Top Posty
Top Wydarzenia
Top Miejsca

Szable i pałasze żołnierza polskiego 1794-1918

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Kultura i sztuka

Miejsce: Muzeum Ziemi Lubuskiej, al. Niepodległości 15
Czas: 2018-11-09 16:00:15 2019-01-13 15:00:15
Link: https://www.facebook.com/events/310828466190182/

Zapraszamy na otwarcie wystawy „Szable i pałasze żołnierza polskiego 1794-1918” ze zbiorów Pawła Komorowskiego. Na ekspozycji zaprezentowanych zostanie 30 sztuk broni białej z bogatej kolekcji wielkopolskiego zbieracza i miłośnika historii wojskowości polskiej. Pokaz wpisuje się w tegoroczne obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez nasze państwo.

Szable i pałasze, które były w uzbrojeniu żołnierza polskiego w epoce zaborów stanowiły bardzo popularną broń. Występowały w setkach tysięcy, jednakże do naszych czasów przetrwała niewielka ilość. Prezentowane na wystawie zabytki stanowią zapis różnorodności form i wzorów będących niegdyś w użyciu przez polskich oficerów i żołnierzy. Oręż jest częścią kolekcji, w skład której - oprócz polskich - wchodzą szable i pałasze rosyjskie, pruskie, austriackie i francuskie.

Scenariusz wystawy oraz bogatą zawartość merytoryczną skonstruował i przygotował dr Włodzimierz Kwaśniewicz, znany i ceniony muzealnik, wieloletni dyrektor i twórca Muzeum Wojskowego w Drzonowie, naukowiec specjalizujący się w bronioznawstwie, autor setek artykułów, katalogów i publikacji z tego zakresu.

Termin wystawy:
9 XI 2018 – 14 I 2019

Kurator wystawy:
dr Izabela Korniluk

2018-11-06

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-11-06 13:30:38

Józef Piłsudski w ikonografii

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Kultura i sztuka

Miejsce: Muzeum Ziemi Lubuskiej, al. Niepodległości 15
Czas: 2018-11-09 16:00:31 2019-01-13 15:00:31
Link: https://www.facebook.com/events/1469470256489046/

9 listopada br. (piątek) o godz. 17.00 nastąpi otwarcie wystawy „Józef Piłsudski w ikonografii” ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu. Na ekspozycję składać się będą rozmaite wizerunki marszałka uznawanego za jednego z „ojców” niepodległości. 

Postaci Józefa Piłsudskiego nie trzeba nikomu przedstawiać. Wryła się ona na zawsze w karty historii Polski oraz w pamięć Polaków. To osoba niezaprzeczalnie wybitna i wielowymiarowa. Świadczą o tym jego czyny, jak i dorobek - przemówienia, artykuły, eseje historyczne, wspomnienia a także wykłady i rozkazy. Świadczy o tym również jego charakter, sumujący wprawdzie wiele wad polityka, takich jak: samowola, bezkompromisowość, nieuprzejmość i nieobliczalność, ale także pozwalający przetrwać porażki i nie zwątpić w obrany cel.

Komendant Józef Piłsudski był w oczywisty sposób dla artystów obiektem inspiracji i fascynacji, stąd tak wiele jego wizerunków z tego okresu. Na wystawie prezentujemy całe spektrum ikonograficzne postaci Wodza zaczynając od rzeźb poprzez litografie, plakaty, obrazy czy drzeworyty. Największą jednak liczbę stanowią fotografie ukazujące Marszałka w jego codziennej pracy, podczas spotkań, parad, z rodziną i w czasie wolnym. Ta wybitna postać uwieczniana została także na wielu numizmatach i medalach.

Termin wystawy:
9 XI 2018 - 14 I 2019

Kurator wystawy:
dr Izabela Korniluk

2018-11-06

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-11-06 13:34:37

Mistrzowie ginących zawodów przed obiektywem

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Kultura i sztuka

Miejsce: Muzeum Etnograficzne, ul. Ochla - Muzealna 5
Czas: 2018-11-18 13:00:18 2019-01-31 16:00:18
Link: https://www.facebook.com/events/542189672886797/

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy fotograficznej pt. “Mistrzowie ginących zawodów przed obiektywem”. Na wystawie pokazane zostaną prace Artura Januarego Gintowta prezentujące twórców i rzemieślników z Zielonej Góry i okolic oraz fotografie Tomasza Dominiaka wykonywane podczas „Ginących Zawodów i Umiejętności” – organizowanych rokrocznie w zielonogórskim skansenie. Na ekspozycji obejrzymy także oryginalne sprzęty z ciemni fotograficznej Tomasza Dominiaka, używane w latach 70-tych oraz specjalny skrzynkowy aparat minutowy skonstruowany przez Artura J. Gintowta, używany przez niego w minionych latach na ulicach Zielonej Góry.
Wernisaż uświetni prezentacja multimedialna, antropologa kultury, Marzeny Górskiej “Ile tradycji przekazujemy w tradycji?”
Wystawa będzie czynna do 31 I 2019.

2018-11-16

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-11-16 12:56:55

Przestrzeń i czas w malarskim przekazie historii

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Kultura i sztuka

Miejsce: Muzeum Ziemi Lubuskiej, al. Niepodległości 15
Czas: 2018-11-21 16:00:59 2018-12-30 16:00:59
Link: https://www.facebook.com/events/1476455659165412/

Zapraszamy na otwarcie wystawy Izabeli Rudzkiej pt. "Przestrzeń i czas w malarskim przekazie historii". Ekspozycja przygotowana została w ramach wielowymiarowego projektu artystyczno-naukowego związanego z obchodami 100-lecia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Część prezentowana w zielonogórskim muzeum ma odniesienie do pejzażu i bitwy o Nowe Kramsko, która miała miejsce w dniach 2-3 lutego 1919 roku.

Projekt „Przestrzeń i czas w malarskim przekazie historii” zakładał namalowanie sześciu obrazów w oparciu o retrospekcję i porównanie aktualnie obserwowanej przestrzeni pejzażu miejsc z ich historycznym kontekstem z zastosowaniem nowatorskiej, autorskiej techniki malarstwa strukturalnego, zabiegów optycznej transparentności w połączeniu z fotografią i technikami graffiti.

Inspiracjami historycznymi i wizualnymi były dla autorki miejsca związane z istotnymi działaniami podczas Powstania
Wielkopolskiego: Anastazewo – potyczka 28 grudnia 1918, Nowe Kramsko – bitwa 2-3 lutego 1919,Rawicz – walki 17 stycznia 1919, Poznań – lotnisko Ławica, bitwa 6 stycznia 1919, Zdziechowa – bitwa 30-31 grudnia 1918, Żnin – walki 11-12 stycznia 1919.

Izabela Rudzka odwiedziła wybrane miejsca, dokumentując ich aktualną topografię, szukając i rejestrując ślady czasu historii. Dokumentacja z tych podróży stworzyła wizualny opis podjętych działań w ramach założonego projektu.

Izabela Rudzka - profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym, prowadzi pracownię Projekty Twórcze i od 2017 roku pracownię Malarstwa.
Studiowała malarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W roku 2017 uzyskała tytuł doktora habilitowanego sztuki na Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. W roku 2018 otrzymała stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Izabela Rudzka jest aktywną malarką, autorką ponad 30 malarskich wystaw indywidualnych w Polsce i za granicą, brała udział w wielu wystawach
zbiorowych. Promuje sztukę działając jako kurator i autorka projektów artystycznych.
W sztuce interesuje ją poszukiwanie synergii pomiędzy nauką a sztuką i spójności sztuki i natury. Realizowała projekty artystyczne w Polsce, Chinach, we Włoszech i w Niemczech. Projektuje rzeźby ze szkła we współpracy z hutami na Murano koło Wenecji. Współpracuje także z Teatrem Ósmego Dnia z Poznania jako projektantka scenografii i kostiumów teatralnych.
Założony temat projektu wpisuje się we wcześniejsze działania twórcze dr hab. Izabeli Rudzkiej. W swoim malarstwie wielokrotnie podejmowała temat pejzażu, w kontekście czasu i przestrzeni, realizując malarskie działania, gdzie kolorem i strukturami barwnymi tworzyła nowe wymiary, obszary i własny „czas malarski”.
Wystawa prezentowana będzie do 30 grudnia br.

2018-11-20

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-11-20 22:05:09

Biblioteka to też człowiek - wystawa zdjęć

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Kultura i sztuka

Miejsce: Filia nr 1 WiMBP im. C. Norwida, ul. Ptasia 32
Czas: 2018-12-04 12:30:55 2018-12-31 17:00:55
Link: https://www.facebook.com/events/263909980964072/

Kilka słów od Autorek wystawy:
"W zdjęciach i rozmowie starałyśmy się uchwycić to, co wydawać się może nieoczywiste, ulotne. Praca w bibliotece to nie tylko praca z książką ale przede wszystkim z człowiekiem. To dialog między czytelnikiem a bibliotekarzem. Zrozumienie potrzeb drugiego człowieka i wyjście im naprzeciw".

Wystawa jest zwieńczeniem projektu trwającego w bibliotece przez ostatnie miesiące.

foto - Anna Celmer
tekst - Sandra Stempniewska

2018-12-04

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-12-04 12:30:28

Pasja malarska Pani Jadwigi

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Kultura i sztuka

Miejsce: Filia nr 4 WiMBP im. C. Norwida, ul. Podgórna 45
Czas: 2018-12-05 15:00:47 2018-12-31 15:00:47
Link: https://www.facebook.com/events/386045418627435/

Zapraszamy na wystawę prac pani Jadwigi Sawickiej 5.12. - 31.12.2018. Wernisaż odbędzie się 5 grudnia. Oto, co autorka pisze o sobie: " 
Mieszkam na stałe w Zielonej Górze. Moja przygoda z malarstwem zaczęła się we Wrocławiu, w pracowni malarstwa prof. Jerzego Bińca. To ten człowiek surowy w ocenie, wymagający, uczył mnie rzemiosła, bo jak sam twierdził podstawą jest dobry warsztat. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to on stanie się moim wzorcem pedagoga. Pozwalał rozwijać swój własny styl. Po wielu latach doceniam ten pracowity, twórczy czas, po którym nastąpiła długa, bardzo długa przerwa.
Malowałam sporadycznie, głównie na zamówienia. Pochłonął mnie dom , córki, praca....
Dzieci dorosły , zostałam babcią i nadszedł moment powrotu do mojej pasji – malarstwa.
Zaczęłam szukać kontaktów ze światem sztuki, uczestniczyć w plenerach malarskich.

Moje prace wystawiano na zamku w Kożuchowie, w Galerii Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, w Ośrodku Kształcenia Nauczycieli w Zielonej Górze, w Lewocy.
Od wielu lat jestem nauczycielem plastyki w Publicznej Szkole Podstawowej w Zielonej Górze.
Bardzo lubię pracę z dziećmi. Z przyjemnością obserwuję, jak pod moim wpływem się rozwijają. Moi uczniowie zdobywają każdego roku wiele nagród w konkursach plastycznych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym. Ja zaś za moje osiągnięcia w swoim dorobku mam Nagrody: Dyrektora, Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Zielonej Góry, Animatora Kultury. Maluję na płótnie moje ulubione kwiaty, pejzaże, martwe natury. Całkowicie pochłaniają mnie portrety, w których staram się uchwycić osobowość malowanej postaci. Zapraszam na wystawę moich prac do galerii w Bibliotece przy ul. Podgórnej 45."

2018-12-05

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-12-05 09:52:33

Kacper Będkowski - wernisaż wystawy "Internet"

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Kultura i sztuka

Miejsce: Galeria PWW, ul. Ogrodowa 52a
Czas: 2018-12-06 17:00:21 2019-01-06 17:00:21
Link: https://www.facebook.com/events/2042382239158861/

Zapraszamy wszystkich na wernisaż wystawy Kacpra Będkowskiego "INTERNET", która odbędzie się 6 grudnia 2018 roku o godzinie 18.00 w Galerii PWW mieszczącej się na ul. Ogrodowej 52A w Zielonej Górze.

Wystawa czynna do 6.01.2019

2018-12-04

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-12-04 14:52:51

NIĆ

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Kultura i sztuka

Miejsce: BWA, al. Niepodległości 19
Czas: 2018-12-07 18:00:56 2018-12-30 16:00:56
Link: https://www.facebook.com/events/2124220751163551/

Małgorzata Bukowicz, Roch Bukowicz, Justyna Filar, Kinga Górska, Dominika Kulczyńska, Małgorzata Maternik, Florentyna Zuzańska

NIĆ 

Co nas łączy i dlaczego chcemy wspólnie wykreować artystyczną przestrzeń w zielonogórskiej galerii BWA - takie pytanie zadałam sobie, myśląc o wystawie z Małgosią, Kingą, Dominiką, Justyną, Florą, Karolą i Rochem.

Paręnaście lat temu spotkaliśmy się w pracowni ceramicznej, w szkole, w moim domu i ogrodzie. Ja - rzeźbiarka, ceramiczka i nauczycielka, oni - młodzi ludzie lub wręcz dzieci. Dziś moja fascynacja sztuką zakwita w ich działaniach wspaniałą siłą.

Nić, podana na początku drogi pomaga wytyczyć cel, by nie zagubić się w labiryntach sztuki. Moją nić podali mi rodzice - architekt i malarka, natomiast ja miałam możliwość przekazać ją dalej. 
Tworzywa, które nas połączyły to rysunek, ceramika, rzeźba i szkło. 
Do przejścia labiryntem potrzeba silnej bazy, umiejętności, głodu wiedzy, mocy i głębokiej refleksji wynikającej z osobistej wrażliwości oraz ciągłego poszukiwania. Równocześnie należy zdawać sobie sprawę że NIĆ jest materią delikatną i łatwo ją zerwać, jak się stało w niektórych przypadkach. 
Małgorzata Bukowicz

Małgorzata Bukowicz (ur. 1959)
Ukończyła w 1984 roku ASP we Wrocławiu. Jest rzeźbiarką, która w swoich pracach posługuje się wieloma materiałami, pracuje m.in. w kamieniu, ceramice, brązie, szkle, rysuje, maluje a także projektuje, tworzy i konserwuje witraże. Prezentowała swoje prace na wystawach w kraju i za granicą. Jej realizacje witrażowe, rzeźbiarskie i mozaiki można zobaczyć w wielu obiektach sakralnych i przestrzeni publicznej na terenie Polski.
Od wielu lat jest również cenioną nauczycielką, pracuje w Zespole Szkół Plastycznych i Domu Harcerza w Zielonej Górze, jest ekspertką Ministerstwa Edukacji Narodowej. Za swoją pracę edukacyjną i artystyczną otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia.

Roch Bukowicz (ur. 1990 w Zielonej Górze)
Studia na wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, na kierunku Rzeźba. Najchętniej wybierane medium to mała forma rzeźbiarska,metaloplastyka i formierstwo. Mieszka i pracuje we Wrocławiu.

Justyna Filar (urodzona w roku 1990 w Lubaniu)
W latach 2006-2010 mieszkała w Zielonej Górze, gdzie uczęszczała do Zespołu Szkół Plastycznych i Domu Harcerza. To tam poznała warsztat ceramiczny i zakochała się w nim bez pamięci. Dyplom zawodowy, obejmujący kolekcję ceramicznych rzeźb broni w kwietniu 2010 roku w BWA w Zielonej Górze. Na fali rozwijanej fascynacji ceramiką w roku 2011 podejmuje studia w Katedrze Ceramiki Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pracę dyplomową broni w roku 2018.

