deptak

18 lipca, wtorek
20.00 - Koncert pieśni żydowskich w wykonaniu Cindy Paley, Galeria Pro Arte, Stary Rynek 2

19 lipca, środa
17.00 - 19.00 - Szlakiem zielonogórskich Bachusików, spacer z przewodnikiem Elżbietą Kaszyńską, miejsce zbiórki pl. Bohaterów - godz. 16.45

20 lipca, czwartek
19.00 - Cała sala śpiewa z nami, recital Jerzego Połomskiego, amfiteatr im. Anny German

21 lipca, piątek
11.00 - Historyja o Królu Barnabie, Studio Teatralne Guliwer z Zielonej Góry, deptak
20.00 - Koncert Jack Moore & Łukasz Gorczyca, Klub Piekarnia Cichej Kobiety, bilety 10 i 20 zł

22 lipca, sobota
12.00 - 19.00- II Piknik Naukowy Z Ziemi do gwiazd, w programie strefy aktywności: mobilne planetarium, ogród eko doświadczeń, stanowiska obserwacji kosmosu, wykłady popularnonaukowe, doświadczenia, konkursy i zabawy, parking przy Centrum Przyrodniczym
13.00 - 16.00 - Spotkanie z zielonogórskimi grupami i szkołami tańca, podwórko Galerii u Jadźki

26 lipca, środa
17.00 - 19.00 - Zielona Góra dla najmłodszych, spacer z przewodnikiem Małgorzatą Wnorowską, miejsce zbiórki pl. Bohaterów - godz. 16.45

27 lipca, czwartek
19.00 - Mamy po dwadzieścia lat, recital Haliny Benedyk, amfiteatr im. Anny German

28 lipca, piątek
11.00 - Pan Twardowski, Teatr Pinezka z Gdańska, deptak

29 lipca, sobota
13.00 - 16.00 - Spotkanie z zielonogórskimi grupami i szkołami tańca, podwórko Galerii u Jadźki
16.00 - Recital Agaty Miedzianej Miedzińskiej, Lubuski Teatr
20.00 - Koncert zespołu Jam Band, Klub Piekarnia Cichej Kobiety, bilety 10 i 15 zł
21.30 - 23.00 - Pokaz nieba przy wykorzystaniu teleskopu astronomicznego, warunkiem pokazu jest bezchmurne niebo, Winne Wzgórza przy Palmiarni

30 lipca, niedziela
17.00 - Koncert promenadowy, Orkiestra Dęta Zastal, deptak
21.30 - 23.00 - Pokaz nieba przy wykorzystaniu teleskopu astronomicznego, warunkiem pokazu jest bezchmurne niebo, Winne Wzgórza przy Palmiarni

31 lipca, poniedziałek
21.30 - 23.00 - Pokaz nieba przy wykorzystaniu teleskopu astronomicznego, warunkiem pokazu jest bezchmurne niebo, Winne Wzgórza przy Palmiarni

Źródło: http://www.zok.com.pl/pliki_zok/download/1498731767-dfd7d76fbf6d321f087fd0d341b6595b.pdf

02-07-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 02-07-2017 22:00:02

Zielona Góra

Kto jest chętny na niedzielne wybieganie?

Może ktoś ma ochotę przebiec 10-12 kilometrów w niedzielny poranek? Trasa raczej po lesie, może być np. Tarka :)

30-06-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 30-06-2017 17:24:40

Zielona Góra

Skomentowany przez Wojtek Kościesza dnia 02-07-2017 10:01:38

Dzięki Aga za biegowy poranek ;)
Tutaj fotka: http://i.imgur.com/LF1tUft.jpg

Skomentowany przez Agnieszka Węgier dnia 02-07-2017 12:00:00

Również dziękuję :) Choć tak zmęczona dawno nie byłam, nie wiedzieć czemu, no ale nie zawsze jest dzień konia :D

Szynobusy do Wrocławia

Czasami do Wrocławia wsiadając do Regio można przejechać się "nowym" szynobusem (klima, internety) a czasami można nadziać się na taki stary, żółty szynobus, który pamięta pewnie jeszcze kolonię '68. Czy orientujecie się jaka jest zależność w rozkładzie żeby móc rozpoznać jakim składem będę podróżować o konkretnej godzinie?