Kinga Górska
pedagog, animator kultury, choreograf, instruktor Pilates i trener personalny Pilates CORETMStability, tancerka Pracowni Teatru Tańca z Zielonej Góry.
Pasjonatka różnych dziedzin sztuki: tańca, teatru, ceramiki oraz aktywnego i zdrowego stylu życia.
W roku 2014 nauczyciel Pracowni Kreatywnej w MCKiE Dom Harcerza. W latach 2003-2015 związana z Pracownią Ceramiki Małgorzaty Bukowicz w MCKiE Dom Harcerza, gdzie od września 2008 do czerwca 2009 pełniła funkcję asystentki społecznej.
Pomysłodawczyni i współtwórczyni projektu Laboratorium Twórcze Lubuskiego Teatru (2018) – przestrzeni edukacyjno-artystycznej dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.
W 2018 roku ukończyła Kurs Terapii Tańcem i Ruchem w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem w Warszawie. 
W 2017 roku wykładała Ruch w teatrze na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii - Zakład Animacji Kultury i Andragogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego.
W swojej pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi koncentruje się na pogłębianiu świadomości własnego ciała odkrywając jego możliwości i ograniczenia. Wspólnie z grupą poszukuje indywidualnego języka ruchu wykorzystując technikę tańca współczesnego, improwizację, elementy tańca klasycznego, pracę z obrazami mentalnymi oraz ekspresję ciała. 

Asystentka reżysera, projektantka kostiumów oraz choreograf w sztuce „Księżniczka na opak wywrócona” Pedro Calderona de la Barca w reżyserii Roberta Kurasia (Lubuski Teatr 2017). Asystentka reżyserów w międzynarodowych produkcjach: „Caligula” Alberta Camusa w reżyserii Roberta Czechowskiego ( Die Theater Chemnitz 2016) i „Fernando Krapp napisał do mnie ten list. Studium o Prawdzie” Tankreda Dorsta w reżyserii Carstena Knoedlera (Lubuski Teatr 2016). Asystentka choreografa w spektaklu „Bestia” Maliny Prześlugi w reżyserii Przemysława Jaszczaka (Lubuski Teatr 2015).

Dominika Kulczyńska (ur.1989)
Absolwentka fotografii we wrocławskiej AFIE i ceramiki na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pracuje multimedialnie, z ceramiką i tkaniną. 
Właścicielka marki KUKSA Ceramics i tekstylnego projektu Szary Melanż. Współtwórczyni świeżo utworzonej Spółdzielni Projektowej „Zakwas”, która skupia się wokół wzornictwa tworzonego w idei upcyklingu. 
Interesują ją tematy społeczne, które często porusza w swoich pracach. Dużą część uwagi skupia nie tylko na projektowaniu przedmiotu, ale też na projektowaniu procesów i zachowań ludzkich. Chciałaby, aby jej realizacje odpowiadały na ludzkie potrzeby lub o nich opowiadały. 
Mieszka i pracuje we Wrocławiu.
www.dominikakulczynska.pl


Małgorzata Maternik (urodzona w 1989 roku w Zielonej Górze)
Od dziecka zaznajamiała się z ceramiką uczęszczając na zajęcia do zielonogórskiego Domu Harcerza. W 2011 roku obroniła dyplom licencjacki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku japonistyka, ciągle poszukując sposobu na realizowanie swoich pasji ceramicznych. W związku z tym rozpoczęła studia na kierunku sztuka i wzornictwo ceramiki na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. W 2017 roku obroniła dyplom magisterski, a obecnie jest asystentką u prof. ASP Adama Abla w Pracowni Działań Intermedialnych w Ceramice na tejże Uczelni. W związku z ciągła fascynacją Azją w 2016 roku spędziła 6 miesięcy na Tokijskim Uniwersytecie Sztuki, a w 2018 wyjechała na rezydencję do Korei Południowej, pogłębiając swoją wiedzę na temat ceramiki.
Wystawy:
2018 Polak Artysta Ceramik, Triennale Bolesławiec
2018 bŁd, Galeria Dobro, Olsztyn
2017 My’18, BWA Wrocław
2017 Nature Morte. Biżuteria, Muzeum Narodowe we Wrocławiu
2017 3D – der, die, das, Königshain, Niemcy
2016 Futamono, Tokio, Japonia

Florentyna Zuzańska (ur. 1991 r. we Wrocławiu)
Absolwentka Rzeźby na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, w pracowni Zbigniewa Makarewicza.
Nie identyfikuje się ze swoim zawodem.
Sztuka jest dla niej źródłem niezmarnowanych chwil w życiu. Niczym innym.

2018-11-27

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-11-27 19:37:27

Komiks Górą! (wernisaż + warsztaty)

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Kultura i sztuka

Miejsce: Mediateka Góra Mediów, al. Wojska Polskiego 9
Czas: 2018-12-11 16:00:57 2019-01-10 18:00:57
Link: https://www.facebook.com/events/2205348676345900/

Komiks? No pewnie!
Serdecznie zapraszamy na otwarcie kolejnej wystawy w galerii "Na Górze", 10 grudnia br. o godzinie 17.00!

Tym razem gościć będziemy Grupę Grafiki Komiksowej pod przewodnictwem Weroniki Dobrowolskiej.
Na ścianach galerii zawisną dzieła twórców komiksu, a podczas wernisażu będziecie mogli dowiedzieć się szczegółów dotyczących działalności całej Grupy.

Ale UWAGA! to nie wszystko!

Zaraz po wernisażu, GGK zorganizuje warsztaty z zakresu tworzenia komiksu!
Każdy chętny, kto chciał zacząć przygodę z tą formą sztuki będzie mile widziany!

2018-12-08

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-12-08 15:15:11

I trening trasą Ultramaratonu Zielonogórskiego Nowe Granice

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Sport i rekreacja

Miejsce: parking przy SP nr 18 na ul. Francuskiej 10
Czas: 2018-12-15 08:00:36 2018-12-15 11:00:36
Link: https://www.facebook.com/events/2277689882447545/

3, 2,1, 0 .. start!
Forma sama się nie zrobi, więc ruszamy z treningami trasą UMNG.
Na pierwszy trening zapraszamy w dniu 15.12.2018 o godz. 9:00
DYSTANS: ok. 23 km
MIEJSCE ZBIÓRKI: parking przy SP nr 18 na ul. Francuskiej 10 w Zielonej Górze
META: Remiza OSP w Jarogniewicach. UWAGA! Tym razem trening zakończymy w nowym miejscu, przy Remizie Strażackiej, ok. 150 m dalej od poprzedniej lokalizacji. Każdy z Was bez problemu trafi. Wystarczy spojrzeć w lewo za Świetlicą Wiejską, która byla dotychczasową bazą i już! Będziemy na Was czekać z ciepłą herbatą.
TRANSPORT: prosimy o organizację transportu we własnym zakresie. Możecie nam przekazać swoje rzeczy na starcie (kurtki, odzież na zmianę), a my dostarczymy je na metę.
Z Jarogniewic do Zielonej Góry można wrócić również autobusem MZK. Pętla autobusowa znajduje się na przeciwko Remizy.
WAŻNE: PROSIMY O ZABRANIE WŁASNYCH KUBKÓW NA NAPOJE!
ps. ciasto mile widziane.

Terminy pozostałych treningów:
6.01
27.01
10.02

2018-12-04

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-12-04 20:25:02

parkrun Zielona Góra #20 - 15.12.2018

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Sport i rekreacja

Miejsce: ścieżki biegowe za Halą Lekkoatletyczną
Czas: 2018-12-15 08:00:50 2018-12-15 10:00:50
Link: https://www.facebook.com/events/351395668927579/

W najbliższą sobotę zapraszamy na dwudziestą edycję parkrun Zielona Góra. Jak zawsze spotykamy się na ścieżkach biegowych za Halą Lekkoatletyczną.

Jak co tydzień prosimy o zgłaszanie się osób chętnych do pomocy przy organizacji biegu.

2018-12-14

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-12-14 21:05:53

Rodzinne warsztaty świąteczne

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Dla dzieci i rodziców

Miejsce: Mediateka Szklana Pułapka, ul. Wrocławska 12a
Czas: 2018-12-15 10:00:30 2018-12-15 12:00:30
Link: https://www.facebook.com/events/359061068193114/

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Zielona Góra wspólnie z Mediateką Szklana Pułapka (Palmiarnia Zielonogórska) serdecznie zaprasza na "Rodzinne warsztaty świąteczne", podczas których będzie można wykonać świąteczne ozdoby według regionalnych tradycji. 
Prowadzenie: Sylwia Gromacka- Staśko
Zajęcia odbędą się w sobotnie przedpołudnie 15 grudnia, godz. 11.00 w Mediatece Szklana Pułapka (Palmiarnia Zielonogórska) i przeznaczone są dla całych rodzin. 
Obowiązują zapisy telefoniczne: 68 475 18 07.
Ilość miejsc ograniczona.
Zajęcia bezpłatne.

2018-12-11

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-12-11 10:56:05

Jarmark Bożonarodzeniowy

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Inne

Miejsce: deptak
Czas: 2018-12-15 11:00:42 2018-12-22 18:00:42
Link: https://www.facebook.com/events/2133233746699614/

15 grudnia na zielonogórskim deptaku rozpocznie się Jarmark Bożonarodzeniowy, który potrwa do 22 grudnia. Swoje stroiki, anioły, haftowane obrusy, ozdoby choinkowe zaprezentują artyści i rękodzielnicy. Nie zabraknie również artykułów potrzebnych do przygotowania i wzbogacenia potraw wigilijnych. Zielonogórzanie będą mogli odwiedzać stoiska w godzinach 12.00 – 19.00.
W dniach 15 – 18 grudnia przy Ratuszu będzie funkcjonować Świąteczna Warsztatownia gdzie odbędą się ciekawe warsztaty dla dzieci. Natomiast w niedzielę 16 grudnia (deptak przy Ratuszu), Jego Ekscelencja Ks. Biskup Tadeusz Lityński oraz Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki zapraszają serdecznie mieszkańców Zielonej Góry na Miejską Wigilię. Podczas Miejskiej Wigilii w koncercie kolęd i pastorałek zaprezentuje się góralska kapela CIUPAGA.

2018-11-27

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-11-27 11:07:59

Koncerty świąteczne uczniów szkoły Yamaha

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Kultura i sztuka

Miejsce: Filharmonia Zielonogórska, Plac Powstańców Wielkopolskich 10
Czas: 2018-12-15 13:00:47 2018-12-16 20:00:47
Link: https://www.facebook.com/events/692217681158437/

Serdecznie zapraszamy na koncerty uczniów Szkoły Muzycznej YAMAHA, które odbędą się 15 i 16 grudnia w sali filharmonii zielonogórskiej

To nasza szkolna tradycja. Każdego roku, w grudniu i czerwcu, spotykamy się wszyscy w filharmonii zielonogórskiej aby wspólnie cieszyć się z efektów edukacji muzycznej w naszej szkole wszystkich naszych uczniów. Tym razem mamy przyjemność zaprosić na koncerty świąteczne.

Nasza impreza to niesłychane wydarzenie nie tylko w skali naszego miasta ale i całego kraju. Otóż w ciągu jednego weekendu odbędzie się aż 7 koncertów !!! Na scenie wystąpi ponad 600 artystów (uczniowie, zespoły, chór, zaproszeni goście) !!! Na sali zasiądzie w sumie ponad 2500 widzów !!! A wszystko to w filharmonii zielonogórskiej gdzie na codzień występują największe gwiazdy muzyki klasycznej oraz rozrywkowej !!!

Koncerty mają ogromne znaczenie w życiu naszej szkoły. To jeden z ważniejszych elementów całej edukacji muzycznej - zarówno tych najmłodszych jak i trochę starszych. Bardzo dużą uwagę przywiązujemy nie tylko do poziomu samych występów ale również oprawy koncertów, które są obsługiwane przez profesjonalną firmę nagłośnieniową oraz oświetleniową. Staramy się zwracać uwagę na każdy szczegół tak aby występy miały jak najlepszą oprawę.

Koncerty będą tradycyjnie nagrywane a więc będzie okazja do tego aby po imprezie nabyć płytę DVD z wybranym koncertem.

Koncerty podzielone zostały na siedem części:

sobota - 15.12.2016:

godz. 14.00 - Junior Extension Course, skrzypce, wokal , keyboard, zespoły

godz. 16.00 - Keyboard, Gitara, Wokal, Perkusja, Skrzypce, zespoły

godz. 18.30 - Keyboard, Gitara, Wokal, Perkusja, Skrzypce,zespoły

niedziela- 16.12.2016:

godz.12.00 - Junior Extension Course, Junior Step Fundamental Course, Keyboard

godz.14.00 - Junior Music Course

godz.16.00 - Niemowlaki w Krainie Dźwięków, Szkraby i Muzyka

godz.18.30 - Keybard, Gitara, Wokal, Perkusja, Skrzypce, Zespoły, Chór

Cegiełki wstępu na koncerty w cenie 15 zł. nabyć można w sekretariacie szkoły YAMAHA. Sprzedaż rozpoczynamy 26 listopada ( w poniedziałek).

2018-12-09

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-12-09 21:50:20

Syberia Zachodnia - środowisko naturalne

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Edukacja i rozwój

Miejsce: Centrum Przyrodnicze, ul. J. Dąbrowskiego 14
Czas: 2018-12-15 15:00:07 2018-12-15 16:30:07
Link: https://www.facebook.com/events/2129640377365184/

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklu „Duże podróże za pieniądze (nie)duże”, z Panem Wojciechem Halickim, poświęcone Syberii Zachodniej.

Syberia Zachodnia jest wyjątkową krainą geograficzną, a jej specyficzne cechy środowiskowe wyróżniają ją na tle innych regionów świata. Czy warto zwiedzić Syberię Zachodnią? Dla kogo może być interesujący jej typowy krajobraz, jej mieszkańcy, ich poziom życia? Jak najlepiej poruszać się po Syberii? Jaka jest syberyjska zima, a jakie lato? Jak wygląda spotkanie z niedźwiedziem? Jakie naprawdę są syberyjskie komary? Te i inne tematy związane z Syberią Zachodnią będą przedmiotem prezentacji dr hab. Wojciecha Halickiego, autora książki o środowisku naturalnym Syberii Zachodniej.

2018-12-08

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-12-08 15:09:14

Konsultacje numerologiczne w Tkalni

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Inne

Miejsce: Tkalnia, ul. Fabryczna 13a
Czas: 2018-12-15 15:00:59 2018-12-15 18:00:59
Link: https://www.facebook.com/events/1968246486615661/

Witaj,
CHARAKTER WYDARZENIA: już teraz pragniemy zaprosić Cię na nowy cykl konsultacji numerologicznych w Tkalni, organizowanych przez Numerologię u Radka. 
Nazywam się Radosław Sutryk. Pochodzę z Lublina. Służę pomocą
i radą w aspekcie wykonywanych portretów osobowości/życia oraz miesięcznej analizy roku numerologicznego 2019, który rozpoczął się niedawno w październiku. Zdecydowałem się odwiedzić region Zielonej Góry, aby podzielić się z Wami pasją tworzenia numerologii. 

TERMIN: będę pełnił dyżury od godziny 16:00 - 19:00. W zależności od ilości chętnych, umawiam się dodatkowo na indywidualne spotkania od godziny 13:00 w dniu konsultacji. Od godziny 16:00 jestem na stałe w budynku Tkalni.

KONTAKT: zainteresowani wykonaniem portretu numerologicznego lub rocznego pakietu na rok 2019 proszeni są o wcześniejszą rezerwację dyżuru lub konsultację telefoniczną/facebookową, w celu wykonania numerologii przed dyżurem (Nr. Tel: 798 482 007 lub kontakt przez stronę na Facebooku: Numerologia u Radka).

CEL: DYŻURY mają służyć:
- omówieniu wykonanego portretu numerologicznego lub analizy miesięcznej całego roku 2019 (po wcześniejszym podaniu danych do wykonania numerologii)
- odpowiedzi na pytania dotyczące wykonanej osobistej numerologii
- poznaniu i przedyskutowaniu na żywo CZYM SĄ portret numerologiczny i prognoza roczna 2019 zapisana w liczbach

KOSZT:
Dyżury są bezpłatne. Koszty wykonania numerologii są następujące:
- PORTRET NUMEROLOGICZNY --- 70 pln 
w wersji pisemnej pdf wysyłany na e-mail lub drukowany w zależności od potrzeby na dyżur (przedpłata przed wykonaniem 50% lub całość regulowana podczas dyżuru poprzedzającego wykonanie numerologii)
__________________________________________________
- ROCZNY PAKIET NUMEROLOGICZNY 2019 --- 100 pln 
w wersji pisemnej pdf wysyłany drogą e-mailową lub wręczony wydruk podczas konsultacji w Tkalni (przedpłata 50% lub całość przed dyżurem)

O MNIE:
Od kilku lat zajmuję się numerologią, w której istotą mojej pracy jest sam człowiek. Specjalizuję się w kierunku związanym z jego rozwojem. Interesuje mnie głównie wprowadzanie dużej i mocno złożonej syntezy korzyści, którą uruchamia portret numerologiczny.
Ponadto jestem podróżnikiem z krwi i kości, niegdyś back-paker, autostopowicz, pilot i rezydent turystyki międzynarodowej, steward brytyjskich liń lotniczych, organizator programu wyprawy rozwojowej do Peru opartej między innymi na medycynie naturalnej i pracy z roślinnością amazońską. 
Fascynuje mnie numerologia, gdyż bazuje na faktach, konkretnie pokazuje człowieka w całości, uczy, bawi i przede wszystkim inspiruje do działań. W niedalekiej przyszłości wprowadzę dla Was numerologię partnerską, związków, abyście mogli ujrzeć swoje relacje z perspektywy liczb i poznać stopień wibracji między Wami a Waszymi sympatiami. 
Stosuję metodę: "Wolniej, ale skutecznie"
Praca w moim życiu była związana zawsze z ludźmi. Osiągnąłem wysoki poziom operowania syntezą i analizą, komunikacji, empatii, logiki, racjonalizmu, łącząc umiejętności interpersonalne w klamrę kompozycyjną, którą jest Numerologia właśnie. Uważam, że oprócz wyuczenia warsztatu obliczania wibracji liczbowych, ważne jest KTO wykonuje analizę życia, jakie ma intencje, jak umiejętnie wyciąga słowa klucze i inspiruje, bawiąc i nie przytłaczając zbyt dużymi dawkami niezrozumiałej terminologii numerologicznej. Zostawiam każdą analizę indywidualną do interpretacji osobistej. 

DODATKOWE INFORMACJE:
Numerologia służy także rozwojowi dzieci. Możecie odczytać wiele informacji na temat ścieżki poszukiwawczej Waszych pociech w każdym wieku. Dobry wgląd na zorientowanie się w temacie co liczby mówią na temat psychologii rozwojowej, dojrzewania.

Portrety Numerologiczne oraz Roczna Prognoza na Rok Numerologiczny 2019 doskonale sprawdzają się w formie oryginalnego prezentu okolicznościowego. Wykonywałem dotychczas interpretacje numerologiczne na takie okazje jak: ślub, urodziny.

Serdecznie zapraszam w imieniu Moniki, Adama i swoim
Radek

2018-11-27

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-11-27 21:01:41

Otwarte pracownie

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Kultura i sztuka

Miejsce: FUNDACJA SALONY, ul. Fabryczna 13b
Czas: 2018-12-15 17:00:52 2018-12-15 20:00:52
Link: https://www.facebook.com/events/1712020755569164/

Zgodnie z tradycją 15 grudnia otwieramy nasze pracownie dla mieszkańców Zielonej Góry. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych twórczością zielonogórskich artystów. Jak co roku zapewnimy miłą przedświąteczną atmosferę do spotkania przy wspólnym stole. W tym roku do grona artystów dołączą także przedstawiciele Boba Group – Yulia Drozdek i Vasilisa Nezabarom, którzy od listopada są rezydentami Fundacji Salony. Do zobaczenia na Fabrycznej!

W programie między innymi:
*smutny portret na święta*
*zdjęcie przy choince*
*wspólne malowanie*
*"Uścisk" Yulii Drozdek*
*performance "The artist is present" Vasilisa Nezabarom*
*artyści gotują*
*wystawa Dawida Czycza i Michała Jankowskiego "Animal Corpse"
I wiele innych atrakcji

Zapraszają artyści: Boba Group (Yulia Drozdek & Vasilisa Nezabarom) Michał Jankowski, Jarek Jeschke, Marek Lalko, Aleksandra Kubiak, Tomasz Pastyrczyk & Fundacja Salony

____________________

Традиційно 15 грудня відчиняємо наші майстерні, мешканцям Зеленої Гури. Сердечно запрошуємо всіх зацікавлених творчістю зеленогурських митців. Як завжди влаштуємо приємну святкову атмосферу з цікавими зустрічями за суспільним столом. 
Цього року до переліку авторів додалися також Boba-group (Юля Дроздек та Василіса Незабаром), які з листопада є резидентами Fundacji Salony. До зустрічі на Фабричній.
Крім того у програмі:
*сумний портрет на свята*
*фотографії під ялинкою*
*спільне малювання*
*відверті обійми Дроздек*
*перформанс «В присутності автора»*
*художники кулінарять*
*виставка Давіда Чича та Михала Янковського «Animal Corpse»*
Та багато інших розваг.

Запрошують художники: Boba-group (Юля Дроздек, Василіса Незабаром), Михал Янковський, Ярек Єшке, Марек Лялько, Олександра Кубяк, Томаш Пастирчик & Fundasja Salony

2018-12-09

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-12-09 15:54:14

XIV edycja Gali charytatywnej "Warto jest pomagać"

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Imprezy i rozrywka

Miejsce: CRS, ul. Sulechowska 41
Czas: 2018-12-15 18:00:04 2018-12-15 21:00:04
Link: https://abilet.pl/impreza/xiv-edycja-akcji-charytatywnej-warto-jest-pomagac-zielona-gora-2018-5018

Kolejny raz Grzegorz Hryniewicz wprowadzi publiczność w magiczny klimat świąt. Do Zielonej Góry przyjedzie wielu artystów z całej Polski - a wszystko po to, by pomagać. Podczas koncertu odbędzie się wręczenie statuetek "Anioła Roku" 2018.

Koncert poprowadzą: Agnieszka Więdłocha i Leszek Jenek.

Przy akompaniamencie orkiestry "Warto jest pomagać" pod dyrekcją Wojciecha Zandeckiego wystąpią:
Justyna Steczkowska
Katarzyna Groniec
Halina Benedyk
Michał Szpak
Rafał Brzozowski
Natalia Szroeder
Mateusz Ciawłowski
Patrycja Kosiarkiewicz
Bartek Jędrzejak
Julia Zawrzykraj - podopieczna
Rodzeństwo: Małgorzata Romanowska i Grzegorz Hryniewicz

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki
Organizator: Stowarzyszenie „Warto jest pomagać”
Reżyser, scenariusz, inicjator: Grzegorz Hryniewicz
Asystent reżysera: Agnieszka Hryniewicz
Koordynator Gali: Agnieszka Bachorz, Roland Bieniek
Opieka wolontarystyczna: Aneta Szymenderska, Marta Taracka
Kierownik muzyczny, aranżer, dyrygent: Wojciech Zandecki
Scenografia: Sylwia Pyrka, Małgorzata Romanowska, Agnieszka Hryniewicz, Piotr Gawron, Romad Bieniek, Grzegorz Hryniewicz
Oświetlenie: Color s.c.
Nagłośnienie: Sabo Music
Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Zielona Góra oraz Zarządu Województwa Lubuskiego

2018-12-09

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-12-09 21:14:08

Przemek Matecki - Małe obrazy

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Kultura i sztuka

Miejsce: BWA, al. Niepodległości 19
Czas: 2018-12-15 18:00:09 2019-01-13 16:00:09
Link: https://www.facebook.com/events/2154458711549753/

„Małe obrazy” to ostatni cykl artysty, liczący już ponad 600 prac. „Najnowsza seria obrazów (...) objawiła się najpierw w postaci autorskiego instagrama, na którym od ponad roku pojawiały się jej kolejne odcinki. Trochę w duchu tradycyjnego malarskiego dziennika, a trochę z przekory i zaciekawienia artysty nowym medium wizualnej i społecznej komunikacji.
W „Małych obrazach” Matecki mierzy się z ogromem sztuki. Namacalnym symbolem jej nieogarnialności są wielokilogramowe pryzmy zbędnych katalogów i magazynów o sztuce, które artysta zbiera od znajomych, galerii i instytucji, a następnie wertuje w poszukiwaniu inspirujących podkładów do własnych prac. Malarz nadaje reprodukcjom nowe życie przeistaczając je w zagadkowe i zabawne, miniaturowe obrazy olejne – ich format nie przekracza ram kwadratu 20 x 20 cm. Płaskość druku dyskontuje eksperymentami fakturalnymi, aplikacjami i montażami, zaś sens cytowanych prac parodiuje na zasadzie podobnej do internetowych memów.”
(ze strony Galerii Raster www.rastergallery.com)

Przemysław Matecki (ur. 1976 w Żaganiu), ukończył edukację artystyczną na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, dyplom 2002 w pracowni Ryszarda Woźniaka. 
Jeden z najważniejszych polskich malarzy średniego pokolenia. Współpracuje z Galerią Raster. Mieszka i pracuje w Warszawie.

2018-11-30

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-11-30 09:07:48

Trening przygotowujący do biegu z przeszkodami Kasza/Karczmarski

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Sport i rekreacja

Miejsce: ul. Kożuchowska 42
Czas: 2018-12-16 10:00:32 2018-12-16 13:00:32
Link: https://www.facebook.com/events/219238012327913/

Jeśli chcesz uczestniczyć w treningu, dodaj się do wydarzenia i opłać swój udział.

Tym razem przeprowadzimy wraz z Mateusz Karczmarski wyjątkowym trening na torze z przeszkodami, który realnie odzwierciedla bieg OCR. Dzięki niemu będziesz czuł/a się pewniej w trakcie swoich zaplanowanych startów na sezon 2019.

Dokonaj przelewu 40 zł na dane:

AGENCJA ARTYSTYCZNA "BALANS"

ALIOR BANK - 97 2490 0005 0000 4500 3276 6881

W TYTULE WPISUJEMY : IMIE I NAZWISKO UCZESTNIKA

WSTĘP NA TRENING 40ZŁ

Przelana kwota nie podlega zwrotowi, przy ewentualnej rezygnacji uczestnika z treningu. Proszę o rozsądne rozważenie swojego uczestnictwa. Kwota w całości idzie na budowę kolejnych przeszkód i ulepszania toru przeszkodowego w Zielonej Górze. Płatność w dniu treningu/na miejscu 50 zł.

Czego możecie spodziewać się na treningu :

- treningu biegowego
- teorii i praktyki pokonywania przeszkód (ściana, lina, czołganie, dźwigania worków z piaskiem/opon, rzut oszczepem, multiring, low rig itd.)
- sportowej rywalizacji

Każdy z was otrzyma wyjątkową BEZCENNĄ porcję wiedzy przeszkodowej.

TRENING PRZEPROWADZĄ DLA WAS :

Mateusz Karczmarski ( Algraf Race Team )

Rafał Kasza - Obstacle Racer
Czołowy zawodnik biegów z przeszkodami w Polsce i Europie, Ambasador marki Reebok

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.

13.12.2018 (czwartek) zostanie podana listy osób (w wydarzeniu), które opłaciły swoje uczestnictwo, co jest równoznaczne z udziałem w treningu.

Za wyjątkowym projektem plakatu stoi Kawka Project, dziękujemy za wsparcie.

Do zobaczenia na arenie zmagań!

2018-12-09

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-12-09 21:04:54

Morsowanie - przezwyciężamy kolejne słabości

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Sport i rekreacja

Miejsce: Dzika Ochla, ul. Botaniczna
Czas: 2018-12-16 10:50:38 2018-12-16 11:50:38
Link: https://www.facebook.com/events/188612292092790/

W niedzielę 16 grudnia zbieramy się na Dzikiej Ochli i łamiemy kolejne bariery! Po co? Jeśli trenujesz sumiennie, na każdym treningu zapewne starasz się być lepsza, pokonujesz słabości, udowodniasz sobie, że MOŻESZ - możesz robić rzeczy, które jeszcze niedawno wydawały się niemożliwe. Wejście do wody będzie tylko kolejnym małym zwycięstwem nad sobą ;) 

Inne plusy płynące z morsowania:
- Zwiększenie odporności organizmu.
- Zahartowanie ciała.
- Poprawa wydolności układu sercowo-naczyniowego.
- Poprawa krążenia, lepsze ukrwienie skóry.
- Szybsza regeneracja i odżywienie organizmu.
- Pomoc przy chorobach dermatologicznych i alergicznych.
- Zmniejszenie cellulitu.
- Pomoc w chorobach stawów.
- Pożegnanie się z byciem zmarzluchem.
- Redukcja stanu zapalnego w chorobach autoimmunologicznych np. hashimoto 


Osobiście przygodę z morsowaniem rozpoczęłam pod koniec sezonu 2 lata temu. Efekty oczywiście nie pojawiły się od razu, ale po czasie zauważyłam poprawę większości ww parametrów. 

Co zabrać?
- strój kąpielowy (już na sobie)
- klapki/ sandały/ skarpety neoprenowe (japonki odpadają)
- czapka, rękawiczki
- luźne ubrania na przebranie
- ręcznik
- buty do rozgrzewki, które mogą się pobrudzić np. błotem
- herbata w termosie
- pozytywne nastawienie

11:50 - Dzika Ochla - zbieramy się pod wiatą

Do zobaczenia ! 

PS. Nie szukaj miliona wymówek, nie wynajduj "ALE", to tylko zimna woda i nic więcej ;)

2018-12-09

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-12-09 21:29:49

Święta w Winnicy

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Kultura i sztuka

Miejsce: Lubuskie Centrum Winiarstwa, ul. Winiarska 1, 66-003 Zabór
Czas: 2018-12-16 11:00:37 2018-12-16 15:00:37
Link: https://www.facebook.com/events/213223529594432/

Zapraszamy na ostatnie w tym roku wydarzenie w Lubuskim Centrum Winiarstwa. Przed nami spotkanie w świątecznej atmosferze, które odbędzie się 16 grudnia, w godzinach 12.00-16.00. Na naszych gości czeka wiele atrakcji związanych z przygotowaniem świątecznych ozdób, śpiewaniem kolęd, wspólnym ubieraniem choinki i oczywiście lubuskim winiarstwem.