27-06-2017

Utworzony przez Piotr Poźniak dnia 27-06-2017 15:12:58

Zielona Góra

Skomentowany przez Halina Kościesza dnia 01-07-2017 10:25:12

Ostatnio spędzam masę czasu w pociągach. Kiedyś nawet kontrolowałam projekt unijny polegający na modernizacji wagonów kolejowych. Czasami nawet kilka razy w tygodniu jeżdżę tą sama trasą i w większości po danej trasie jeżdżą te same składy. Każdy skład ma swój numer , ale u nas podaje się tylko numer pociągu, ale to nie numer składu. Czasami z kilku składów powstaje nowy zestaw, jak w zestawie komputerowym. Można się dowiedzieć, jaki skład będzie na danej trasie i z jakiego roku produkcji lub kiedy został zmodernizowany, ale musiałbyś dzwonić na dyspozytornię ,na stację początkową przed wyjazdem danego składu.

Skomentowany przez Piotr Poźniak dnia 24-08-2017 17:18:03

Kurde! Uciekła mi ta odpowiedź :/ Czasami warto odwiedź swój profil :)

Ale tak jak myślałem, raczej nie do ogarnięcia. Dzięki za wyczerpujący opis mechanizmów działania PKP!

Otwarcie Lata w Cigacicach

Hej, czy ktoś się wybiera w najbliższą sobotę z Zielonej Góry na otwarcie lata w Cigacicach?

Tutaj informacje o wydarzeniu: http://www.placepark.com/wojewodztwo-lubuskie/event/otwarcie-lata-w-cigacicach

Wycieczka rowerem też wchodzi w grę ;)

27-06-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 27-06-2017 07:22:38

Zielona Góra

Global Water Dances

Trudno opisać słowami, to co można było zobaczyć i usłyszeć w sobotę na Placu Bohaterów :)

Na szczęście mam filmik: https://youtu.be/zhTZu59-gWc ;)

Więcej o samym wydarzeniu i artystach, którzy wzięli w nim udział można przeczytać w opisie na facebooku: https://www.facebook.com/events/123773308208568/

26-06-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 26-06-2017 12:26:09

Zielona Góra

Festiwal kolorów

Jeśli spotkaliście w sobotę ludzi z kolorowym czymś na sobie i zastanawialiście się co im się stało, to tutaj jest odpowiedź:
https://youtu.be/NCWIqCDeFgk

25-06-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 25-06-2017 20:56:48

Zielona Góra

Carspotting Zielona Góra - Mazda RX-8

Tuningowana Mazda RX-8 spotkana na ulicy Siekniewicza:
https://youtu.be/80tf3hxT2vA

25-06-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 25-06-2017 13:39:20

Zielona Góra

Relacja z biegu charytatywnego Black Butterflies 2017

Tutaj filmik: https://youtu.be/i14Bnwk-eFM

Podium biegu na 5 km:

Panie:
1. Patrycja Drozd - 20:36
2. Michalina Gadomska - 21:30
3. Paulina Prządka - 21:59

Panowie:
1. Adam Pisulski - 16:38
2. Michał Kalata - 17:00
3. Kamil Kasperczak - 17:40

Podium biegu na 10 km:

Panie:
1. Sandra Nowak - 41:45
2. Agnieszka Woch - 46:15
3. Ewelina Michnowicz - 47:18

Panowie:
1. Adam Marysiak - 32:45
2. Sebastian Sobczak - 34:22
3. Sławek Grela - 40:09

Pełne wyniki - http://super-sport.com.pl/wyniki/wyniki-2017/1338-bieg-charytatywny-black-butterflies-2017.html

24-06-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 24-06-2017 13:05:22

Zielona Góra

Skomentowany przez Grzesiu Herman dnia 25-06-2017 16:59:18

Agnieszka Woch Miałczyńska bo zawsze jest 2 jak Adam Miałczyński bohater komedii "Nic śmiesznego"

Skomentowany przez Wojtek Kościesza dnia 26-06-2017 08:11:53

W niedzielę widziałem ją na najwyższym stopniu podium ;)

Koncert promenadowy - pogoda dopisała :)

Super było posłuchać Orkiestry Filharmonii Zielonogórskiej na świeżym powietrzu. Publiczność tak dobrze się bawiła, że w pewnym momencie dyrygent Pan Czesław Grabowski odwrócił się do zebranych przodem i zaczął nimi dyrygować :)

Tutaj kilka urywków z koncertu: https://youtu.be/NE1-Eg3bERc

23-06-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 23-06-2017 20:49:26

Zielona Góra

Festyn św. Alberta - to był raj dla dzieciaków :)

Więcej dmuchanych atrakcji w Zielonej Górze jest chyba tylko podczas Winobrania :) Tutaj krótki filmik z tego rodzinnego wydarzenia, które odbyło się w zeszły weekend: https://youtu.be/NDJJq1LgzKw

22-06-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 22-06-2017 20:47:58

Zielona Góra

Relacja z wycieczki rowerowej do Zatonia

To już trochę tradycja, że w środę o 19:00 startujemy spod pomnika na małą wycieczkę po okolicy Zielonej Góry. Tym razem wyruszyliśmy w 10 osób i spokojnym tempem dojechaliśmy na ognisko w Zatoniu.