2018-12-10

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-12-10 20:30:01

Calineczka - premiera

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Dla dzieci i rodziców

Miejsce: Zaułek Artystów Krzywy Komin, ul. Fabryczna 13b
Czas: 2018-12-16 15:00:55 2018-12-16 16:00:55
Link: https://www.facebook.com/events/338109537019853/

Spektakl dla dzieci w różnym wieku. Konwencja mieszana, troje aktorów i bogata scenografia. WSTĘP WOLNY!

2018-12-12

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-12-12 22:46:01

Karaoke w Gębie 2

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Imprezy i rozrywka

Miejsce: Klub Gęba, al. Wojska Polskiego 65
Czas: 2018-12-16 20:00:57
Link: https://www.facebook.com/events/457915721405211/

KARAOKE! 🎤

Bo kto nie lubi śpiewać?! 🎶🎙️
Jak śpiewa klasyk "każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi jak co komu wychodzi!" 😎
Tak bardzo popularna forma rozrywki zawita znowu do Gęby! 😍

Już 16 grudnia (niedziela) zawiśnie ekran, na którym wyświetlać będziemy na wasze życzenie największe hity jakie słyszał świat!

16.12.2018
21:00
Gęba

2018-12-10

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-12-10 08:33:06

Turniej Trójmagiczny - Moot Court

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Edukacja i rozwój

Miejsce: ELSA Zielona Góra, Plac Słowiański 9
Czas: 2018-12-17 14:00:49 2018-12-17 15:30:49
Link: https://www.facebook.com/events/1942630245806824/

#LUMOS 💡

ELSA Zielona Góra ma przyjemność zaprosić Was na I edycję lokalnego, magicznego konkursu Moot Court! ⚖️

Symulacja rozprawy rodem z Wizengamotu podzielona będzie na trzy części. W pierwszej części drużyny Gryffindor i Slytherin, czyli oskarżyciele i obrońcy, pracować będą nad fikcyjnym kazusem, który dotyczyć będzie usiłowania brutalnego zabójstwa! Nie trudno się domyślić, co się wydarzyło- Malfoy próbował użyć zaklęcia Avada Kedavra na Harrym! 😱 W drugiej części uczestnicy turnieju będą przekonywać wypowiedzią ustną do swoich racji Nauczyciela Obrony Przed Czarną Magią, Nauczyciela Zaklęć i Uroków oraz samego Dyrektora Hogwartu! 🎓Trzecia część, czyli rebuttal, to odpowiedź na stanowisko przeciwników. Nasze Jury wybierze najlepszą drużynę, dla której przewidziane są nagrody rzeczowe oraz Puchar Domu! 🏆

Nie bądź mugol, weź udział w turnieju! 🧙🏼‍ Zapisy ruszają już dziś!

Regulamin konkursu: https://bit.ly/2BYJgTV

#NOX 🌚

2018-12-13

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-12-13 09:07:59

The best of Ennio Morricone / Zielona Góra / 17 grudnia 2018

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Imprezy i rozrywka

Miejsce: Centrum Rekreacyjno-Sportowe, ul. Sulechowska 41
Czas: 2018-12-17 18:00:53
Link: https://www.facebook.com/events/571335896657760/

Zielona Góra stanie się centrum muzyki filmowej. A to za sprawą Ennio Morricone, któremu hołd odda blisko 100 osobowa orkiestra i chór. Usłyszymy największe hity ze świata kinematografii. 

Bilety do nabycia:
abilet.pl/impreza/the-best-of-ennio-morricone-4926
www.kupbilecik.pl/impreza-30127-the.best.of.ennio.morricone.zielona.gora.html
www.ebilet.pl/klasyka/muzyka-filmowa/the-best-of-ennio-morricone/
ABILET.PL ul. Zamkowa 7/4a 
MUZ-ART al. Niepodległości 12 
Sieć Salonów EMPiK

The best of Ennio Morricone 
17 grudnia 2018 r., godz. 19.00 / Hala CRS w Zielonej Górze

2018-11-05

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-11-05 21:38:30

Analiza Brooks Singnature w RunPlanet

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Zdrowie i uroda

Miejsce: sklep dla biegaczy RunPlanet, ul. Lisowskiego 9
Czas: 2018-12-18 09:30:21 2018-12-18 17:00:21
Link: https://www.facebook.com/events/306659986855677/

Zapraszamy Was na ciekawe testy. Jeśli jesteście ciekawi nowych badań nad biomechaniką warto sprawdzić! Sami już spróbowaliśmy i rzeczywiście krzywa odbicia w butach nastawionych na szybkość była o wiele większa niż w pozostałych modelach! Na podstawie analizy kroku biegowego oceniamy naturalny ruch ciała podczas biegania, a następnie dajemy biegaczom możliwość wyboru. W jaki sposób chcą doświadczać biegu: ma być miękko, sprężyście, elastycznie czy szybko? Proces analizy trwa ok 30 min, wykorzystujemy tu specjalną aplikację oraz sprzęt pomiarowy. W skrócie: kamera, czujniki, testy w różnych butach. 
Badanie nic nie kosztuje, jest to nowa filozofia, którą wprowadza marka Brooks i chce się z Wami podzielić swoimi najnowszymi badaniami technicznymi.
Każdy po analizie otrzyma kartę z informacją jaki model pasuje najlepiej. 
Dajcie znać w komentarzach o której godzinie pasuje Wam do nas przyjść, bo musimy ustalić grafik :)
A po analizie zapraszamy Was na wspólny trening z testowaniem modeli: Launch 5, Adrenaline 18 oraz Levitate 2. Trening poprowadzi Marek Jaroszewski - zdobywca I miejsca w maratonie w Houston (USA) z czasem 2:18:50. Ma sporą wiedzę, więc pytajcie o co chcecie :) Trening odbędzie się po godzinie 18:00. Start spod naszego sklepu - w sklepie możecie zostawić buty w których przybiegniecie, a na trening założyć testowe. Podajcie tylko w komentarzach swoje rozmiary, abyśmy mogli zabezpieczyć odpowiednią ilość butów. Zapraszamy zielonogórskie grupy biegowe do wspólnego treningu! 
Brooks Running Karola Michalczak ZGZB.pl

2018-12-09

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-12-09 20:35:39

Turniej świąteczny F I F A 19

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Imprezy i rozrywka

Miejsce: Mediateka Góra Mediów, al. Wojska Polskiego 9
Czas: 2018-12-18 15:00:52 2018-12-18 18:00:52
Link: https://www.facebook.com/events/298598100989025/

Zapraszamy już 18 grudnia (wtorek), o godz. 16.00 do mediateki na świąteczny turniej najnowszej odsłony FIFY.
Czekamy na Was w mediatece po wcześniejszych zapisach!

Zapisać możecie się, podając swoje imię i nazwisko w komentarzu tego wydarzenia lub dzwoniąc pod numer tel. 45-32-615
(uwaga! ilość miejsc ograniczona - 16)

Tym razem gramy reprezentacjami krajów, których spis poznacie w dniu turnieju ;) 

Wstęp wolny!
Zapraszamy!

2018-12-09

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-12-09 21:25:52

Kabarety Nieroby - wieczór V - "Lepiej niż Dobrze"

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Imprezy i rozrywka

Miejsce: Kawon, ul. Zamkowa 5
Czas: 2018-12-18 19:00:06
Link: https://abilet.pl/impreza/kabarety-nieroby-lepiej-niz-dobrze-5037

Jak co miesiąc  Kawon zmienia się w idealne miejsce dla kabaretu. Kabaretu, w którym jest miejsce na piosenkę, monolog i inteligentny żart.
Jak co miesiąc " Kabarety Nieroby"!
Jak co miesiąc w kolejnej odsłonie. Tym razem artyści Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego pod lupę wezmą hasało "lepiej niz dobrze". Co z tego wyniknie?
nie ma co zdradzać, ale jedno jest pewne- około 2 godziny dobrej zabawy w dobrym towarzystwie.
Zapraszamy!

2018-11-24

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-11-24 19:48:07

Pokaz rzeźbienia w lodzie

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Inne

Miejsce: przy Ratuszu
Czas: 2018-12-19 14:00:04 2018-12-19 17:00:04
Link: http://www.zielona-gora.pl/PL/971/7138/Pokaz_rzezbienia_w_lodzie/#

Zapraszamy na niesamowity pokaz rzeźbienia w lodzie piłą łańcuchową w Zielonej Górze. Z dużej bryły lodowej powstanie artystyczne dzieło – Mikołaj siedzący na ławeczce, które stworzy Robert Burkat z Ice Team – współorganizator POZNAN ICE FESTIVAL. Ostatnie szlify na rzeźbie wykona Janusz Kubicki Prezydent Miasta Zielona Góra.

Na ten efektowny pokaz zapraszamy już w najbliższą środę, tj. 19 grudnia od godziny 15:00 do 18:00 przy zielonogórskim Ratuszu. Dla najmłodszych mamy dodatkową lodową niespodziankę. Przygotowaliśmy 25 małych bryłek lodowych, z których będziecie mogli stworzyć własne mini rzeźby.
 
Wydarzenie jest organizowane w ramach tegorocznego Jarmarku Bożonarodzeniowego w Zielonej Górze. Zaprasza Prezydent Miasta Zielona Góra, Zielonogórski Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie Moje Miasto.

2018-12-12

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-12-12 22:52:15

Nirvana Tribute Show 19/12 Zielona Gora Kawon

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Imprezy i rozrywka

Miejsce: Kawon Piwnica Artystyczna, ul. Zamkowa 5
Czas: 2018-12-19 19:00:10 2018-12-19 22:00:10
Link: https://www.facebook.com/events/1091557187687221/

Come as you are!

Rozciągnięte flanelowe koszule, zdeptane trampki, zachrypnięte głosy,
zmierzwione fryzury, przestesterowane gitary, depresyjne piosenki.
Zapraszamy Was na koncert-hołd złożony Nirvanie i Curtowi Kobainowi,
najważniejszym spośród grungowej "wielkiej czwórki z Seattle". Zagrają dla
nas M.Others z Ukrainy, wielcy
fani twórczości Kurta, Krista i Dave'a, którzy sami pozbawieni możliwości
zobaczenia ich na scenie, postanowili dać innym możliwość przeżycia
namiastki "emocji tamtych koncertów". Jak sami piszą:
"Zabrzmią twoje ulubione kawałki, które będziesz śpiewał razem z nami, bo
na pewno znasz je na pamięć. To więcej niż zwyczajny występ – to gra
emocji, które chcesz dzielić z najbliższymi. To prawdziwa nirwana!"

2018-12-09

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-12-09 21:06:46

Portalizacja Przestrzeni # Hi, High Love in Green Mountain!

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Edukacja i rozwój

Miejsce: Tkalnia, ul. Fabryczna 13a
Czas: 2018-12-19 19:00:33 2018-12-19 19:30:33
Link: https://www.facebook.com/events/1008329956043588/permalink/1008595996016984/

Portalizacja przestrzeni - 
to wiara w Moc kreacji sobą (a więc tworzenie zawsze czegoś nowego, unikalnego, niepowtarzalnego). To transformacja tego, w co wierzysz, że może się przez Ciebie transformować. To Moc wyrażania siebie w sposób intuicyjny, spontaniczny, bez balastów, ograniczeń oraz bez pośpiechu i oczekiwań co będzie.

Tunel (portal) - początek i koniec (wieczność), czas i przestrzeń. Łączność pomiędzy przynajmniej dwoma obszarami Wszechświata, lub most pomiędzy Nieskończonością Wszechświatów.

Cyrkiel - dwa końce lub dwa początki. A może początek i koniec;p W każdym bądź razie - Trzymasz go w swoich rękach (a więc Nieskończoność jest teraz Twoja). Potrzebna jeszcze intencja (a więc Twoja chęć zmiany lub stworzenia czegoś) i kolor - farba. Nastrój (krajobraz) - zabarwienie emocjonalne. Tworzysz krąg. - jak chcesz i w którą stronę się podoba.
TERAZ - to jest relacja z własnym nastrojem. Twoje odważne oddanie się nieznanej przygodzie. Twoja relacja z Tobą i Tym PORTALEM przed Tobą (Krajobrazem, Drogą), które sam projektujesz. Tutaj - Twoje odczucia - Ty.

W najprostszy sposób tworzysz po swojemu i wiesz, że to nie podlega i nigdy nie będzie żadnej ocenie. Jesteś sobą. Jesteś Wolnością Tworzenia w Nieskończoności i zarazem tą samą Nieskończonością :) To proste i trudne jak KRĄG:) paradoks - Ten Świat, który na nowo zmieniamy w WOLNOŚĆ! Bo wiemy, że jesteśmy nosicielami ŚWIATŁA z CAŁĄ GAMĄ KOLORÓW!

Geometria, Spontan i Zabawa. Radość tworzenia. Bycie Miłością. Człowiek ♥

Jesteś - Kim Jesteś ?
z MUZYKĄ pozdrawiam Was Wszystkich. #AMA

* Wszystkie słowa prawie mocno ograniczone)) To coś więcej 🤗✨🙌


Ania, dusza z pasją zaprasza....:)

2018-12-14

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-12-14 19:39:03

Ula i Patryk improwizują w Tkalni

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Imprezy i rozrywka

Miejsce: Tkalnia, ul. Fabryczna 13a
Czas: 2018-12-19 19:30:04 2018-12-19 21:00:04
Link: https://www.facebook.com/events/1922417964479193/

Ula i Patryk improwizują ostatni raz w tym roku. Zapraszamy Państwa na przedświąteczny występ, który wprowadzi nas w nastrój bycia razem.

A co się wydarzy? Nie wiemy! Cały spektakl będzie wymyślony tu i teraz, bez scenariusza.
19.12.2018r.
20:30
Tkalnia (na tym samym podwórku co Piekarnia Cichej Kobiety)
Wstęp:
10 zł normalny
7 zł ulgowy (ulga dotyczy uczniów i studentów za okazaniem legitymacji)

Zapraszamy serdecznie!

2018-12-09

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-12-09 19:19:05

Dobrze Wiedzieć - konsultacje marketingowe przy kawie

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Biznes i przedsiębiorczość

Miejsce: Reprezentuj.com, ul. Wiejska 4
Czas: 2018-12-20 09:00:05 2018-12-20 14:00:05
Link: https://www.facebook.com/events/334583237329711/

Cześć!
Jesteśmy Reprezentuj.com i chcemy pomóc w promocji twojej firmy.
Dlatego startujemy z projektem comiesięcznych darmowych konsultacji marketingowych.

Przed nami druga edycja wydarzenia. Zobacz jak było na pierwszej: https://reprezentuj.com/newsy/konsultacje-marketingowe/

Inicjatywa jest przeznaczona dla każdego, kto chce zacząć, rozwinąć lub sprawdzić swoje działania marketingowe.

Podczas spotkania:
✔ będziemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem w kreowaniu wizerunku marki,
✔ dokładnie przeanalizujemy Twoje działania, konkurencję i możliwości jakie oferuje Twoja branża,
✔ wskażemy Ci kierunki rozwoju krok po kroku,
✔ podpowiemy, jak komunikować się z potencjalnymi klientami.

Wszystko w takiej formie, byś po spotkaniu mógł samodzielnie zacząć wdrażać zmiany.

👉 Zastanawiasz się nad startem biznesu?
Podpowiemy w jakiej kolejności warto zaplanować działania marketingowe, z jakich narzędzi korzystać, jaki budżet przeznaczyć na promocję, a przede wszystkim jak zacząć, by nie zginąć w gąszczu konkurencji.

👉 Prowadzisz już firmę, ale chcesz wejść poziom wyżej?
Przeanalizujemy Twoje działania, wyciągniemy wnioski, podpowiemy kierunki rozwoju strategii marketingowej o największym potencjale. Dobierzemy też narzędzia, które pomogą w analizie działań.

👉 Twoje działania marketingowe są na najwyższym poziomie?
I tak nas odwiedź. Chętnie poznamy Twoje praktyki - może my nauczymy się czegoś od Ciebie.

Konsultację są całkowicie darmowe i bez zobowiązań.
Zgłoszenia przyjmujemy poprzez nasz brief: www.brief.reprezentuj.com
Wypełnij go uważnie - tak, byśmy mogli jak najlepiej zrozumieć Twoją firmę i podczas konsultacji maksymalnie pomóc.

Skontaktujemy się z każdą osobą i umówimy się indywidualne na konkretną godzinę. 

Zaprasza Natalia, Pati, Robert, Bartek, Iwo.
20 grudnia, ul. Wiejska 4.

Nasze marketingowe przygody przedstawiamy w programie na YouTubie: https://bit.ly/2PlfKAh

2018-11-24

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-11-24 14:57:37

Zielona Góra - Świąteczna ciężarówka Coca-Cola!

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Inne

Miejsce: Plac Bohaterów Westerplatte
Czas: 2018-12-20 15:00:58 2018-12-20 19:00:58
Link: https://www.facebook.com/events/192032248347726/

Świąteczna ciężarówka Coca-Cola odwiedzi Zieloną Górę! 
Zapraszamy w czwartek 20 grudnia w godzinach 16:00 – 20:00 na Plac Bohaterów Westerplatte! 

Na miejscu czekać na Was będą:
- Świąteczna ciężarówka Coca-Cola
- Personalizacja puszek Coca-Cola Zero Cukru
- Pokój Świętego Mikołaja
- Wirtualna przejażdżka saniami Świętego Mikołaja
- Gry, zabawy i konkursy z nagrodami

Do zobaczenia!

#jakMikołaj
www.ciezarowkicocacola.pl

2018-11-16

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-11-16 11:48:57

Jarmark Bożonarodzeniowy w Ochli

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Inne

Miejsce: Muzeum Etnograficzne, ul. Ochla - Muzealna 5
Czas: 2018-12-21 08:00:15 2018-12-23 14:00:15
Link: https://www.facebook.com/events/349642968926297/

Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze i Twój Zielony Targ zapraszają na trzydniowy Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbędzie się na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli. Na miejscu spotkacie aż kilkudziesięciu regionalnych producentów i rękodzielników! 

Stoły będą uginać się od tradycyjnych wyrobów: m.in. naturalnych wędlin, pysznych serów, pachnących chlebów na zakwasie, różnorodnych przetworów i domowych ciast. Zaprezentują się lokalne winnice, które rozgrzeją nas swoimi aromatycznymi grzańcami i zaproponują ciekawe prezenty. Na miejscu będzie można kupić choinkę prosto ze szkółki, stroiki, opłatki i karpie, a potem odpocząć przy gorącym posiłku. Wśród pięknego rękodzieła na pewno znajdziecie coś oryginalnego na prezent dla bliskich, a także coś do udekorowania wigilijnego stołu.

Poza tym: będą warsztaty dla dzieci, wspólne ubieranie choinki oraz darmowa świąteczna Fotobudka ze specjalnym, tajemniczym gościem... Wiemy, że przed świętami czasu zawsze za mało, więc na miejscu bezpłatnie zapakujemy prezenty kupione przez Was na Jarmarku. 

To nie wszystko... Dołączajcie do wydarzenia, tutaj będziemy Was na bieżąco informować o tym, co będzie się działo w trakcie tych trzech dni i o tym, jacy dokładnie wystawcy pojawią się na jarmarku. 

Cały jarmark odbędzie się na terenie Zagrody Kamiennej (przy głównej drodze), w piątek, sobotę i niedzielę przed samymi świętami! 

ZAPRASZAJĄ:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego i Twój Zielony Targ

Projekt jest finansowany ze środków Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

2018-12-06

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-12-06 16:47:41

Świąteczne otulenie dźwiękiem z medytacją - Zielona Góra

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Sport i rekreacja

Miejsce: joganova, ul.Sikorskiego 4
Czas: 2018-12-22 17:00:28 2018-12-22 18:45:28
Link: https://www.facebook.com/events/2209043575977846/

Zapraszam Cię na Świąteczno-Pełniową sesję Otulenia dwiękiem z medytacją ♥ 

Przesilenie zimowe, Pełnia w Raku, Święta - intensywność, że hej !

Zatrzymaj się, znajdź dla siebie ukojenie, daj się otulić i pozwól sobie na relaks. To będzie przede wszystkim czas zatrzymania, zobaczenia gdzie jesteś, poczucia co jest w Tobie i spotkania drugiego człowieka !!!

O czym są te momenty:
Przesilenie zimowe (21.12. o 23.24) - czas "odradzania się Słońca", najkrótszy dzień oraz najdłuższa noc w roku. Początek astronomicznej zimy. Większość doby trwa wówczas noc, czyli czas odpoczynku i regeneracji. Słowianie spędzali ten czas na odpoczynku od pracy, odwiedzali się, jedli, pili, obdarowywali się prezentami, śpiewali i wróżyli sobie, co przyniesie nadchodzący nowy rok. To był moment radości i odrodzonej nadziei, bowiem światło zwyciężało nad ciemnością, zwiastując coraz więcej słońca niebawem. 

Pełnia w Raku (22.12. o 18:48) - uwalnianie emocji, zwłaszcza związanych z poczuciem braku miłości i opieki, przyjmowanie odpowiedzialności za swoje życie, praca z Wewnętrzną Rodziną, uwalnianie od ograniczających wpływów rodziców.

Świąt Bożego Narodzenia (24.12.) - każdy z nas nadaje temu osobiste znaczenie, na pewno jednak jest to symbol narodzin, czas przypominający o wyciąganiu ręki do drugiego człowieka w geście pojednania i pomocy, płynących z głębi serca, przepełnionych dobrocią i miłością. 

Magia dźwięku, pierwotnych wibracji, częstotliwości natury i świata - harmonizuje i koi, naturalnie wspomaga organizm i psychikę w powrocie do stanu równowagi.

Głównymi prowadzącymi w tym spotkaniu będą gongi i misy himalajskie. Instrumenty liczące kilka wieków, wykonane według specjalnej technologii, odlewane i wykuwane wiele godzin do uzyskania najwyższej jakości właściwości terapeutycznych. Zanurzenie się w wibracji gongów i mis może wyzwolić od stresu, uspokoić lub pobudzić - w zależności od tego z czym przychodzisz, ukoić zmęczone nerwy, odblokować przepływ energii w ciele poprzez odblokowanie kanałów, którymi przepływa.
Gongom i misom towarzyszyć będą inne instrumenty, tj. bęben oceaniczny, kij deszczowy, sansula, kalimba, tank drum, grzechotki, dzwoneczki Zaphir, tingsza, oraz ja :)

Korzyści z sesji zanurzenia w dźwiękach:

> działa harmonizująco
> likwiduje napięcia 
> stabilizuje pracę układu nerwowego
> reguluje gospodarkę wodną organimu
> oczyszcza uaktywniając wydalanie toksyn z organizmu
> pobudza krążenie płynów ustrojowych = poprawia ukrwienie tkanek
> przyspiesza procesy gojenia ran, czy np. zrastania kości.
> wzmacnia siły witalne
> synchronizuje pracę naszych półkul mózgowych w zakresie częstotliwości alfa a przy dłuższym słuchaniu – theta
> neutralizuje skutki nagromadzonego stresu 
> poprzez wejście w stan głębokiego relaksu i odprężenie, pomaga na powrót połączyć się z intuicją, a co za tym idzie uruchomić proces zmian w życiu, podjąć ważne decyzje, otworzyć się na coś nowego
> jest to przede wszystkim czas tylko dla Ciebie, na relaks i odprężenie oraz przyjemność płynącą z dźwięków świata :)

Przeciwwskazania:
- wszczepiony rozrusznik serca
- sztuczne zastawki serca
- osoby po przeszczepach narządów

Zalecana konsultacja ze swoim lekarzem w przypadku:
- epilepsji.

Ubierz się wygodnie, wibracjom najlepiej poddać się na leżąco.

GDZIE:
Szkoła jogi Joganova / ul.Sikorskiego 4 / Zielona Góra

KIEDY:
SOBOTA / 22.12.2018 r. / godz. 18:00-19:45 /

Sam koncert trwa około 1 h + 5-10 minut na umoszczenie się przed + 10-15 minut na "wylądowanie" po.

Tym razem w wydaniu świąteczno-pełniowym, koncert połączony będzie z medytacją - praktyką zatrzymania, uważności i spotkania z drugim człowiekiem.

CENA:
35 zł /os.

Na wydarzenie obowiązują zapisy:
Magdalena - 605 578 893, m.pytkowska@op.p

GRAJĄCA:
Magdalena Pytkowska - Jestem…. No właśnie :) Kim jestem… Na dziś czuję, że docieranie do sedna to przygoda na całe życie. Być może nie jedno. :) A żyjąc w tym życiu odkrywam, eksploruję, doświadczam, tańczę, śpiewam, gram, zmieniam się, uczę poprzez relacje, joguję, gotuję, i wiele innych zwyczajnych rzeczy robię na co dzień. Na ten moment na mojej drodze zajmuję się towarzyszeniem ludziom w pokonywaniu barier na drodze ich wzrastania, poprzez psychoterapię tańcem i ruchem, oraz wykorzystanie mocy wibracji i dźwięków. Uczyłam się i doświadczałam również terapii Gestalt. Uczestniczyłam w wielu warsztatach i szkoleniach z obszarów pracy z ciałem, ruchem, głosem, twórczą ekspresją emocji. W obszarze moich aktywności jest praca terapeutyczna, indywidualna i grupowa, organizuję i prowadzę również warsztaty rozwojowe oraz kręgi kobiet. W kontakcie z drugim człowiekiem kieruję się holistycznym ujęciem człowieka, jako Istoty fizycznej, emocjonalnej oraz duchowej. Uwielbiam naturę, wieś, kocham być blisko ziemi, drzew, w lesie. Z zaciekawieniem obserwuję życie, wciąż ucząc się uważnie w nim uczestniczyć, słyszeć, widzieć, być obecną, doświadczać chwilę po chwili, czując, przeżywając, prawdziwie. 
Odkąd moja Dusza obudziła się do śpiewu, kreacji muzyki i tańca, już nie chce przestać, to mnie niesie w świat i w życie. 

Zaufaj, że naturalne dźwięki spotkają się z tym co potrzebuje harmonii w Tobie i że wydarzy się tylko to, na co jesteś gotowa/y.

CZEKAM NA CIEBIE ♥

2018-12-09

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-12-09 16:00:53

Hardcore Pasterka 2018 / Zielona Góra

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Imprezy i rozrywka

Miejsce: Obiekt, ul. Kazimierza Wielkiego 21
Czas: 2018-12-24 22:59:43
Link: https://www.facebook.com/events/342082429945074/

◥ MACHINE OF DEATH PRESENTS ◤
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Jedyna rzecz na którą cieszę się w te święta 
i jedyny lokal otwarty w wigilijny wieczór ...

HARDCORE PASTERKA musi być !!!!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🎵 HardcorE 🥁 Drum'N'basS 🥁 CrossbreeD 🎵

⭐ Psychopath 🌲 BAD MACIO 🌲 Mr.Histeria ⭐
🎅 special VJ and HARDCORE mix all night 🎅 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

⛄ START 23:59 ❄ 24 GRUDNIA ❄ O B I E K T ⛄
🌛 Wjazd : Lista FB 10 PLN / Pozostali 20 PLN 🌜

🎁

2018-12-09

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-12-09 21:40:10

Koncert Chango

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Imprezy i rozrywka

Miejsce: Tkalnia, ul. Fabryczna 13a
Czas: 2018-12-28 19:00:45 2018-12-28 22:00:45
Link: https://www.facebook.com/events/283224208926207/

CHANGO to czwórka szczecińskich muzyków znanych z występów na największych scenach w kraju i poza jego granicami. Lata doświadczeń zdobytych w wielu zespołach (Łona Webber & The Pimps, Jan Gałach Band, UKEJE, Big Fat Mama) owocują niezwykle przemyślanym i dopracowanym w najmniejszych szczegółach debiutanckim albumem zatytułowanym „MONO vs. STEREO” (wydawca: BIG FLOW, dystrybucja Dobrzewiesz Nagrania / Warner Music Poland). 16go kwietnia podczas Record Store Day odbyła się premiera płyty na vinylu.

CHANGO ft. Anthimos Apostolis: https://youtu.be/Rq4bucDkwTo
Klip: https://youtu.be/n5Ee0jjpBV4?list=PL1Lm9olWSvpgy1i8vmWipgaXURsSvyb5R
O zespole i płycie: https://www.youtube.com/watch?v=d_f8b2dSf6A
CHANGO ft. Budyń: https://youtu.be/uDm8o-KeeZk

Skład:
Szymon Drabkowski - gitara
Maciek Kałka - gitara basowa
Borys Sawaszkiewicz - instrumenty klawiszowe
Tomasz Nawrocki - perkusja

Muzycy CHANGO osobno jak i razem występowali między innymi na:

- Trasa koncertowa UK 2017 (Birmingham, Warrington, Edinburgh, London)
- Woodstock Festival 2014, 2013, 2009 [PL]
- Memphis International Blues Festival 2014 [USA]
- Rawa Blues Festival 2007, 2013 [PL]
- Heineken OPEN'ER Festival 2012 [PL]
- International Hip Hop Kemp Festival 2012 [CZ]
- Lviv Jazz Festival 2011 [UA]
- Fringe Festival 2011 [GB]
- Coke Live Music Festival 2011 [PL]
- Montreux Jazz Festival 2010 [CH]

Kwartet miał ostatnio okazję występować u boku Apostolisa Anthimosa (SBB), Mikołaja Trzaski (Miłość, Łoskot, Shofar), oraz zagrali wspólny koncert z Jackiem "Budyniem" Szymkiewiczem (Pogodno, Babu Król). Wielokrotnie współpracowali także z Markiem Kazaną.

2018-11-30

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-11-30 14:22:01

Dagmara Korona - Koncert relaksacyjny

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Kultura i sztuka

Miejsce: Tkalnia, ul. Fabryczna 13a
Czas: 2018-12-29 17:00:31 2018-12-29 18:30:31
Link: https://www.facebook.com/events/719194138467920/

Zapraszam Cię na muzyczną podróż do najcudowniejszego miejsca - w głąb siebie. W skupieniu i atmosferze relaksu wspólnie wybierzemy się w muzyczną podróż ze śpiewem intuicyjnym, gongiem i misami tybetańskimi, bębnem szamańskim oraz innymi instrumentami etnicznymi. Równie ważnym elementem koncertu są mantry, które śpiewam najczęściej w sanskrycie czyli prastarym, przepięknym, staroindyjskim języku. 
Przyjdź, jeśli poczujesz wołanie serca i daj się ponieść dźwiękom i wibracjom moich instrumentów.
Relaksacji najlepiej jest doświadczać w pozycji leżącej. Proszę ubrać się wygodnie, można przybyć z własna matą, ulubionym pledem, kocem a nawet poduszką. Czas trwania koncertu ok. 60 min.
Dagmara Korona - pedagog, animatorka kultury, wokalistka od wielu lat związana z nurtem piosenki tzw. Krainy Łagodności, zafascynowana terapią dźwiękiem, poszukująca nowej formy pracy z muzyką i intuicją.
Bilety w cenie 30 złotych. Prosimy o wcześniejszą rezerwację. Istnieje możliwość zamówienia ładnego zaproszenia na koncert w prezencie np. bożonarodzeniowym.