Tutaj zdjęcie ze startu: http://i.imgur.com/55sWREk.jpg

Planujemy kolejne wycieczki, więc będzie jeszcze okazja, aby razem pokręcić ;)

22-06-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 22-06-2017 09:41:19

Zielona Góra

Skomentowany przez Grzesiu Herman dnia 22-06-2017 22:09:48

Super :)

Konkurs Fotograficzny "Noc Świętojańska"

REGULAMIN

I. Organizator i cele

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie "Nasze Zatonie" oraz Zielonogórskie Towarzystwo Fotograficzne.
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
3. Celem konkursu jest działalność na rzecz kultury, sztuki, ochorny dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, twórczych, pobudzenia kreatywności twórczych, upowszechnianie świadomego tworzenia sztuki fotograficznej.

II. Temat konkursu

1. Tematem jest szeroko pojęta "Noc Świętojańska" w Zatoniu. Fotografie mogę przedstawiać ruiny pałacu w Zatoniu, kościoła, otaczającą przyrodę w kontekście "Nocy Świętojańskiej"

III. Termin i zasady

1. Termin nadsyłania prac na konkurs - prace należy przesłać na adres: mchomont@o2.pl w nieprzekraczającym terminie do 15 lipca 2017 r.
2. Każdy uczestnik konkursu może przesłać na konkurs max. 4 fotografie.
3. Zdjęcia muszą być wykonane w roku 2017.
4. Zdjęcia nie mogą posiadać żadnych znaków: wodnych, inicjałów, napisów identyfikujących autora.
5. Do udział w konkursie nie dopuszcza się prac, które brały udział w poprzednich edycjach konkursu.
6. Prace na konkurs należy przesyłać w formie cyfrowej, zapisane jako JPG na adres: mchoomont@o2.pl
a) wymagana rozdzielczość: nie mniej niż 300 dpi
b dłuższy bok zdjęcia nie mniej niż 2000 pikseli
c wymagana nazwa: w nazwie pliku wpisać imię i nazwisko autora
d) w treści wiadomości należy podać pełny adres oraz numer telefonu kontaktowego. Prace anonimowe nie będą przyjmowane.
7. Udział w konkursie jest bezpłatny.

IV. Tryb oceny i wyboru fotorafii, Nagrody

1. Zgłoszone prace oceni specjalnie powołana komisja konkursowa w skład której wezmą udział przedstawiciele z Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego oraz przedstawiciel ze Stowarzyszenia "Nasze Zatonie". Fotografie będą oceniane pod względem technicznym oraz tematycznym. Najlepsze fotografie zostaną nagrodzone:
Za I miejsce - Tripod MANFROTTI statyw compact
Za II miejsce - Blenda fotograficzna 7w1 duża owalna 90x120
za III miejsce - Zestaw do czyszenia i pielęgnacji sprzętu foto
Dodatkowo zostaną wyłopnine najlepsze fotografie w ilości 40 sztuk wraz z wygranymi zdjęciami z których powstanie wystawa fotograficzna w miesiącu wrześniu.

V Postanowienia końcowe, oświadczenia

1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do 15 sierpnia 2017 Zielonogórskie Towarzystwo Fotograficzne oraz Stowarzyszenie opublikuje na swojej stronie internetowej oraz na stronie facebooka listę trzech najlepszych prac, z podaniem nazwisk autorów oraz listę 40 najlepszych fotografii z których powstanie wystawa fotograficzna.
2. Autor fotografii zgłoszonej do konkursu oświadcza, że jest jedynym właścicielem praw autorskich i prace te nie naruszają wszelkich dóbr osobistych i materialnych osób trzecich.
3. Autorzy zgłoszonych fotografii wyrażają zgodę na bezpłatną publikację fotografii na:
- materiałach reklamujących przyszłe konkursy fotograficzne praz na innych materiałach promocyjnych organizatorów,
- wystawie fotograficznej podsumowującej konkurs,
- stron internetowych oraz Facebooka oraz stron miejskich w prasie lokalnej, w katalogu wystaw oraz w mediach promujących organizatorów.
4. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu w całości.
5. Nieprzestrzeganie postanowień regulaminu skutkuje niedopuszczeniem prac tego autora w konkursie.
6. Wszelkie sprawy nie ujęte w regulaminie i sporne rozstrzyga organizator konkursu.

21-06-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 21-06-2017 09:52:38

Zatonie

Przypominajka o wtorkowym bieganiu

Hej, zapraszam na dzisiejsze bieganie, zbiórka o 19:00 na schodach do Palmiarni, na razie 3 osoby potwierdziły udział. Do zobaczenia!

20-06-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 20-06-2017 07:30:09

Zielona Góra

Migawki z Lubuskiego Święta Truskawki :) 

Bardzo fajna impreza, a to dopiero druga edycja :)
Tutaj filmik między innymi ze startu do Biegu Truskawki: https://youtu.be/FQ2eeWQtCeY

19-06-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 19-06-2017 07:10:43

Zielona Góra

Apator Toruń vs Falubaz Zielona Góra - cały mecz na YouTube

Od początku: https://youtu.be/Ub0PIRcToHE
15 bieg: https://youtu.be/Ub0PIRcToHE?t=36m30s

To był mecz :)

18-06-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 18-06-2017 22:53:49

Stadion Żużlowy

Parada Motocyklowa z okazji 35 rocznicy powstania Solidarności Walczącej 

Tutaj krótki filmik ze startu parady spod Kościoła Ducha Świętego w Zielonej Górze: https://youtu.be/tjeGOePK-Jk

"Solidarność Walcząca powstała w czerwcu 1982 we Wrocławiu jako organizacja popierająca dążenia NSZZ Solidarność i innych polskich środowisk niezależnych, ale zastrzegająca sobie prawo do własnej inicjatywy oraz stawiająca sobie za cel pełną niepodległość Polski, zniszczenie komunizmu oraz obalenie panującego wówczas w Europie ładu pojałtańskiego.

W 1989 roku Solidarność Walcząca sprzeciwiła się kompromisowi z reżimem, ceną którego miało być materialne i prawne uprzywilejowanie kasty byłych „właścicieli Polski Ludowej”. Następstwem tego było m.in. długotrwałe umniejszanie roli Solidarności Walczącej w wydarzeniach poprzedzających ustrojową transformację z przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych."

Więcej o historii Solidarności Walczącej można przeczytać tutaj: http://www.35leciesw.pl/portfolio/historia-solidarnosci-walczacej/

18-06-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 18-06-2017 16:49:00

Zielona Góra

Skomentowany przez MARCIN JAWORSKI dnia 18-06-2017 18:15:43

Ah kiedyś i ja bralem udział w takich zlotach/paradach

Skomentowany przez Wojtek Kościesza dnia 18-06-2017 21:50:19

Ja brałem udział w nielegalnych wyścigach po polnych drogach na czymś takim: http://i.imgur.com/5ZeUiaS.jpg :)

Relacja z Ronin Race+

Zawody odbyły się w Czerwieńsku, ale chyba nikt się nie obrazi, że wrzucam info na Zieloną Górę ;)

To chyba mój ulubiony bieg - mili ludzie, kameralna atmosfera i super trasa :) Tutaj krótki filmik z biegu: https://youtu.be/1zQWSJMKgoc

A tutaj wyniki:
1/M1 - Andrzej Szczepański - 44:09
2/M2 - Sebastian Książek - 46:23
3/M3 - Krzysztof Blacha - 46:44
4/M4 - Paweł Forgel - 47:19
5/M5 - Wojciech Kościesza - 48:22
6/M6 - Damian Borkowski - 49:01
7/M7 - Robert Senk - 50:08
8/M8 - Rafał Gościański - 51:21
9/M9 - Dawid Kotlarek - 52:08
10/M10 - Ireneusz Leks - 53:08
11/M11 - Krzysztof Filar - 53:24
12/M12 - Grzegorz Herman - 54:28
13/K1 - Anna Respondek - 54:37
14/K2 - Agnieszka Woch - 55:19
15/M13 - Piotr Borkowski - 56:26
16/M14 - Johny Weidner - 56:58
17/M15 - Łukasz Tołoczko - 57:18
18/K3 - Bożena Borkowska - 57:40
19/M16 - Paweł Olech - 59:57
20/M17 - Paweł Borskowski - 1:00:21
21/ M18 - Krzysztof Starczewski - 1:00:50
22/M19 - Wojciech Kudła - 1:00:53
23/M20 - Maciej Adamczak - 1:02:18
24/K4 - Aneta Malinowska - 1:02:47
25/M21 - Wiktor Woch - 1:02:48
26/M22 - Radosław Śpiewak - 1:03:50
27/K5 - Magdalena Woźna - 1:05:17
28/K6 - Agnieszka Węgier - 1:05:27
29/K7 - Elżbieta Borkowska - 1:05:40
30/M23 - Dawid Pękała - 1:05:57
31/M24 - Grzegorz Wasiak - 1:05:58
32/K8 - Izabela Starczewska - 1:06:05
33/M25 - Piotr Świgło - 1:07:02
34/K9 - Iwona Blacha - 1:07:29
35/M26 - Marcin Will - 1:09:39
36/M27 - Przemek Wyrwcki - 1:11:24
37/K10 - Sylwia Adamczak - 1:15:48
38/K11 - Emilia Czycz - 1:16:05