Podłoga to piękne stare deski a na nich dywany, jednak prosimy o zabranie ze sobą maty lub koca

Dagmara Korona, tel. 794 352 264, dagmarakorona@yahoo.com

Koncert odbędzie się w nowo otwartym miejscu na piętrze w Tkalni, zapraszamy :)

2018-11-19

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-11-19 22:00:48

Kolacja Sylwestrowa

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Inne

Miejsce: Ohy-Ahy, ul. Kościelna 2
Czas: 2018-12-31 18:00:00
Link: https://www.facebook.com/events/293460604835345/

Menu 

Brioche i foie gras parfait
Konfitura z owoców leśnych, sałata fryzyjska, lardon.

Ceviche z okonia morskiego
Palony batat, awokado, leche de tigre, kolendra, czarna ikra.

Bisque z langustyny z nutą tajską
Langustyna, trawa cytrynowa , imbir , mleko kokosowe, kolendra.

Filet mignon, sezonowana polędwica sos bernaise
Puree z ziemniaka z czarnym czosnkiem, szparagi.

Mus z marakuji i białej czekolady
Brownie, orzech laskowy.

150,-osoba 
Zapraszamy

2018-11-27

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-11-27 20:00:12

Sylwester 2019 w rytmie Cancan z kuchnią francuską

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Imprezy i rozrywka

Miejsce: For-Rest, ul Głogowska 4a
Czas: 2018-12-31 18:30:28
Link: https://www.facebook.com/events/749918478703036/

Przywitajmy wspólnie Nowy Rok!

Sylwester w rytmie francuskiego CanCan! 
Przenieś się do świata kabaretu, operetek, akrobatycznych figur tanecznych i teatralnych strojów!

Zapraszamy na niezapomnianą zabawę sylwestrową we francuskim stylu :)

Zapewniamy moc atrakcji:
pokazy taneczne i zabawy z grupą artystyczną, ściankę fotograficzną, DJ'a-prezentera muzycznego, wyśmienite menu w stylu francuskim, sztuczne ognie, konkursy i niespodzianki.

Cena:

680,00 zł do końca listopada, od grudnia 750,00 zł 

Temat przewodni: CanCan

Kulinarnie: Z kuchnią francuską

W cenie: wódka lub wino na parę, ciepła kolacja, bufet ciepły i zimny, toast o 24:00, fajerwerki o 24:00, pokazy taneczne i zabawy z grupą artystyczną, ścianka fotograficzna, DJ- prezenter muzyczny

Zapraszamy do kontaktu w sprawie sylwestra z panią Małgorzatą:
m.postel@for-rest 
tel. 604 100 457

MENU SYLWESTROWE:

🎉 Przystawka: 
Foie Gras – Pasztet z gęsich wątróbek serwowany na konfiturze z czerwonej porzeczki

🎉 Zupa: 
Francuska zupa cebulowa

🎉 Danie główne: 
Kaczka z rydzami serwowana na puree z selera z pieczonymi kasztanami

🎉 Deser: 
Vol-au-vent z orzechami, daktylami i kremem bezowym

🎉 Bufet ciepły: 
Kurczak w cytrynach / Perliczki duszone figami / Polędwica wieprzowa w cieście z grzybami / Małże w białym winie / Vol-au-vent ze szpinakiem i łososiem / Ratatouille – smażone warzywa w ziołach prowansalskich

🎉 Bufet zimny: 
Sałatka z krewetkami na cykorii / Ostrygi / Roladki z wędzonego łososia / Tartaletki z tuńczykiem i oliwkami / Wątróbka z kurczaka na rukoli z sosem wiśniowym / Tartaletki z łososia z kaparami / Paszteciki z orzechami pecan / Jajka przepiórcze z kawiorem / Szparagi zapiekane z szynką w cieście francuskim / Patera przekąsek: Muffinki z ciasta francuskiego z camembertem, oliwkami, szynką dojrzewającą * Ślimaki z łososiem wędzonym i wasabi * Grzanki z serem brie, szynką i żurawiną * Francuskie rogaliki z grzybami i serem kozim

🎉 Danie ciepłe po północy:
Pikantne ragout z dziczyzny z piklami

🎉 Napoje: 
Bezalkoholowe bezlimitu
Alkohol: 0,5l wódki bądź butelka wina na parę

Atrakcje:
⭐ Dj prosto z Warszawy
⭐ Pokaz artystyczny – CanCan wykonany przez profesjonalne tancerki 
⭐ Animacje 
⭐ Toast szampanem o 24:00 
⭐ Fajerwerki o 24:00

Przywitajmy wspólnie Nowy Rok! 🎈🎈🎈
Serdecznie zapraszamy do zapisów :D

Cena: do końca listopada 680,00zł, potem 750,00zł

Kontakt:
📧 m.postel@for-rest 
☎️ 604 100 457

2018-11-25

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-11-25 20:21:41

Sylwester 2018/2019

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Imprezy i rozrywka

Miejsce: X-Demon, ul. Kupiecka 63,
Czas: 2018-12-31 19:00:03
Link: https://www.facebook.com/events/260855241288163/

Najbardziej gorącą noc tego roku spędź z nami w Klubie X-Demon!
SYLWESTER 2018/2019
Start: 20.00
IMPREZA OTWARTA
Wstęp: 30 zł /os
Lampka szampana o północy
Rezerwacje boksu:
10zł/miejsce
STREFA VIP:
(Ograniczona liczba miejsc)
Bilet: 500 zł/para
0,7 wódki Absolut
Napoje bez ograniczeń
O północy lampka oryginalnego szampana
Bogaty szwedzki stół (zimne i ciepłe dania)
STREFY VIP na pozostałych salach:
⭐WHITE ROOM (sala biała) 
Loża: 300 zł + wejściówki (13 x 30 zł) = 690zł
✔️ Patera przekąsek
✔️ Prywatna kelnerka + ochroniarz
⭐BLACK ROOM (czarna sala)
Loża: 300 zł + wejściówki (13 x 30 zł ) = 690 zł
✔️ Patera przekąsek
✔️ Prywatna kelnerka + ochroniarz
⭐DARK ROOM (duża sala)
Loża: 300 zł + wejściówki (15 x 30 zł) = 750 zł
✔️ Patera przekąsek
✔️ Prywatna kelnerka
⭐BIG ROOM (duża sala)
Loża: 1000 zł 
✔️ Patera przekąsek
✔️ Prywatna kelnerka
✔️ Prywatny ochroniarz
✔️1x Finlandia, 8 x Red Bull
PRZEDSPRZEDAŻ biletów w biurze klubu (pon-pt, 8.00-15.00) oraz w kasie podczas trwania imprez.
Informacje: 797407888
REZERWACJE ONLINE: http://bit.ly/1RtF806

2018-12-05

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-12-05 09:25:00

Sylwester 2018 w Fabryce

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Imprezy i rozrywka

Miejsce: Fabryka, ul. Moniuszki 16
Czas: 2018-12-31 19:00:04
Link: https://www.facebook.com/events/1101368600039490/

Z ogromną przyjemnością zapraszamy na pierwszą Imprezę Sylwestrową organizowaną w Klubie Muzycznym Fabyka. Ta niezwykła noc zapowiada się w naszym klubie naprawdę wyjątkowo. W Sylwestrowy Wieczór proponujemy szampańską zabawę, pyszne dania, wystrzałowe drinki, profesjonalną obsługę, pokaz pirotechniczny, oryginalne niespodzianki oraz jedyną taką w regionie oprawę muzyczną, którą porwie do tańca Hrypa z Samowarem oraz Dj Tomek Osa Oszmiański! Jeśli chcecie bawić się w tę noc, jak nigdy dotąd, to bawcie się w Fabryce, bo taka oferta jest tylko u nas!

Powitaj z nami Nowy Rok 2019 i spędź niezapomniane chwile w szampańskim nastroju w Fabryce! W ramach oferty proponujemy prawdziwą kulinarną podróż do słonecznych Włoch oraz nasze polskie specjały: 

Menu zimny bufet
*Świeże i dojrzewające sery i wędliny w towarzystwie marynat (oliwki, suszone pomidory itp.) 
*Eleganckie kanapki bankietowe na pieczywie mieszanym z szynką gotowaną, szynką dojrzewającą, indykiem, salami, łososiem wędzonym, różnymi serami.
*Pasta fredda 3 kolory z tuńczykiem
*Pasta fredda wegetariana 
*Pasta fredda tradizionale z włoską szynką gotowaną, serem i pomidorkami koktajlowymi
*Ryżowa sałatka z owocami morza
*Mix sałat z sosem balsamico

Menu ciepły bufet
*Krem pomidorowy
*Zupa gularzowa po północy
*L`arrotolato al prosciutto rolada z 3 rodzaji mięsa pieczona w piwie
*Piersi kurczaka ze szpinakiem i serem
*Borsa con pera e formaggio – sakiewki z gruszką i serami
*Pulpety mięsne w soie pomidorowym
*Ravioli nadziewane kozim serem i suszonymi pomidorami
*Rybne pulpety w białym sosie
*Warzywne pulpety w zielonym sosie
*Pieczone ziemniaki z ziołami
*Frytki stekowe

Menu słodki stół
*Tiramisu
*Pannacotta
*Sernik
*Jabłecznik
*Ciasto czekoladowe
*Mix ciasteczek bankietowych 

Menu włoskie specjały
*Pizza
*Pasta
*Bruschetta

Menu polskie przysmaki
*Swojski chleb ze smalcem 
*Posla kiełbasa, kabanosy, wędliny, pasztety
*Pieczeń królewska
*Kiszone ogórki

Napoje:
Napoje bezalkoholowe bez limitu oraz wódka biała 0,5l + prosecco na stolik w cenie. Brak ograniczeń dot. wnoszenia alkoholu do lokalu podczas imprezy. Istnieje również możliwość zakupu dodatkowego alkoholu w barze klubu.

Szczegółowa informacje i rezerwacja miejsc pod nr tel.537200681. 
Sprzedaż biletów rusza od 02.11!
Zapraszamy ♥

#fabryka #zielonagora #sylwester #samowar #djosa #hrypa #osa#imprezasylwestrowa #sylwester2018 #moniuszki #klubmuzyczny#koncert #muzykalife #megaimpreza #gdzienasylwestra#gdziespedzicsylwestra

2018-11-25

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-11-25 20:19:14

Sylwester 2018 w Prywatce

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Imprezy i rozrywka

Miejsce: Prywatka, ul. Stary Rynek 2
Czas: 2018-12-31 19:00:04
Link: https://www.facebook.com/events/2439582822735195/

Kolejny niezapomniany SYLWESTROWY wieczór w Prywatce!!

W ten szczególny dzień żegnać będziemy 2018 i gromko witać KOLEJNY 2019 rok

Wieczór rozpoczynamy od godziny 20.00

W ofercie znajdziecie między innymi:

- -->Przystawkę 
- --->Danie główne
- ---->Szwedzki stół
- ----->Wiejski stół
- ------>Ciepły bufet
- ------->Słodki bufet

- %% WÓDKA i WINO BEZ LIMITU %%
- !! Napoje bezalkoholowe BEZ LIMITU !!

Szczegóły oferty już w krótce.

Rezerwacja miejsc pod numerem
570-920-622 lub 601-543-011
lub drogą mailową:
rezerwacje@prywatka-zielonagora.pl


Pierwsza pula biletów w cenie ## 209 zł od osoby ##

Zapraszamy do wspólnej zabawy

2018-11-29

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-11-29 20:53:11

Sylwester 2018 w Prywatce

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Imprezy i rozrywka

Miejsce: Prywatka, ul. Stary Rynek 2
Czas: 2018-12-31 19:00:28
Link: https://www.facebook.com/events/2439582822735195/

Kolejny niezapomniany SYLWESTROWY wieczór w Prywatce!!

W ten szczególny dzień żegnać będziemy 2018 i gromko witać KOLEJNY 2019 rok

Wieczór rozpoczynamy od godziny 20.00

W ofercie znajdziecie między innymi:

- -->Przystawkę 
- --->Danie główne
- ---->Szwedzki stół
- ----->Wiejski stół
- ------>Ciepły bufet
- ------->Słodki bufet

- %% WÓDKA i WINO BEZ LIMITU %%
- !! Napoje bezalkoholowe BEZ LIMITU !!

Szczegóły oferty już w krótce.

Rezerwacja miejsc pod numerem
570-920-622 lub 601-543-011
lub drogą mailową:
rezerwacje@prywatka-zielonagora.pl


Pierwsza pula biletów w cenie ## 209 zł od osoby ##

Zapraszamy do wspólnej zabawy

2018-12-09

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-12-09 20:58:24

Miejski Sylwester / Nowy Rok 2019 - Zielona Góra

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Imprezy i rozrywka

Miejsce: parking Centrum Biznesu
Czas: 2018-12-31 21:00:43
Link: https://www.facebook.com/events/320192365251702/

Prezydent Miasta Zielona Góra, Janusz Kubicki zaprasza na wspólne przywitanie Nowego Roku (31 grudnia, godz. 22.00 - 2.00, parking Centrum Biznesu). 

Sylwestrowa Dyskoteka Dorosłego Człowieka to pełne muzyki i zabawy wydarzenie, które poprowadzi DJ Bamse, a pokazami uświetnią: formacja taneczna Dance Alert i Awesomoe Show (teatr ognia).

Życzenia noworoczne podczas niepowtarzalnej oprawy pirotechnicznej złoży mieszkańcom Prezydent Miasta.

2018-12-09

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-12-09 21:02:11

Mecz impro AB OVO vs. Hrabi // Zielona Góra

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Imprezy i rozrywka

Miejsce: Aula Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Podgórna 50
Czas: 2019-01-07 19:00:50 2019-01-07 21:00:50
Link: https://www.facebook.com/events/356615178232463/

7 stycznia 2019 godz. 20:00
ZIELONA GÓRA, Aula Uniwersytetu Zielonogórskiego (ul. Podgórna 50)
Mecz impro AB OVO vs. Kabaret HRABI
-----------------------------------------------------------------------------

Dwa zespoły i dwa światy. Hrabi - od lat zakochany w kabarecie aktorskim, choć nie jest im obca improwizacja. AB OVO - aktorzy, którzy najbardziej cenią sobie energię, pochodzącą właśnie z improwizacji. To mistrzowie współpracy z widzami, zręczni i obdarzający ją miłością. Hrabi kocha równie mocno. Dobrali się właśnie według takiego klucza. Bo publiczność rozśmieszyć można tylko wtedy, gdy się ją nie tylko lubi, ale przede wszystkim miłuje.

Na jednej scenie, bez przygotowanych skeczów czy piosenek, dochodzi do zwarcia i maglowania, ale cel jest jeden – dobra zabawa.

Nie zobaczą Państwo niczego, co wiedzieli kiedyś, oraz niczego, co można znaleźć w Internecie. Wszystko wymyślone tu i teraz. Zapraszamy!

2018-12-09

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-12-09 19:33:53

V Turystyczny Rajd 4x4 dla WOŚP Zielona Góra

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Inne

Miejsce: okoliczne atrakcje terenowe
Czas: 2019-01-13 08:00:03 2019-01-13 19:00:03
Link: https://www.facebook.com/events/1863097487113838/

W finałową niedzielę 13-01-2019, w Zielonej Górze ruszy korowód pojazdów offroadowych wszelakiej maści! 
Będziemy się kierować ku najciekawszym atrakcjom terenowym w okolicach Zielonej Góry. 
Szykujcie się na doskonałą zabawę dla całych rodzin - nasi instruktorzy na pewno wyciągną Was z każdej opresji! 
W trakcie imprezy zbieramy do puszek WOŚP, wolontariusze pojawią się we wszystkich checkpointach. 

Wszystkie pojazdy muszą być zarejestrowane, posiadać ważne badanie techniczne oraz polisę OC. Są to podstawowe warunki dopuszczenia do imprezy i jako pierwsze będą sprawdzane w biurze rajdu.

Dopuszczamy wszystkie zarejestrowane pojazdy terenowe! 
4x4, 6x6, 4x4 o DMC pow. 3.5t!, motocykle, quady i wszelkiego rodzaju UTV i buggy! 
Nawet jeżeli masz pojazd gąsienicowy z "papierami" i odpowiednie uprawnienia - jedziesz z nami!

Zadbajcie aby w pojazdach nie było luźnych elementów, wszystkie światła i klakson działały, a na pokładzie zgodnie z wymaganiami kodeksu znalazły się takie drobiazgi jak trójkąt ostrzegawczy, gaśnica oraz apteczka. 
Pojazdy nie spełniające tych wymogów będą miały 15 minut na uzupełnienie braków. 
W samochodach poza kierowcą i pilotem dopuszczamy obecność dodatkowych członków załogi, o ile pojazd jest przystosowany do ich przewozu (ilość osób zgodna z ilością miejsc w pojeździe, poparta odpowiednim wpisem w dowodzie rejestracyjnym) 
PAMIĘTAJCIE! BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM!

2018-12-09

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-12-09 21:22:43

27 Finał WOŚP - Zielona Góra - 13.01.2019

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Inne

Miejsce: lokalizacje podane w opisie wydarzenia
Czas: 2019-01-13 11:00:26 2019-01-13 22:00:26
Link: https://www.facebook.com/events/359348141302338/

* SCENA GŁÓWNA (parking przy Filharmonii) 
16.00-22.00

zagrają:
(orientacyjne godziny)
W PRZYGOTOWANIU


----------------------------------
* SCENA OTWARTYCH SERC (przy ratuszu)
11.30-16.00
W PRZYGOTOWANIU----------------------------------
* WIELKI ORSZAK ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
start: Teatr Lubuski
W PRZYGOTOWANIU

----------------------------------
* Klub JAZZKINO
ul. Jana Sobieskiego 14
SPOTKANIA Z ARTYSTAMI ZE SCENY GŁÓWNEJ, AUTOGRAFY,
ZDJĘCIA Z FANAMI, WYWIADY 
(15 min. po każdym koncercie gwiazdy ze sceny głównej)

KONCERT:
W PRZYGOTOWANIU

----------------------------------
* IMPREZY SPORTOWE
W PRZYGOTOWANIU


----------------------------------
*INNE IMPREZY TOWARZYSZĄCE
W PRZYGOTOWANIU

kontakt:
Sztab WOŚP Zielona Góra
Szef Sztabu
Filip Gryko
sztab.wospzg@gmail.com

ORGANIZUJESZ IMPREZĘ TOWARZYSZĄCĄ ???
ZOSTAW INFORMACJĘ W KOMENTARZACH !!!
UWZGLĘDNIMY JĄ W OFICJALNYM PROGRAMIE.

2018-12-05

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-12-05 09:26:55

IV Orkiestrowy Lubuski Maraton Indoor Cycling

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Sport i rekreacja

Miejsce: Centrum Rekreacyjno-Sportowe, ul. Sulechowska 41
Czas: 2019-01-13 13:00:34 2019-01-13 17:00:34
Link: https://www.facebook.com/events/301998883739539/

Historia ma swój dalszy ciąg.... Już po raz czwarty mam przyjemność zaprosić Was na charytatywny Maraton Indoor Cycling gdzie kręcimy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy !!! Zapisujcie rezerwujecie w kalendarzach datę 13.01.2019 r. Więcej szczegółów już wkrótce !!!

2018-12-05

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-12-05 09:04:24

Marek Krukowski - Udręczenie - promocja książki

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Kultura i sztuka

Miejsce: BWA Zielona Góra, al. Niepodległości 19
Czas: 2019-01-15 18:00:23 2019-01-15 20:00:23
Link: https://www.facebook.com/events/1931440936942085/

"Udręczenie" - to oficjalny debiut literacki Marka Krukowskiego (30 listopada 2018), ale sama książka napisana została sześć lat temu. Ot jedna z wielu opowieści rodzinnych z nabokowskim motywem w tle. Ale o rodzinach zawsze warto i pisać i czytać. Maryś, główny bohater o artystowskich zapędach, mieszka w dużej poniemieckiej willi wraz z starszą o dziesięć lat siostrą, Martą, rzutką bizneswoman, i cierpi sobie na mało smaczny egzystencjalny paraliż...

Marek Krukowski - zielonogórski twórca awangardowego teatru, domorosły filozof, amator tenisa, postać ogólnie znana i lubiana.

Jesteś Udręczony? A któż w tym kraju nie jest! Zatem "Udręczenie" to książka również dla Ciebie. Z pewnością podczas jej lektury będziesz nie raz prychał rozeźlony: "I główny bohater tej książeczki jest niby udręczony, wolne żarty! O udręczeniu, to ja sam mógłbym coś powiedzieć, bo tak się składa, że w tej materii jestem niekwestionowanym ekspertem".

2018-12-13

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-12-13 09:05:08

Konsultacje numerologiczne w Tkalni

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Inne

Miejsce: Tkalnia, ul. Fabryczna 13a
Czas: 2019-01-19 15:00:53 2019-01-19 18:00:53
Link: https://www.facebook.com/events/1968246486615661/

Witaj,
CHARAKTER WYDARZENIA: już teraz pragniemy zaprosić Cię na nowy cykl konsultacji numerologicznych w Tkalni, organizowanych przez Numerologię u Radka. 
Nazywam się Radosław Sutryk. Pochodzę z Lublina. Służę pomocą
i radą w aspekcie wykonywanych portretów osobowości/życia oraz miesięcznej analizy roku numerologicznego 2019, który rozpoczął się niedawno w październiku. Zdecydowałem się odwiedzić region Zielonej Góry, aby podzielić się z Wami pasją tworzenia numerologii. 

TERMIN: będę pełnił dyżury od godziny 16:00 - 19:00. W zależności od ilości chętnych, umawiam się dodatkowo na indywidualne spotkania od godziny 13:00 w dniu konsultacji. Od godziny 16:00 jestem na stałe w budynku Tkalni.

KONTAKT: zainteresowani wykonaniem portretu numerologicznego lub rocznego pakietu na rok 2019 proszeni są o wcześniejszą rezerwację dyżuru lub konsultację telefoniczną/facebookową, w celu wykonania numerologii przed dyżurem (Nr. Tel: 798 482 007 lub kontakt przez stronę na Facebooku: Numerologia u Radka).

CEL: DYŻURY mają służyć:
- omówieniu wykonanego portretu numerologicznego lub analizy miesięcznej całego roku 2019 (po wcześniejszym podaniu danych do wykonania numerologii)
- odpowiedzi na pytania dotyczące wykonanej osobistej numerologii
- poznaniu i przedyskutowaniu na żywo CZYM SĄ portret numerologiczny i prognoza roczna 2019 zapisana w liczbach

KOSZT:
Dyżury są bezpłatne. Koszty wykonania numerologii są następujące:
- PORTRET NUMEROLOGICZNY --- 70 pln 
w wersji pisemnej pdf wysyłany na e-mail lub drukowany w zależności od potrzeby na dyżur (przedpłata przed wykonaniem 50% lub całość regulowana podczas dyżuru poprzedzającego wykonanie numerologii)
__________________________________________________
- ROCZNY PAKIET NUMEROLOGICZNY 2019 --- 100 pln 
w wersji pisemnej pdf wysyłany drogą e-mailową lub wręczony wydruk podczas konsultacji w Tkalni (przedpłata 50% lub całość przed dyżurem)

O MNIE:
Od kilku lat zajmuję się numerologią, w której istotą mojej pracy jest sam człowiek. Specjalizuję się w kierunku związanym z jego rozwojem. Interesuje mnie głównie wprowadzanie dużej i mocno złożonej syntezy korzyści, którą uruchamia portret numerologiczny.
Ponadto jestem podróżnikiem z krwi i kości, niegdyś back-paker, autostopowicz, pilot i rezydent turystyki międzynarodowej, steward brytyjskich liń lotniczych, organizator programu wyprawy rozwojowej do Peru opartej między innymi na medycynie naturalnej i pracy z roślinnością amazońską. 
Fascynuje mnie numerologia, gdyż bazuje na faktach, konkretnie pokazuje człowieka w całości, uczy, bawi i przede wszystkim inspiruje do działań. W niedalekiej przyszłości wprowadzę dla Was numerologię partnerską, związków, abyście mogli ujrzeć swoje relacje z perspektywy liczb i poznać stopień wibracji między Wami a Waszymi sympatiami. 
Stosuję metodę: "Wolniej, ale skutecznie"
Praca w moim życiu była związana zawsze z ludźmi. Osiągnąłem wysoki poziom operowania syntezą i analizą, komunikacji, empatii, logiki, racjonalizmu, łącząc umiejętności interpersonalne w klamrę kompozycyjną, którą jest Numerologia właśnie. Uważam, że oprócz wyuczenia warsztatu obliczania wibracji liczbowych, ważne jest KTO wykonuje analizę życia, jakie ma intencje, jak umiejętnie wyciąga słowa klucze i inspiruje, bawiąc i nie przytłaczając zbyt dużymi dawkami niezrozumiałej terminologii numerologicznej. Zostawiam każdą analizę indywidualną do interpretacji osobistej. 

DODATKOWE INFORMACJE:
Numerologia służy także rozwojowi dzieci. Możecie odczytać wiele informacji na temat ścieżki poszukiwawczej Waszych pociech w każdym wieku. Dobry wgląd na zorientowanie się w temacie co liczby mówią na temat psychologii rozwojowej, dojrzewania.

Portrety Numerologiczne oraz Roczna Prognoza na Rok Numerologiczny 2019 doskonale sprawdzają się w formie oryginalnego prezentu okolicznościowego. Wykonywałem dotychczas interpretacje numerologiczne na takie okazje jak: ślub, urodziny.

Serdecznie zapraszam w imieniu Moniki, Adama i swoim
Radek

2018-11-27

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-11-27 21:03:11

Witchmaster, Embrional, Brüdny Skürwiel - 19.01 - WySPa

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Imprezy i rozrywka

Miejsce: WySPa, al. Wojska Polskiego 65
Czas: 2019-01-19 18:00:57 2019-01-19 22:00:57
Link: https://www.facebook.com/events/873817549493039/

Left Hand Sounds zaprasza na jubileuszową trasę Witchmaster!

W 2019 przypada równo 20 lat od wydania debiutu “Violence & Blasphemy” (Pagan Records). Z tej okazji zielonogórscy piewcy zgorszenia i szaleństwa odwiedzą w towarzystwie Embrional 9 polskich miast.

XX years of Violence & Blasphemy
Witchmaster
Embrional
Brüdny Skürwiel

11.01. Gliwice, Mrowisko*
12.01. Łódź, Magnetofon 
13.01. Gdynia, Ucho 
14.01. Warszawa, VooDoo 
15.01. Lublin, Graffiti 
16.01. Rzeszów, Vinyl 
17.01. Wrocław, Liverpool 
18.01. Poznań, U Bazyla 
19.01. Zielona Góra, Wyspa 

bilety:
40zł (przedsprzedaż)
50zł (w dniu koncertu)
dostępne online na lefthandsounds.org oraz w stałych punktach sprzedaży w poszczególnych miastach
*bilety na koncert w Gliwicach dostępne przez GoOut

Witchmaster (black/thrash metal)
Pochodzący z Zielonej Góry kwartet wbił się na polską scenę skandalicznym koncertem na Thrash’em All Festival i to od razu do czołówki. Witchmaster to przeciwieństwo przyjemnego oblicza “metalu”. Każdy album to dzicz i szaleństwo, pogarda dla ludzkich wartości i pochwała autodestrukcji, iskra rozpalająca najgorsze z możliwych instynkty. To po prostu METAL w czystej postaci. Plugawy, obrazoburczy, bezkompromisowy i niebezpieczny.

“Violence & Blasphemy” (Pagan Records, 1999):
https://paganrecords.bandcamp.com/album/violence-blasphemy
“Antichristus ex Utero” (live):
https://www.youtube.com/watch?v=AaeHE5a079k

Embrional (death metal)
Śląska machina Śmierć Metal na scenie jest od lat piętnastu i są w przededniu wydania najnowszej płyty. W przypadku tego kwartetu rzucanie mięsem ze sceny nie było w początkowym okresie działalności tylko zabawną metaforą. Amerykańska szkoła Immolation czy Incantation to tylko jedna z inspiracji zespołu. W połączeniu z lirykami zgłębiającymi najmroczniejsze zakamarki umysłu, Embrional podaje na zakrwawionej tacy najwyższej jakości, będąc czołowym przedstawicielem tego gatunku w naszym kraju.
“The Devil Inside” (Old Temple, 2015):
https://oldtemple.bandcamp.com/album/embrional-the-devil-inside
“In Darkness” (live):
https://www.youtube.com/watch?v=DxVyo5Y7IFU

Brüdny Skürwiel (black, thrash, speed metal)
Mało który zespół z tak krótkim stażem potrafi sobie tak szybko zaskarbić publikę. Żywioł, uwielbienie dla oldschoolowego Metalu, Żubr w puszce, uniesiona w górę “venomowska pięść” i drwiny ze wszelkich świętości są ich znakiem rozpoznawczym od 5 lat. Ta czwórka szaleńców ze Śląska jest również gwarantem, że na zbliżającej się trasie dostaniecie 99% METALU, a 1% zostawiamy na PIWKO.

“Satanik Thrash”
https://www.youtube.com/watch?v=WthZY2Gvwac
“Queen of Hellfire” (live)
https://www.youtube.com/watch?v=ODgHNC6W5xU

2018-12-09

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-12-09 21:19:22

Stand-up Show 2019 - Zielona Góra

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Imprezy i rozrywka

Miejsce: Centrum Rekreacyjno-Sportowe, ul. Sulechowska 41
Czas: 2019-01-27 18:30:56 2019-01-27 21:30:56
Link: https://www.facebook.com/events/1811160135597052/

Czołówka najlepszych komików w kraju na jednej scenie i ponad 100 tysięcy widzów. 17 miast, 18 występów i trasa, która z pewnością przejdzie do historii!STAND-UP SHOW 2019 - The Best of - to największe komediowe wydarzenie w Polsce. Wystąpią: Łukasz Lotek Lodkowski, Rafał Pacześ, Katarzyna Piasecka, Kacper Rucińskii, Rafał Rutkowski, Tomasz Boras Borkowskii inni. Pełen skład STAND-UP SHOW 2019 ujawnimy wkrótce. Szykujcie się na ponad dwie godziny rasowego stand-upu!