17-06-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 17-06-2017 14:57:37

Zielona Góra

Info o repertuarze Kina Newa 

Kino Newa jest już aktywne na placeparku, więc żeby nie przegapić informacji o aktualnym repertuarze zachęcam Was do obserwowania Kina Newa tutaj: http://www.placepark.com/places/kino-newa/post

A tutaj post z aktualnym repertuarem: http://www.placepark.com/kino-newa/post/repertuar-kina-newa-w-dniach-17-22-czerwca

Przy okazji - aktywowaliśmy stadion MOSiRU: http://www.placepark.com/places/stadion-mosir/post

Marcin Jaworski poprowadził ostatnio mega trening na stadionie, więc jest szansa, że pojawi się tam jakaś relacja ;)

16-06-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 16-06-2017 22:43:43

Zielona Góra

Repertuar kina Newa w dniach 17 - 22 czerwca 

Zerwany kłos
Reż. Witold Ludwig
Kraj: Polska, dramat, 90 min, od 12 lat
5,0 na filmwebie: http://www.filmweb.pl/film/Zerwany+k%C5%82os-2016-775635

Historia pewnego życia
Reż. Stéphane Brizé
Kraj: Belgia, Francja, dramat, 120 min, od 12 lat
5,5 na filmwebie: http://www.filmweb.pl/film/Historia+pewnego+%C5%BCycia-2016-759587


GRAFIK PROJEKCJI

17 - 18 czerwca
17.00 - Zerwany kłos
18.30 - Zerwany kłos
20:00 - Historia pewnego życia

19 - 21 czerwca
18:00 - Historia pewnego życia
20.00 - Zerwany kłos

22 czerwca
17.30 - Zerwany kłos
19:00 - Historia pewnego życia

23 czerwca - 6 lipca
KINO NIECZYNNE

Bilety: ulgowy 11zł, normalny 13zł

źródło: http://www.kkf.zgora.pl/grafik.htm

16-06-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 16-06-2017 22:24:52

Kino Newa

Wyprzedaż na adidas.pl

Gdyby ktoś akurat potrzebował np. nowych butów do biegania, to właśnie rozpoczęła się wyprzedaż do 50% na produkty marki adidas: http://www.adidas.pl/inlineoutlet

Dziąki Marcin Jaworski za info :)

15-06-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 15-06-2017 19:57:45

Zielona Góra

Skomentowany przez Wojtek Kościesza dnia 16-06-2017 21:44:59

To kiedy premiera nowych adidasków? :)
przy okazji, to jest ta honda CB72 o której Ci mówiłem: https://youtu.be/lYQ75hD0Nng

Skomentowany przez MARCIN JAWORSKI dnia 17-06-2017 13:05:14

O.O jest piękna!

Rowerem na Bieg Ronina i Bieg Truskawki.

Zapraszam w sobotę na wyjazd rowerowy do Czerwieńska na Bieg Ronina. Odjazd CRS godz. 9:15. W niedzielę na Ochlę na Bieg Truskawki odjazd spod Redakcji Gazety Lubuskiej al. Niepodległości także o godz. 9:15. Na oba wyjazdy mile widziani zarówno biegacze którzy startują w obu biegach jak i kibice którzy tylko popedałują i na miejscu pokibicują :)

15-06-2017

Utworzony przez Grzesiu Herman dnia 15-06-2017 16:08:50

Zielona Góra

Skomentowany przez Grzesiu Herman dnia 16-06-2017 20:45:11

Na skansen w Ochli wstęp 6 zł :(

Skomentowany przez MARCIN JAWORSKI dnia 17-06-2017 13:13:33

chętnie wybrałbym się z wami na jutrzejsze Truskawki ;) ale biegowo, raczej to nie wypali bo będę was tylko spowalniał, muszę coś pokombinować

Ruszył remont świetlicy w Zatoniu

Była stodoła, nie ma stodoły :) Tutaj filmik z placu budowy: https://youtu.be/amWEKVdhFtA

15-06-2017

Utworzony przez Wojtek Kościesza dnia 15-06-2017 11:18:25

Zatonie