PROGRAM PRZEZNACZONY DLA WIDZÓW DOROSŁYCH.

IG: instargram.com/standupshow2019
BILETY: http://www.bit.ly/suszielbil

2018-09-19

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-09-19 21:21:00

Rogucki Solo // 2.02.2019 // Kawon Zielona Góra

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Imprezy i rozrywka

Miejsce: Kawon, ul. Zamkowa 5
Czas: 2019-02-02 19:00:17 2019-02-02 22:00:17
Link: https://www.facebook.com/events/255719628464733/

Fanom muzyki znany jako wokalista rockowej formacji COMA i wykonawca solowy. W swoich scenicznych wcieleniach łączący elementy poezji, rocka i teatru. 

Zdobywca wielu nagród na festiwalach piosenki artystycznej min; 2 nagroda na Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie 2002, Grand Prix Festiwalu Piosenki Aktorskiej Wrocław 2004, Grand Prix Festiwalu Spotkania Zamkowe w Olsztynie 2004

Zdobywca Fryderyków za najlepszy album rockowy w latach 2004, 2006, 2009, 2011,
Fryderyk za wokalistę roku 2011, laureat nagrody imienia Grzegorza Ciechowskiego. Był jurorem w trzech edycjach programu Must Be The Music w telewizji Polsat.

Albumy solowe:
- "Loki - Wizja Dźwięku" 2011 - koncept album opowiadający historię opartą na dramacie Bertolda Brechta "Baal"

- "95-2003" 2012 - zbiór juweniliów w nowoczesnych aranżacjach

- „J. P. Śliwa” 2015 - koncept album składający się z trzech artystycznych komponentów: płyty z utworami, tekstu dramatycznego oraz grafik uzupełniających przekaz i wymowę wydawnictwa. To zapis artystycznych poszukiwań twórcy balansującego na granicy muzyki rockowej, sztuki teatralnej i medialnego mainstreamu.


Obecnie (2018) Piotr przygotowuje się do trasy koncertowej „ROGUCKI SOLO”, gdzie zaprezentuje repertuar ze wszystkich swoich solowych albumów, w nowych aranżacjach.

Bilety do nabycia w lokalu i na portalu abilet.pl
Cena 50 zł

2018-11-25

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-11-25 20:34:29

RAZ DWA TRZY Ważne piosenki / Zielona Góra

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Imprezy i rozrywka

Miejsce: Filharmonia Zielonogórska, Plac Powstańców Wielkopolskich 10
Czas: 2019-02-17 15:00:50 2019-02-17 20:00:50
Link: https://www.facebook.com/events/684316241943469/

Dwa koncerty:
👉 16:00
👉 19:00


Zespół Raz Dwa Trzy od lat podąża własną drogą i wierny jest swoim pomysłom i estetyce, dzięki czemu może cieszyć się niesłabnącą sympatią fanów i życzliwością krytyków. Kunsztownie skonstruowane teksty, bogactwo instrumentów, pasja i doskonałe aranżacje - to jego znaki charakterystyczne.

„Ważne piosenki” to wyjątkowa podróż po świecie muzycznych inspiracji zespołu Raz Dwa Trzy. Na ich tle Adam Nowak snuje opowieść o życiu, miłości i zakamarkach ludzkiej duszy. Zapraszamy do spędzenia wspólnego wieczoru i wysłuchania historii zamkniętych w „Ważnych piosenkach”.
_____________
Bilety online: adria-art.pl

2018-12-09

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-12-09 21:53:05

Luxtorpeda // 22.02 // Kawon

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Imprezy i rozrywka

Miejsce: Kawon Piwnica Artystyczna, ul. Zamkowa 5
Czas: 2019-02-22 18:00:55 2019-02-22 21:00:55
Link: https://www.facebook.com/events/579905879147685/

Zespół LUXTORPEDA powstał w 2010 roku z inicjatywy Roberta Friedricha gitarzysty i 
wokalisty znanego z takich formacji jak Acid Drinkers, Turbo, Flapjack, Arka Noego, 2Tm2,3 i 
KNŻ. Do współpracy muzyk zaprosił gitarzystę Roberta Drężka, basistę Krzysztofa Kmiecika, 
związanych wcześniej z Armią oraz z formacją 2Tm2,3 oraz perkusistę Tomasza Krzyżaniaka, 
znanego wcześniej z Turbo i Armii. W 2011 roku w trakcie nagrywania albumu skład uzupełnił 
wokalista Przemysław Frencel, raper znany z hip-hopowego duetu 52 Dębiec. 
Debiutancki album zatytułowany LUXTORPEDA ukazał się 9 maja 2011 roku i jest 
połączeniem brzmień garażowo-punkowo-rockowych, teksty mówią o życiu każdego człowieka, o 
walkach, upadkach, powstaniach, ciemnościach i nadziei. Zarówno w warstwie tekstowej, jak i w 
muzycznej Litza i spółka są absolutnie bezkompromisowi. Płytę promują teledyski zrealizowane do
utworów "Niezalogowany", "Autystyczny" i "Za wolność".
Zespół dał się poznać szerszej publiczności podczas Jarocin Festiwal 2011 oraz podczas 17 
edycji Przystanku Woodstock 2011 a utwór "Autystyczny" wspiął się na pierwsze miejsca wielu list
przebojów, między innymi w radiowej Trójce, Eska Rock i Antyradiu. W wielu rankingach i 
podsumowaniach muzycznych 2011 roku LUXTORPEDA uplasowała się w ścisłej czołówce 
niejednokrotnie zajmując 1 miejsce, chociażby wśród czytelników pism "Metal Hammer" i "Teraz 
Rock", gdzie została uznana za najlepszy zespół roku. LUXTORPEDA otrzymała również 4 
nominacje do nagrody "Fryderyk" za 2011r., otrzymując statuetkę w kategorii Najlepsza Płyta 
Rockowa.
9 maja 2012r. ukazała się druga płyta LUXTORPEDY zatytuowana "Robaki", szybko 
zdobywając tak samo jak pierwsza status "złotej płyty". Drugi krążek promują teledyski do 
utworów "Hymn" i "Wilki dwa", ten drugi zagościł na liście Trójki PR, 6 tygodni z rzędu zajmując 
pierwszą pozycję, a 10-cio krotknie będąc na pierwszym miejscu w ogólnym rozrachunku. 
Rok 2012 przyniósł Luxtorpedzie występy na największych festiwalach w Polsce, u boku takich 
wykonawców jak Slayer, Metallica czy Machine Head, POD, Motorhead, Limp Bizkit, Sabbaton 
itp. Zespół otrzymał również "złotego bączka"- nagrodę publiczności największego z festiwali – 
Przystanku Woodstock. W roku 2013 Luxtorpeda otrzymała 3 nominacje do nagrody Fryderyki 
2012 i po raz kolejny został doceniony w wielu rankingach między innymi "Teraz Rock" i "Metal 
Hammer".
Pierwszego kwietnia 2014 roku ukazał się 3 almbum zepsołu pod tytułem "A Morał Tej Historii 
Mógłby Być Taki, Mimo Że Cukrowe To Jednak 3uraki".
W czerwcu 2015 roku zespół wydał 3 utworową "EPkę". 1 kwietnia 2016 “ światło dzienne” 
ujrzał 4 album zespołu „MYWASWYNAS” . Kolejne wydawnictwa zespołu to płyty live: „LuxLive
1” i LuxLive 2”. Zespół podczas nadchodzącej trasy planuje zagrać przedpremierowo utwory z 
najnowszej płyty, której wydanie planuje na jesień 2019 roku.
Skład :
Tomasz " Krzyżyk " Krzyżaniak – perkusja, głos
Krzysztof " Kmieta " Kmiecik - gitara basowa, głos
Przemysław " Hans " Frencel – głos
Robert " Litza " Friedrich - głos, gitara
Robert " Drężmak " Drężek – gitara, gło

Bilety do nabycia w lokalu i na portalu abilet.pl
Cena : 40 zł przedsprzedaż / 50 zł w dniu koncertu.

2018-12-14

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-12-14 21:35:57

V Ultramaraton Nowe Granice Zielona Góra

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Sport i rekreacja

Miejsce: SP 18, ul. Francuska 10
Czas: 2019-02-23 05:00:26 2019-02-23 19:30:26
Link: https://www.facebook.com/events/767828870263485/

V edycja zawodów sportowych rozgrywanych w terenie, na dystansie ultra 103 km i 56 km. Trasa poprowadzona jest wzdłuż granic administracyjnych Zielonej Góry.
Zaproszenie do uczestnictwa kierujemy do biegaczy, którzy mogą pokonać wybrany dystans (103 km lub 56 km) samodzielnie, bądź w sztafecie 4-osobowej (jedynie dłuższy, 103 km). 
Zapraszamy również duatlonistów do pokonania pełnego dystansu 103 km samodzielnie (w tym ok 15 km x2 bieg i 73 km rower), lub w sztafecie 2-osobowej.

Pokonanie dystansu ultra 103 km pozwala biegaczom solistom zdobyć 4 punkty ITRA. 

Szczegóły na stronie www.nowegranice.pl

2018-11-29

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-11-29 20:26:07

XXVII Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz 2019

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Inne

Miejsce: WOSiR Drzonków, ul. Drzonków-Olimpijska 20
Czas: 2019-03-08 09:00:25 2019-03-08 16:00:25
Link: https://www.facebook.com/events/302187740382970/

Lubuskie Centrum Targowe LCT-BIS ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w XXVII edycji Targów Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz, które odbędą się w dniach 8 – 10 marca 2019 roku na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze, ul. Drzonków-Olimpijska 20.

Targi Budownictwa należą do największej imprezy targowej na Ziemi Lubuskiej i cieszą się dużym zainteresowaniem Wystawców oraz Zwiedzających. Rokrocznie w imprezie bierze udział ponad 100 wystawców, z których zdecydowana większość pochodzi z naszego regionu, ale są również wystawcy z całej Polski i Niemiec a imprezę odwiedzają tysiące gości.

Do uczestnictwa zapraszamy producentów oraz firmy usługowe z branży budowlanej, deweloperów, pracownie projektowania architektonicznego, projektowania i urządzania wnętrz oraz ogrodów, firmy zajmujące się doradztwem i usługami finansowymi oraz instytucje wspierające rozwój budownictwa.

Podczas trwania targów odbywa się wiele imprez towarzyszących, takich jak: pokazy, prezentacje oraz tradycyjnie konkursy dla Wystawców: „Produkt Targów”, „Najciekawsza Aranżacja Stoiska” oraz „Najlepszy Produkt Budowlany Firm Lubuskich” a dla Zwiedzających, którzy wezmą udział w konkursach przeprowadzanych na obiektach targowych wręczone zostaną miłe upominki.
Przyjmowanie zgłoszeń wystawców do udziału w targach 
tel.603 922 566 ( 8:00 - 14:00) lub e-mail:targi@lct-bis.pl

2018-12-09

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-12-09 21:27:36

3. Koncert Muzyki Filmowej / Zielona Góra

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Kultura i sztuka

Miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Sulechowska 41
Czas: 2019-03-08 18:00:58 2019-03-08 21:00:58
Link: https://www.facebook.com/events/176715912949564/

Już niedługo poznamy nazwiska artystów, którzy wystąpią w 3 edycji Koncert Muzyki Filmowej. Nie zabraknie tancerzy, orkiestry symfonicznej oraz prowadzących Grażyny Torbickiej / Tomasza Raczka. Już teraz możesz kupić bilety na koncert w Zielona Góra! 8 marca 2019 r. 

BILETY: 99 PLN, 129 PLN, 159 PLN, 189 PLN, 219 PLN oraz 249 PLN VIP do nabycia na stronie WWW.ROYALCONCERT.PL

Informacje i zamówienia zbiorowe biletów tel. 730 377 300, e-mail bilety@royalconcert.pl

08.03.2019 r. | Zielona Góra | Hala Widowiskowo-Sportowa

2018-06-25

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-06-25 16:50:58

Nocny Kochanek @Kawon - Zielona Góra

Wydarzenie w Województwo lubuskie, Zielona Góra

Imprezy i rozrywka

Miejsce: Kawon Piwnica Artystyczna, ul. Zamkowa 5
Czas: 2019-04-05 17:00:33
Link: https://www.facebook.com/events/1948015922159880/

Nocny Kochanek i 8 lat w Tybecie w Zielonej Górze! 

Bilety dostępne tylko w sprzedaży online: 40 zł przedsprzedaż / 50 zł w dniu koncertu.

Bilety: https://goout.net/pl/bilety/nocny-kochanek/hlsd/
Facebook: www.facebook.com/nocnykochanek
YouTube: www.youtube.com/c/NocnyKochanek
Strona internetowa: www.nocnykochanek.pl

Nocny Kochanek to muzycznie klasyczny heavy metal inspirowany gigantami gatunku, co słychać na pierwszy rzut… ucha. Teksty zawierają specyficzny nocno-kochankowy humor i zazwyczaj opierają się na faktach, czasami nawet autentycznych..! Wykorzystując humor bazujący często na pastiszu, grach językowych i abstrakcji, Nocny Kochanek rysuje obraz polskiej subkultury metalowej z ogromnym dystansem do samych siebie oraz do wizerunku kojarzonego zazwyczaj z klasycznym heavy metalem. 

"Randka w Ciemność" to trzeci studyjny album zespołu Nocny Kochanek. Grupa prezentuje kolejną porcję humoru w warstwie lirycznej, tym razem skupiając się głównie na relacjach damsko-męskich. Muzycznie, album inspirowany jest ikonami gatunku: Iron Maiden, Metallica, Blind Guardian czy Manowar. Autorem ilustracji jest ponownie Robert Adler. "Randka w Ciemność" to jego czwarta okładka wykonana dla zespołu.
Premiera wydawnictwa: piątek – 11 stycznia 2019. Płyty CD do nabycia na sklep.nocnykochanek.pl oraz w sklepach muzycznych i księgarniach w całej Polsce. 

==

Zespół 8 lat w Tybecie to pięć silnych charakterów ze Śląska Cieszyńskiego, dla których nie ma rzeczy niemożliwych. Determinacja i upór w dążeniu do celu to sprawa nadrzędna. Muzycy przekładają treść nad formę, stawiają na naturalność
i wiarygodność. Podczas jednego z konkursów muzycznych juror skomentował ich występ w następujący sposób: "Soczyste, chropowate brzmienie, wokalista o magnetycznej osobowości i inteligentne teksty sprawiły, że zespół bezapelacyjnie wyprzedził swych konkurentów". 
Długo wyczekiwana debiutancka płyta zespołu 8 lat w Tybecie ukaże się na początku 2019 roku. Znajdzie się na niej 11 utworów, a wśród nich dobrze znane m.in. ze stacji Antyradio, Eska Rock, Radio Afera „Król Popkultury” czy „Po co tyle słów?”. Przy realizacji nagrań zespół pracował z fachowcami w gronie których znaleźli się między innymi Marcin Gajko, producent Leszek Biolik, czy realizator Michał Wasyl. Część materiału została zrealizowana w studiu RecPublica w Lubrzy gwarantującym bezkompromisową jakość albumu.
Zespół w 2017 był finalistą Eliminacji do Przystanku Woodstock, zagrał także na Spring Break Festival, największym polskim festiwalu showcase’owym.

FB: https://www.facebook.com/8latwtybecie
YT: https://www.youtube.com/user/8latwtybecie

2018-11-29

Utworzony przez Placepark Zielona Góra dnia 2018-11-29 20:44:30